Η @nkerameus είπε στο #ΣΚΑΙ ότι όταν άνοιξαν τα #σχολεια το ποσοστό των κρουσμάτων παιδιών ήταν 29%. Τώρα είναι 22%.
Στις 20 Σεπτεμβρίου ο επταήμερος μέσος όρος κρουσμάτων ήταν 2.219. Άρα ο αντίστοιχος αριθμός των παιδιών που ήταν θετικά στον κορωνοϊό ανερχόταν σε 643,51.
Στις 8 Νοεμβρίου ο επταήμερος μέσος όρος κρουσμάτων ήταν 6.371. Άρα ο αντίστοιχος αριθμός παιδιών ήταν 1.401,62.
Μιλάμε για μια αύξηση 117,8%.
Δεδομένου ότι τα τεστ σε ανεμβολίαστους έχουν εκτοξευθεί λόγω υποχρεωτικότητας και το ότι η θετικότητα στα PCR παραμένει σχετικά σταθερή,
τότε το να πανηγυρίζει η υπουργός Παιδείας για τον υπερδιπλασιασμό των κρουσμάτων σε παιδιά, συνιστά απλή έλλειψη συναίσθησης του κινδύνου.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nikos Sverkos

Nikos Sverkos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(