Det är en väldig halliballoo om den där 6-barnsmamman från Somalia som Kristersson hänvisade till i debatten. Låst artikel i Expressen om henne. Enligt flashback är fakta följande:
En del tror att det är en anka att hon fått 32000 i bidrag, men det behöver det inte vara. Hallå, 6 barn kostar en hel del att försörja och riksnormen gällande försörjningsstöd ska garantera en skälig levnadsnivå.
socialstyrelsen.se/globalassets/s…
Säg ca 3000 per barn o månad, drygt 3000 för en vuxen och knappt 2500 i ”gemensamma kostnader”. Det blir i runda slängar 24000 per månad eller något lägre. Till detta en hyra på kanske 8000 - då är vi uppe i 32000.
Men OBS - och detta är ett stort OBS! Man får alltså inte 32000 från soc + barnbidrag + underhåll + bostadsbidrag. 32000 är totalsumman.
Anta nu att hon börjar jobba på ett lågbetalt jobb. Hon kanske tjänar 22000 i månaden eller så? Kommer hon att tjäna på att ta det jobbet? Då får hon ut drygt 17000 i månaden.
Hon får bostadsbidrag med 3200 (har antagit att barnen bor full tid hos henne).
Vidare får hon barnbidrag med 11740 kronor.
Och hon får underhållsstöd (från pappan eller från fk) med kanske 10800 (om barnen är mellan 11 och 14).
Dags att summera. Om man räknar översiktligt får hon ut 43000 i månaden om hon börjar jobba på ett jobb med 22000 i månadslön. Det lönar sig alltså rejält för henne att börja jobba.
Men själva grejen var ju att det var skandal att det inte lönade sig för henne att ta ett jobb? Följdfrågan är ju om hon ens har ett jobb? I alla fall inte på heltid. Hon läser SFI på halvtid och har någon arbetsmarknadssysselsättning alternativt lågbetalt jobb på halvtid…
Jag har länge efterlyst vad som menas med att ”det ska alltid löna sig att ta ett jobb”. I och för sig finns det en specialregel som gör att det faktiskt lönar sig även i lite mer udda situationer, regel som infördes av Reinfeldt-regeringen.
Men bortsett från det? Ska bidragsnivåer vara så låga så att det på sikt ”lönar sig” att ta ett jobb på en timme i veckan - hur låga bidragsnivåer blir det i så fall?
Till sist. Det är en missuppfattning att man bara kan välja att gå på bidrag år ut och år in utan att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Läs exempelvis på socialstyrelsens hemsida.
P.S. Med reservation för småfel och förenklingar (har inte räknat på arbetsresor, el och andra smågrejer). SAMT har inte räknat på ekonomiskt bistånd ”på riktigt” sedan jag var socialsekreterare på 90-talet. 😅
Känner dock ansvar att reda ut åtminstone några frågor. SLUT

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Karin Pilkvist

Karin Pilkvist Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(