Het is heel simpel:

Het virus was nodig, om ons aan het vaccin te krijgen.
Het vaccin - en elke booster - is nodig om ons aan de QR-code te krijgen
De QR-code is nodig om al onze bewegingen te registreren, én een Social credit systeem te introduceren.
Dat is weer nodig,
om alles te onteigenen.

En dan is álles je afgepakt: Je vrijheid, fundamentele rechten, immuunsysteem, gezondheid, vrijheid van beweging, sociale interactie, voldoening uit werk, inkomen naar presteren, opbouwen van vermogen en bezit, vakanties (tenzij je braaf bent geweest).
Afijn. Het plaatje is toch wel duidelijk ?

En wie weet wordt het nog afgerond, met een overlijden op afroep door Big Brother, omdat je niet nuttig meer bent.
Zijn we mens, of zijn we vee van het WEF ?

Dáár gaat het om.
P.S.
Ik verzin dit niet helemaal alleen, ik heb het iemand anders ook al zo zien opsommen, misschien niet zo geheel.
Maar dat is, mijns inziens, het plan.

Het domme volk moet gewoon in een gareel, en wat we niet nodig hebben, overlijdt wel op de één of andere manier.
Het ís eender de Übermensch/Untermensch gedachte van de Nazi's en Eugenetics.
Een omhooggevallen "elite" die zich god waant.

Net als de Germaanse stammen uiteindelijk Rome overwon, zullen we het gevecht aan moeten gaan.
Protesteren, tieren en schelden, naar een wegrijdende auto
verandert geen zier.

Wat wel helpt ....
We weten het allemaal, maar schrikken er nog voor terug.
Ik denk echter, dat we er niet aan zullen ontkomen om dát te doen, wat we liever niet doen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with J.A. Broersma🚜 👷‍♂️ #TriasPolitica#FBAE#BoemIsHo

J.A. Broersma🚜 👷‍♂️ #TriasPolitica#FBAE#BoemIsHo Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JohnnyBG19

14 Sep
Twitter, ken je deze nog ?


De wonderen zijn de wereld nog niet uit:
Ik heb die afdichtring teruggevonden !

Die lag,ondergesneeuwd,in een hobby-kamer.
Daar neergelegd, waarschijnlijk, om op internet een nieuwe te zoeken,want er zit een klein scheurtje in.
En wat wil nu het toeval ?
Ik ben ooit in 1992/3 bezig geweest met het uitdenken van een volautomatisch systeem om een auto vol te tanken.
En daar dacht ik "afdichtrubber" voor nodig te hebben.
Het bedrijf waar ik heen ging om wat aan te schaffen, had het toen over iets anders,
en ik meen me te mogen herinneren, de opmerking "tot 250 graden Celsius".

Dus zeer waarschijnlijk is dit een rol siliconen-materiaal.
Het heeft exact de goeie dikte: 2 mm.

Maar ja, de "metalen buizen" om de ring er uit te stansen, heb ik niet.
Daarnaast is er natuurlijk de
Read 4 tweets
22 Jul
@AylinBilic @nrc Mijn vrijheid is het, dat te weerstaan.

Wie mij vaccineren wil, zal dat onder dwang met geweld moeten doen. En heeft dan zijn leven verbeurd.
Want ik sta op mijn grondrecht, van lichamelijke integriteit.

De angsthazen die mij dat gif willen laten inspuiten, mogen van mij gaan
@AylinBilic @nrc creperen aan hun "fantastische vaccin".
En evenzo hun helpertjes.

