Hoppa!💥

In het rapport Dit zijn de lessen van 1,5 jaar coronacrisis, dat deze donderdag verschijnt, is #KPMG zeer kritisch over de door het kabinet gevolgde strategie en de resultaten daarvan.

Er zijn in Nederland meer doden gevallen door dit beleid! 🔥
nrc.nl/nieuws/2021/10…
Pas ingrijpen bij volle bedden ipv indammen
24.000 (!) meer doden
Negeren van het #WHO advies⚡🔥

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Angela 🌷

Angela 🌷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @anatwitje

12 Apr
Belangrijke punten perso
Kuipers over ziekenhuisopnames:

"Dus het LIJKT minder dan toen, maar de 1e verklaring is: er zijn veel patiënten die TOEN in het ziekenhuis zouden hebben gelegen en NU thuis worden, dan wel gemonitord worden door het ziekenhuis en de huisarts." 1/5
"Maar ik weet dat hier van de ziekenhuizen in de regio, omdat het de acute zorg regio is ;en dan gaat het per ziekenhuis om TIENTALLEN patiënten, dus landelijk om VELE HONDERDEN! 2/5
De "coronakoffer":

-Zuurstof
-Bloeddrukmeter
-Thermometer
-Glucosemeter
-en zoveel X per dag telefonisch contact 3/5
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(