Werkelijk ALLE kranten toeteren deze week rond dat DE GRIEP weer van stal is gehaald 😅

Hint1: Dezelfde boodschap die op alle kanalen rondtoetert moet jouw #propagandadetector doen afgaan. Want griepangst is natuurlijk de reden om weer extra #vaccinaties te zetten 😉 #griepprik
Ze gaan nu zelfs METEEN voor de gezonde KINDEREN. Zogenaamd om de kwetsbaren te 'beschermen natuurlijk 🤮🤮🤮

Hint2: '#vaccineren voor de ander' is een ordinaire aanval op de #keuzevrijheid. #vaccinaties #griepprik
Via #vaccineren voor de ander kan die industrie iedereen aanlijnen, want er is altijd wel een geitenpaadje te bedenken waarom een ander ervan KAN profiteren als jij een spuit neemt.

Wel... proficiat. Iedereen aanlijnen is precies de bedoeling ! => 🤑 🤑#vaccinaties #griepprik
Werkzaamheid? Nu bestaat die #griepprik al 30 jaar, maar er is NOG STEEDS geen enkel bewijs dat het STERFTE voorkomt. 😳 jaja... zou je niet zeggen als je nu de MSM leest he? 😉
Zie deze aflevering van Zembla: bnnvara.nl/.../artikelen/…
De lobby van de injectie-industrie is GEWETENLOOS.

Ze jagen eerst de kwetsbaren de stuipen op het lijf. Daarna geven ze die groep de schijnzekerheid van een amper-werkend spuitje. Zij die de spuit niet nemen worden vervolgens weggezet als bedreiging voor de ander. #vaccinaties
Het is het aloude KOLONIALE spel van #verdeelenheers wat al stamt uit de tijd van de ROMEINEN (Vaticaan). Inderdaad, NL heeft via #verdeelenheers de kolonieen veroverd, maar de Romeinen eerder ook NL zelf. #koloniaalspel
Voornaamste doelwit voor injecties zijn altijd de kinderen. Jong geleerd =oud gedaan.

Er is nu wel een #nieuwegrens overschreden met het #injecterenvankinderen om 'ouderen te beschermen'.

Hint3: GEEN ENKELE beschaving heeft OOIT kinderen ingezet als schild voor ouderen.
Er zijn altijd bijwerkingen tot sterven aan toe, dus kinderen inzetten als schild is equivalent aan #kinderenopofferen.

Hooguit een enkele SATANISCHE SEKTE is OOIT zover gegaan om kinderen op te offeren ten bate van ouderen! E C H T . Z U M . 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arjan - Vaccineren doe je voor jezelf

Arjan - Vaccineren doe je voor jezelf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(