Besef: Het is onderhand een simpele verkoudheid, waar het nooit meer dan griep was.
De strategie van natuurlijke weerstand versterken, van opvangen en bijstaan met de werkende medicijnen - iets wat ontkend moest
@AylinBilic @nrc worden, omdat de experimentele mRNA-techniek anders nooit een tijdelijke toelating had kunnen krijgen - is nooit overwogen.
Vanaf het begin is door "deskundigen" en overheid dat gif gepropageerd als panacée, en zijn de waarschuwingen genegeerd.
Waarschuwingen die nu meer en meer
Read 5 tweets
21 Jul
Verlangen, en wijn.
Zelfspot over het eigen ongeduld met leestekens.
Dan het advies toch nog maar een glas te drinken, en even bladeren door oude gedichten .....
Verlangen
5-6-2014

Mijn verdrongen verlangen,
Met verstand opzij geduwd, omdat je niet kunt, niet wilt, bevreesd voor weer pijn.
Mijn verdrongen verlangen
Het komt nu op, óp, ontembaar verwoestend, met een glas wijn.
Mijn verdrongen verlangen
Verzengt, vernietigt elke andere gedachte dan bij je te willen zijn.

Mijn verdronken verlangen
Verdronken door mijn verstand, dat de regie weer overneemt.
Mijn verdronken verlangen
Mijn verlangen naar jou blijft. En het neemt.
Read 4 tweets
20 Jul
Eindelijk ben ik er toe gekomen, om dit te lezen:

medicalxpress.com/news/2021-03-c…

En wat ik een belangwekkende alinea vind:

"However, the T cells of asymptomatic individuals produced greater amounts of two proteins called IFN-γ and IL-2. These signaling proteins, or cytokines, help to
coordinate the immune system's response to viruses and other pathogens".

Nu meen ik me te herinneren, dat er een onderzoek/onderzoeken is/zijn geweest, ivm met toediening van die twee stoffen, en een verbeterend ziektebeeld.

Maar wat ik me ook denk te herinneren uit een
presentatie van Dr. Modeen, (niet deze presentatie, maar een uitleg over het immuunsysteem), is dat die twee stoffen werden aangemaakt na vitamine D als immunomodulator.

Ik vraag me dus af, of vitamine D verbruikt wordt in dat proces (als grondstof), en
Read 6 tweets
19 Jul
Vloeken mag niet, en zeer zeker dat dat op Urk zal worden afgekeurd.
Maar ik zat net toch even hartgrondig te vloeken, toen ik, dit lezende , besloot even dat Corona-dashboard te gaan bekijken.

Het is om te janken, de informatievoorziening. Image
Opmerkingen:

1.
Positief getest.
Mét, of zónder symptomen ?
De test zelf, zegt dus al niet zoveel.

2.
Het "staatje" aan de rechterkant: "per 100.000 inwoners".
Een extrapolatie dus.
En laat ik me nou nog herinneren van het vak Statistiek, dat juist dat één van de grootste
zondes is in de statistiek.

3.
Aan de linkerzijde staat vermeld:
"1 hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (0)"
Dus, als we die 0 gaan extrapoleren, 0 * factor X, moet dat als uitkomst ... 0 hebben.

En niet, zoals rechts wordt vermeld, "2,8 hoger dan het gemiddelde
Read 6 tweets
15 Dec 20
@HansDek35828687 @geenstijl Zonet heb ik met iemand een email-wisseling afgesloten.
Diens vraag was, of juridisch dit kabinetsbeleid niet te keren was. Dit in het licht van de duiding door Jort Kelder, dat hem was gevraagd/gezegd het vooral over de "besmettingen" te hebben, om zo angst in stand te houden.
@HansDek35828687 @geenstijl Als ik nu dan de tweet zie over overbelasting van het telefoonnummer 113, dan moet ik hier dus nu delen, wat ik als een eventuele mogelijkheid zie:
Een civiel proces uit Onrechtmatige Overheidsdaad.

Ik beredeneer(de) dit uit verouderde kennis, waar ik nooit in die praktijk
@HansDek35828687 @geenstijl werkzaam ben geweest.
Ik hoop dat nu iemand met meer kennis en inzicht, en met mogelijkheden om zo het kabinetsbeleid af te stoppen, het oppakt.
Het is tijd om op te staan !
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(