Eva Profile picture
14 Sep, 7 tweets, 7 min read
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark 1/Du förstod inte vad utbudsansvar betyder. Lite pinsamt anklaga andra f lögn när man själv inte förstått. Kommunala skolor måste ha platser i beredskap om friskolor lägger ned, vilket ger kostnader. Skolpengen är densamma men eftersom friskolor har begränsat ansvar o kan fylla…
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark 2/..klasserna på ett sätt kommunala skolor inte kan bör friskolor ej ha samma skolpeng (eftersom de har ej har helhetsansvar.) Om friskola etablerar sig i kommunen lämnar ett antal elever den kommunala men den skolans kostnader f lokaler/lärare minskar ej. Dränerar medel från…
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark 3/..den kommunala skolan. Orimligt system. Dessutom vet vi att medelklassfamiljer i högre utsträckning väljer friskolor: dessa får enklare elevunderlag. Så de kommunala får successivt sämre ekonomi samt mer krävande elevunderlag. Orimligt system. Alla elever har rätt t bra skola.
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark Vi vet också a friskolor gör vinst på enklare elevunderlag, fler obehöriga billigare lärare tex från Ukraina när skolan undervisar p engelska, inget skolbibliotek/matsal/skolhälsovård/gympasal, för hålla nere kostnader o ge privata vinster. Jag anser att skattebetalarna har…
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark 5/…rätt att förvänta sig att de offentliga medel som går till svensk skola också ska användas i verksamheten. Fullt rimligt krav från skattebetalarnas sida. (F övr intressant se hur @moderaterna ej bryr sig om skattebetalarna när företagsägare och lobbyister kan tjäna pengar…).
@gustav1983 @poet_linda @ghokmark @moderaterna 6/Finns pengar över, utmärkt! Skaffa då läromedel dvs skolböcker till alla elever. Orimligt privata vinster ska ha företräde. Helt absurt ens behöva skriva sådan självklarhet! Tänk så lågt Sverige fallit som skapat denna absurditet till skolväsende. Folk förstår ej hur d funkar.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Eva

Eva Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Evantichita

5 Jan 20
@erikabjerstrom @GretaThunberg Omedelbart i starten som klimatkorre (som varmt välkomnades) vänsterhögerpolitiserade du klimatpolitik o Greta vars budskap är lyssna på forskarna. Klimatet är mänsklighetens ödesfråga. Du o @svtnyheter bör kunna svara på berättigade frågor o saklig kritik. 1/
@erikabjerstrom @GretaThunberg @svtnyheter Twitter tyvärr extremt. Men alla vet d. Man får bereda sig på d, välja bortse från d osakliga (vilket massor av journalister gör, o även Greta btw). Självklart är du ingen nazist; sådana dumheter oacceptabla. Ändå nödv besvara saklig kritik. Klimatet viktigare än högervänster.2/
@erikabjerstrom @GretaThunberg @svtnyheter Därför var din inledning o politisering av Greta som person sådan enorm besvikelse. Varför inte välja granska de företag m mest utsläpp, deras framtidsplaner, alternativ, ekon möjligheter in i framtiden, kopplat t nya EU gröna given..? Granska näringslivets lobbyism, påverkan?3/
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(