(1/6) Nieuw belastingdraadje:

Weet je nog dat partijen in de verkiezingscampagne begonnen over een "crisisheffing" voor bedrijven die als winnaars uit de coronacrisis zijn gekomen?

We zijn inmiddels ruim een half jaar verder en wat is daarvan overgebleven?
(2/6) We horen er niks meer over, dus ze zouden het vergeten kunnen zijn.

Het is helaas nog erger.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de winstbelasting (vennootschapsbelasting) omlaag van 25% naar 15% voor winsten tussen €245.000 en €395.000.

Totale kosten: €765 miljoen per jaar.
(3/6) Bij dit soort maatregelen is het lastig voor te stellen wie er precies profiteren.

Gelukkig heeft het kabinet deze vraag zelf beantwoord: alleen de 6% meest winstgevende bedrijven profiteren van deze maatregel.

Let op: 94% van het MKB heeft hier helemaal niks aan.
(4/6) Kortom, vanaf 1 januari 2022 trekt het demissionaire kabinet €765 miljoen per jaar uit voor de 6% meest winstgevende bedrijven.

Precies de bedrijven die dit fiscale cadeau het minst nodig hebben. De winnaars van de coronacrisis.
(5/6) De @volkskrant heeft eerder een paar "Coronawinnaars" uitgelicht. Deze krijgen vanaf 1 januari 2022 dus allemaal een Coronabonus van €15.000 (= 10% korting op €150.000 winst).

Jumbo, Coolblue & Flow Traders (flitshandelaren).
(6/6) In tegenstelling tot de zorgbonus van €1.500 is deze €15.000 voor de 6% meest winstgevende bedrijven overigens wél structureel.

€765 miljoen elk jaar weer.

Geld dat ook gebruikt had kunnen worden voor extra huizen, lerarensalarissen of tegengaan armoede.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Luc Stultiens

Luc Stultiens Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LucStultiens

8 Oct 20
Hoe gaat @groenlinks dat startkapitaal van €10.000 voor alle jongeren dan betalen? Daar is toch helemaal geen geld voor? Hieronder een korte toelichting (1/9):
(2/9) Terwijl de belastingen over arbeid de afgelopen twintig jaar fors zijn toegenomen, is de belasting op kapitaal in Nederland juist afgenomen:
(3/9) De afgelopen jaren is er vooral goed gezorgd voor (rijke) ondernemers, de directeur-grootaandeelhouders in box 2:
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(