הקלות שבה פתאום ישראל החליטה לאשר בקשות לאיחוד משפחות לפלסטינים בשטחים חושפת כרגיל את עליבות מנגנון השליטה והדיכוי על האוכלוסיה. מאז שנת 2000 ישראל הפסיקה לאשר בקשות לאיחוד משפחות של פלסטינים בשטחים הכבושים (למעט "מחווה" חד פעמית ב-2007).
לאחר העברת חלק מסמכויות מרשם האוכלוסין לרשות בהסכם אוסלו ישראל השאירה בידה את הסמכות לאשר בקשות לאיחוד משפחות. למרות זאת הצבא מסרב לקבל בקשות לאיחוד משפחות בשטחים ולא מטפל בהן. אנשים מגישים בקשות שוב ושוב במשך שנים ומקבלים תשובות כי לא קיימת בקשה על שמם או שחלף זמן
רב מאז שהוגשה ועליהם להגיש חדשה. ככה סוחבים אנשים במשך שנים, הופכים אותם לשוהים בלתי חוקיים בביתם, מגבילים את תנועתם ופוגעים בזכויותיהם. ככה גם דוחפים לטרנספר. והנה פתאום ממש בקלות גנץ יוצא בהצהרה על "מחווה" נוספת. איכשהו פתאום נורא קל למצוא לטפל ולאשר כמה עשרות אלפי בקשות.
זכויות אדם הן לא מחווה שניתן להעניק ולהעביר בהתאם לרצון טוב. לא רק שזו לא מחווה מחובתנו לא לפגוע בזכות לחיי משפחה של האוכלוסיה אותה אנחנו כובשים. לא מאמינים שאנחנו כובשים אז אדרבא באיזה זכות אנחנו מחליטים על חיי האישות של מי שאנחנו לא שולטים עליהם?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Omer Arvili

Omer Arvili Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(