Hoofdpunten brief kabinet over Afghanistan, draadje 👇
Belangrijkste punt: Kabinet blijft zich inzetten voor Nederlanders en tolken, net als voor vandaag 70 personen die min of meer al onderweg waren naar vliegveld. ImageImage
De rest die zich in wanhoop tot Nederland heeft gewend en conform de motie van @SalimaBelhaj recht hadden op bescherming, kunnen zo ongeveer de boom in: ‘het kabinet (voert) verkennende gesprekken met de UNHCR en IOM over een mogelijk specifiek programma voor kwetsbare Afghanen.’ Image
Uit alles blijkt, dat kabinet niet wil, en het waarschijnlijk ook onderling niet eens is. Waar de vliegtuig trap eerst letterlijk voor de neus van deze mensen werd opgetrokken, is kabinet nu langzaam maar zeker bezig hun laatste strohalm uit handen te slaan.
Onthutsend. Ondanks alle druk van de TK om nu echt eens te gaan zorgen voor tolken die voor NL hadden gewerkt bleef NL tot paar weken voor val Kabul tolken afwijzen omdat ze langer voor een ander land hadden gewerkt.. Image
Samenvatting van het pak papier:
- kabinet niet begin van idee wie bescherming heeft gevraagd.
- geen plan hoe verder met groep die nog niet geëvacueerd is maar duidelijk is: kabinet doet er alles aan om onder motie @SalimaBelhaj uit te komen. Wordt een gezellig debat morgen.
*Circa 70 personen
Waar in de brief er nog gepoogd wordt er omheen te praten wordt uit beantwoording kamervragen pijnlijk duidelijk. Kabinet legt motie Belhaij naast zich neer. De mensen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet worden snoeihard in de steek gelaten. Image
Dat tolken nog steeds niet geëvacueerd waren lag ntrlk niet aan kabinet. Image
Dit is ronduit lomp, mensen zitten in doodsangst te wachten op een antwoord op een ver zoek om bescherming, willen weten wanneer er een antwoord te verwachten valt: Image
Tekenend voor de passiviteit kabinet afgelopen jaren mbt tolken kwestie, zelfs nadat TK aandrong op actief benaderen:
‘Het actief benaderen is met name gebeurd richting de tolken die zich zelf gemeld hebben’ 😧🤔🤷 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Schaap

Sander Schaap Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sanderschaap

18 Nov 20
Duizenden asielzoekers in AZC's in NL slapen de komende tijd nog slechter dan zij al jaren deden. De komende dagen krijgen zij te horen dat @ankiebroekers zich niet aan haar belofte zal houden om de achterstanden dit jaar op te lossen. Draadje 👇
bit.ly/2IPagLR
Vandaag kregen de eerste asielzoekers van @ankiebroekers onderstaand briefje dat neerkomt op, we hebben het geprobeerd, het lukt niet meer, u hoort van ons. Geen enkel perspectief wanneer zij dan wel aan de beurt zijn:
En ook de brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde biedt geen zicht op de vraag wat nu?
'Ik heb de Taskforce en de IND gevraagd op welke wijze de resterende zaken medio 2021 afgerond kunnen zijn. Ik zal uw Kamer (..) voor het kerstreces hierover informeren.'
Read 15 tweets
30 Sep 19
Een Afghaanse vrouw, met haar pasgeboren kind komen om bij een brand in het overvolle kamp. Al jaren is de situatie op de zogeheten hotspot locaties op de Griekse eilanden mensonterend, met geen enkel perspectief op verbetering. Draadje ⬇️

nos.nl/artikel/230394…
Eigenlijk, zeg ik met enig cynisme, is het een godswonder dat er niet veel meer doden vallen zoals bij deze gruwelijke brand. Volgens de VN zitten er op dit moment 29.000 mensen in kampen op de Griekse eilanden.
En terwijl de situatie in de kampen achteruit holt, nemen de aantallen mensen in de kampen met rap tempo toe. In 3e week september kwamen 2856 aan op de eilanden, 506 mensen mochten de eilanden verlaten. Reken maar uit...
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(