Ambassade Kabul vroeg kabinet al maanden om evacuatie lokaal personeel.Toch nam o.a. minister Kaag tot 2 dagen voor val van Kabul geen besluit over moment van evacautie en of alle inwonende familieleden mee mochten, blijkt uit stukken die @Volkskrant inzag volkskrant.nl/a-bdce7e51
Ook lokaal ambassadepersoneel dat al 20 jaar voor Nederland werkte werd maandenlang in onzekerheid gelaten of ze geëvacueerd zouden worden en wie ze mee mochten nemen. Blijkt uit correspondentie tussen Kabul en Den Haag, die @Volkskrant inzag. Deze info staat niet in feitenrelaas
Uit geheime stukken blijkt ook dat Frankrijk in juli al aan NL aanbood om mensen mee te nemen op vlucht, omdat er nog plek over was. NL sloeg het aanbod af. Minister Kaag zei half augustus voor camera dat Frankrijk haar destijds nooit heeft verteld over reeds begonnen evacuatie
Geheime Afghanistan-stukken werpen nieuw licht op besluitvorming rond evacuatie. In feitenrelaas dat kabinet naar Kamer stuurde, staat wel dat er gesprekken over veiligheid lokaal personeel waren, maar niet dat kabinet een besluit over hulpverzoeken voor zich uit bleef schuiven
Evacuatielijst van ambassade Kabul met daarop namen van 60 inwonende en afhankelijke familieleden van lokaal ambassadepersoneel stuitte tot 2 dagen voor val van Kabul op weerstand van Den Haag en ministerraad. Ambassade moest 3 van de 60 mensen kiezen.
De ambassadeur weigerde…
Ambassadeur Wijgers weigerde die keuze maken, meldde zij in e-mail op 12 aug aan top ministerie. Zij benadrukte dat familieleden ‘evenveel gevaar’ liepen als staf.  Zij vroeg hulp om minister Kaag nog vóór de ministerraad op 13 aug op andere gedachten te brengen. Dat lukte niet.
Een plan van ambassade om op 14 aug noodvisa te gaan uitdelen (ondanks weigering ministerie), was snel achterhaald omdat alle commerciële vluchten werden geschrapt. Pas toen gingen Kaag, Bijleveld e.a. overstag om lokaal personeel en al hun inwonende familie alsnog mee te nemen
Vandaag debatteert de Kamer opnieuw met de drie bewindslieden en premier over de chaotisch verlopen evacuatie uit Kabul. De ambassade sloeg daarover al ruim een jaar geleden alarm, blijkt uit de correspondentie die de @Volkskrant inzag.
Al op 9 maart 2020 meldt lokaal ambassadepereoneel dat zij zich zorgen maken. Sommige medewerkers waren zelf betrokken bij het in veiligheid brengen van tolken van Defensie. ‘Maar hoe zit het met de lokale staf en hun familie in Kabul? Staat er voor hen ook een vliegtuig klaar?’
De ambassade in Kabul stuurde tussen het voorjaar 2020 en augustus 2021 diverse brandbrieven om Den Haag te doordringen van de urgentie van het in veiligheid brengen van het lokale personeel, maar toezeggingen bleven uit.
Ten einde raad richten lokale stafleden zich op 11 mei 2021 tot secretaris-generaal Paul Huijts, de hoogste ambtenaar. Ze ‘vrezen voor hun leven’ en smeken om evacuatie met al hun inwonende familieleden. Het ministerie en bewindspersonen bleven weigeren tot Taliban Kabul innamen
Desgevraagd zegt Buitenlandse Zaken dat het besluit tot evacuatie van het lokale personeel (‘indien de situatie verslechtert’) op 9  juli werd genomen, maar dat de medewerkers nog nodig waren voor de afhandeling van de tolkenregeling en dat de val van Kabul onvoorzien snel kwam.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Natalie Righton

Natalie Righton Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(