Mijn ma geeft sportlessen. Vanwege de #coronapas kan ze nu niet meer werken. Dit doet pijn. Uiteraard kán ze zich laten vaccineren of dagelijks testen, maar dat gaat haar te ver. Ze is principieel tegen een dergelijk #controlesysteem wat in strijd is met vier grondrechten. (1/9)
Grondrechten zijn absoluut, maar omdat we geen constitutioneel hof hebben, kan dat moeilijk gehandhaafd worden. Nu is het aan het parlement om dat te toetsen, maar uiteraard zal de meerderheid in de oppositie (lees: regeringspartijen) het kabinet niet terugfluiten op deze (2/9)
grove schending van onze rechten. Dus is het juridisch enigszins sluitend (aldus gewraakte rechter), maar immoreel als wat. En dat weten we allemaal. Anders hadden alle partijen de pas niet herhaaldelijk veroordeeld het afgelopen jaar. Maar de stemming was rijp. (3/9)
De sfeer was ernaar. De minderheid ongevaccineerde mensen was klein genoeg. De polarisatie was compleet. "Val maar lekker dood" klonk over de radio. Ab #Osterhaus kon bij #Op1 ongestoord vertellen hoe ongevaccineerden op een eiland hoorden en dat het enkel wegens praktische (4/9)
redenen niet mogelijk was. Diezelfde Ab zei ook dat zij "#stofzuigers zijn die het virus opzuigen en elders weer doorgeven". Al deze #dehumanisering maakt dat men ongevoelig geworden is voor het menselijke perspectief van ongevaccineerden. De media heeft een makkelijk neer (5/9)
te halen karikatuur geschetst en de massa's zinderen ervan om het neer te sabelen. Ons geloof in God houdt ons sterk in deze dagen. Betere dagen gaan eraan komen. Veel mensen komen tot geloof. Maar het ziet ernaar uit dat het eerst nog een stukje donkerder gaat worden in de (6/9)
komende maanden. De #controledrang moet blijkbaar eerst nóg meer schade aanrichten voor men sober wordt. Ik ben er vrij zeker van dat de #2GRegel binnen 2 á 3 maanden ingevoerd is en dat vaccineren door de meeste werkgevers verplicht zal zijn. Dit duurt nog wel een tijdje, (7/9)
vrees ik. Dus is het goed om voorbereid te zijn. Daarom een oproepje: woon je in regio #Arnhem en wil je in beweging blijven? Stuur me een berichtje als je interesse hebt in sportlessen van mijn moeder. Wellicht kunnen we e.e.a. regelen de komende weken. (8/9)
Tot slot: ik verzamel verhalen van slachtoffers van #discriminatie, om er een hopelijk indrukwekkende compilatie uit te maken. Stuur daarom a.u.b. jouw verhaal in een video naar mij op via DM of gewoon hieronder. Gods zegen! 🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Daniël van Deutekom

Daniël van Deutekom Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(