Petit fil no màgic recordatori d'un dels meus temes preferits. Les acusacions penals a independentistes per part de la Generalitat. M'agradaria fer una recapitulació d'on venim i on som. (1)
Com sabreu, la Generalitat manté acusacions sobre represaliats amb un reguitzell de justificacions jurídiques que són, bàsicament, mentida. Així van passar la campanya electoral. Mentint, però amb excel·lents resultats. Van ser votats majoritàriament (2)
Tot i això i per no perdre el seu relat i anar dissimulant, el Parlament feu una declaració instant el Govern a retirar les acusacions (contradint el que deien en campanya, sobre que estaven obligats legalment) (3) vilaweb.cat/noticies/parla…
Per seguir amb el paripé, el Govern va decidir fer canvis interns vinculant el cos jurídic a Presidència en comptes d'Interior, venent aquest canvi com un pas endavant en la resolució del problema i per tal d'aconseguir la retirada (4) naciodigital.cat/noticia/222694…
Fins i tot, com ja sabeu, el Parlament va donar una medalleta als represaliats i advocats afins al sistema mentre els seus partits els hi demanen presó en un espectacle de cinisme que alguns van tenir a bé aprofitar políticament.

Faltaria més.(5) ara.cat/diada-de-catal…
Abans de fer la recapitulació final, una qüestió tècnica. Retirar una acusació és molt fàcil. Un escrit amb dues ratlles. Són uns deu minuts entre fer-lo, signar-lo telemàticament i enviar-lo al procurador (6)
Doncs bé, recapitulem, després de tota aquesta comediada, avalada pels mitjans de comunicació del sistema i per les grans associacions del país, després de tots aquests actes de focs d'artifici i de selfies Parlamentaris, sabeu quantes acusacions ha retirat la Generalitat? (7)
Un ho explica l'amic Bill.

Però ei. Són dels nostres. (Fi)
Addenda. No us perdeu com els partits sistèmics continuaran aprofitant el filó dels represaliats per tal de fer-se fotografies i guanyar vots. L'operació ja fa temps que està en marxa però tot això serà matèria d'un altre fil no màgic. Seguiu atents.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lluís Gibert

Lluís Gibert Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(