Mezinárodní energetická agentura EIA české vládě v aktuálním reportu dost naložila. Vláda musí ve všechny sektorech energetiky značně přidat. Zelení mají ve svém programu většinu z jejich hlavních doporučení, většina ostatních stran ne. Podrobněji ve vlákně:
České emise CO2 od roku 2015 v zásadě neklesají. Dvojice Brabec-Havlíček z nás v tomto měřítku udělala nejhorší zemi EU. Dosáhnout tímto tempem závazné a Babišem na úrovni EU schválené cíle je tak logicky nereálné.
Problémy jsou například v tom, že nejsme schopni CO2 mimo sektor povolenek EU ETS zdanit odpovídajícím způsobem. EIA doporučuje zdanění uhlíku a kompenzaci těch peněz zpatky lidem - ať dotacemi, tak přímou platbou. Jako Zelení navrhujeme přímpou platbu 6000 Kč ročně každému.
Mnohem rychleji musí podle IEA skončit také těžba a spalování uhlí. Vláda stále nemá termín, ani konkrétní plán jak energii nahradit a kompenzovat pracovní místa lidem v uhelném průmyslu. Jako Zelení chceme konec uhlí nejpozději v roce 2030 a plán pro horníky jako ve Španělsku.
Mnohem větší důraz je potřeba dát na energetickou účinnost a úspory energie. V tom má Česko stále velký potenciál. IEA dokonce doslova říká: “energy efficiency first” a doporučuje zřídit Česku centrální autoritu pro tuto oblast.
Další velký potenciál máme v obnovitelných zdrojích, agentura doporučuje abychom jej mnohem více prozkoumali i využívali a nemuseli jsme tak tolik spoléhat na přechod na fosilní plyn. Ten jak známo z emisního hlediska škodí jen o málo méně než uhlí a zelený zdroj to není.
Energetika je zásadní sektor, u nás ale skoro všechny strany naskočily na babišovy dezinformace o “zeleném šílenství z EU”. IEA není žádná zelená organizace, ale velmi konzervativní instituce, která naopak často své výhledy musela poopravit, protože realita byla ještě zelenejší.
Začneme se tedy před volbami konečně bavit o konkrétních klíčových věcech týkajících se klimatu a dopadu klimatických opatření na naši budoucnost? Lidé chtějí aby se klima řešilo. Ne pro planetu, ta to zvládne sama, ale právě pro ty lidi a jejich životy.
Kompletní zprava @IEA zde: iea.org/reports/czech-…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Michal Berg

Michal Berg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(