گزیده‌ای از مقاله @HosseinRonaghi در وال‌استریت ژورنال:
رسانه‌های غربی دربارهٔ ایران حقیقت را نمی‌گویند. ما در ایران با صدای بلند اعتراض میکنیم اما خبرنگاران ترجیح میدهند در مورد وضعیت آب‌و‌هوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ رژیم تحقیقی انجام دهند /۱
wsj.com/articles/weste…
در چهار سال گذشته پنج قیام سراسری علیه رژیم در ایران رخ داده است. حکومت معترضان را سلاخی کرده و برای سرکوب زندانیان سیاسی آنها را شکنجه کرده است. با این حال، اکثر غربی‌‌ها درکی از واقعیت ایران ندارند، زیرا پوشش رسانه‌های خارجی به طور مداوم واقعیت‌ها را نادیده و یا انکار می‌کند /۲
ما امروز قربانی جهل و نادانی جهان نسبت به واقعیت‌های ایران نیستیم، بلکه با تلاش عمدی و سیستماتیک جمهوری اسلامی برای دستکاریِ افکار عمومی دنیا از طریق توجیه‌گرانش در رسانه‌های خارجی مواجهیم. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم، اما صدای ما به رسانه‌های غربی راهی پیدا نمی‌کند /۳
امروز از شما می‌خواهیم برای درک شرایط ایران، به ما گوش دهید، داستان‌های ما را به اشتراک بگذارید. به شما گفته شده است که همبستگی شما به ما صدمه می‌زند و صحبت درباره مبارزاتِ ما، ما را در معرض خطر قرار می‌دهد. همه اینها دروغ است. این سکوت و بی‌تفاوتی شماست که ما را تهدید می‌کند /۴
من شش سال ‌از عمرم را در زندانهای این حکومت گذرانده‌ام و نوشتن این مقاله می‌تواند دوباره مرا به زندان بازگرداند، اما اگر این هزینهٔ دادن صدا به بی‌صدایان باشد، ارزش آن را دارد /۵

@HosseinRonaghi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with JokerNejad

JokerNejad Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Jokernejad

23 Sep
توماج صالحی و رپ اعتراضی

#ToomajSalehi, Iranian Dissident Rapper

Part 1/3
YouTube:
توماج صالحی و رپ اعتراضی

#ToomajSalehi, Iranian Dissident Rapper

Part 2/3
YouTube:
توماج صالحی و رپ اعتراضی

#ToomajSalehi, Iranian Dissident Rapper

Part 3/3
YouTube:
Read 4 tweets
18 Dec 20
اشراف اطلاعاتی یا اقتدار پوشالی؟
رشته کلیپ در ۴ بخش

بخش ۱
#قتل_هدفمند متخصصان هسته‌ای
لینک یوتیوب:
بخش ۲
انفجار در مراکز نظامی-هسته‌ای

تلگرام: t.me/Jokernejad
اینستاگرام: instagram.com/Jokernejad
بخش ۳
حمله سایبری و سرقت اطلاعات محرمانه

تلگرام: t.me/Jokernejad
اینستاگرام: instagram.com/Jokernejad
Read 4 tweets
11 Aug 20
بی‌بی‌سی فارسی: مستندات و یا پروپاگاندا؟
رشته کلیپ در [۵ بخش]

بخش ۱
#بی‌بی‌سی و «عادی سازی شر»
لینک یوتیوب:
بخش ۲
#بی‌بی‌سی و «مسئولیت‌سازی»

تلگرام: t.me/Jokernejad
اینستاگرام: instagram.com/Jokernejad
بخش ۳
#بی‌بی‌سی و شلیک «اشتباهی» به هواپیمای #PS752

تلگرام: t.me/Jokernejad
اینستاگرام: instagram.com/Jokernejad
Read 7 tweets
22 Jan 20
نظرسنجی یا نظرسازی؟
آنچه در «دانشگاه مریلند» میگذرد...

ویدئو ۳ بخش است (بخش ۱)
#نظرسنجی_دانشگاه_مریلند
بخش ۳

Telegram: t.me/jokernejad
YouTube:
Instagram: instagram.com/jokernejad
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(