Mitäs tästä nyt sanoisi? Kiljusen höpöhöpö on ammuttu alas jo monesti. Hämmentävää, että enemmistö demarien ek-ryhmästä on haksahtanut mukaan - vastoin asiantuntijoiden neuvoja ja SDP:n puoluekokouksen päätöstä.

No, yritetään... 1/8
#eläkket #politiikka
hs.fi/politiikka/art…
Kiljusen ja kumppanien ajatus on siis:
1) kasvattaa eläkemenoja
2) muuttaa eläkeindeksiä niin, että eläkemenot kasvavat lisää
3) rahoittaa kaikki rohmuamalla eläkerahastoja, mikä nostaa eläkemaksuja.

Kolme jekkua, jotka nostavat jo nyt hyvin korkeita eläkemaksuja lisää. 2/8
Eläkerahastoissa on toki paljon rahaa: 230 mrd euroa - mutta ei rohmuttavaksi asti: eläkkeitä on luvattu maksaa 700 mrd euroa. Eläkerahastojen idea on vähentää eläkemaksujen korotuspaineita. Ilman rahastoja eläkemaksut olisivat v. 2021 n. 2,8 prosenttiyksikköä korkeammat. 3/8
Nk. taitetusta indeksistä luopuminen taas johtaisi siihen, että eläkemaksuja on nostettava n. 7 prosenttiyksiköllä vuoteen 2050 mennessä.
Eläkemaksuissa on jo nyt kova korotuspaine: mm. alhaisen syntyvyyden takia eläkemaksuja olisi korotettava joko heti nykyisestä 24,4 prosentista n 27 prosenttiin tai sitten 2050-luvulla 30 prosenttiin.

Silloin kun Kimmo Kiljunen oli minun ikäiseni, työeläkemaksu oli 13,3 %. 4/8
Eläkeläisköyhyys on kyllä ihan oikea ongelma. Siihen vaan voisi vaikuttaa paremmin kansaneläkkeen ja takuueläkkeen tasolla sekä vaikka eläkeläisten asumistuen ja lääkekorvausten kautta.

Tää työeläke-polku johtaa vaan Kiljusen uudelleenvalintaan. Mikä lienee tarkoituskin. 5/8
Että hei, jos kampanjoi tulevaisuuslinjalla ja tulevaisuusinvestoinneilla, niin pitää myös osata katsoa eläkejärjestelmän tulevaisuutta. 6/8
Mun suurin huoli on siinä, että jos eläkemaksut korotetaan pilviin ja samalla sote-menot kasvaa väestön ikääntyessä, niin se tarkoittaa leikkauksia kaikesta muusta - palkkaverotusta kun ei voi loputtomiin kiristää. 7/8
Kansanedustajatkin voisi tällaisten kirjallisten kysymysten allekirjoittamisen sijaan allekirjoittaa tän saman väitteen, kuin viimeisimmän eläkebarometrin mukaan yli puolet kansasta: Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi. 8/8.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Eero Löytömäki

Eero Löytömäki Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(