Tilanne on tällä hetkellä sellainen, että THL ei tee enää seurantaa koulujen jatkotartunnoista. Tämä selvisi, kun tein laitokselle tietopyynnön kuluvan lukuvuoden seurannan tuloksista. Ensin sain kirjaamosta viestin, ettei heillä ole valmista materiaalia annettavaksi.
Sen jälkeen jätin jatkokysymyksiä THL:n viestinnän kautta, jotka osoitettiin ylilääkäri Emmi Sarvikivelle. Kysyin, tehdäänkö seurantaa edelleen ja jos tehdään, milloin materiaalia on tarkoitus julkistaa. Lisäksi kysyin Sarvikiven omaa näkemystä syksyn tilannekuvasta.
Sarvikivi vastasi kysymyksiini seuraavasti: "Hei, seurantaa ei enää samassa muodossa ole mahdollista tehdä, koska lasten testaaminen ja karanteeniohje on muuttunut."
Näin että käsissäni on uutinen, mutta en löytänyt jutulle siedettävässä ajassa sopivaa julkaisijaa.
THL:n aiemmin tekemä seuranta ulottuu kesäkuulle 2021. Sen jälkeen kouluihin on ilmestynyt n. kolme kertaa alkuperäistä virusta tartuttavampi deltavariantti. Vanhentuneeseen dataan nojaaminen muuttuneessa tilanteessa on vähintäänkin ongelmallista.
Kuten Anderssonkin tviitillään näyttää, toimenpiteitä toteutetaan vanhan seurannan nojalla. Monet kaupungit ovat seurantaan perustuen lopettaneet karanteenien asettamisen, jos altistuminen on tapahtunut koulussa. Olen varma, ettei käytäntö kestä lähempää laillisuustarkastelua.
THL ei ole tuonut julkisuuteen sitä, että seurannan tekeminen on lopetettu, vaan on antanut ymmärtää että sitä tehdään edelleen. Tällaisena aikana, kun viranomaisten toiminta herättää epäluuloja, tulisi viestinnän olla avointa ja rehellistä. Koulujen seurantaan liittyvää...
... epäselvää puhetta voi kutsua jopa sumutukseksi: päävastuu Suomen lapsista ei ole valtiolla tai koululaitoksella, vaan vanhemmilla. Vastuun kantaakseen vanhemmilla on oikeus saada luotettavaa tietoa. Tällä hetkellä tuota tietoa on vaikea saada.
Tiedottamisessa suhmurointi on johtanut epäselvyyksien valumiseen kouluihin, joista ei uskalleta enää tiedottaa vanhempia korona-altistumisista. Lasten rokotusvuoron koittaessa luottamuksen viranomaisten toimintaan olisi syytä olla erityisen vahvaa.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tino Lintunen

Tino Lintunen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TinoLintunen

1 Oct
Eilen päättyi reilun 10 kuukauden mittainen keikkani Helsingin kaupungin epidemiologisessa toiminnassa. Viimeisimmän koronatiedon ja sairastuneiden rajapinnassa pandemia on näyttänyt hyvin erilaiselta kuin miltä se näytti aiemmin median ja kansalaisen kokemuksen kautta.
Kun tekee töitä epidemian kanssa, saattaa nähdä epidemiaa siellä missä sitä ei ole. Toisaalta on nähnyt myös epidemiaan reagoimattomuuden välittömät vaikutukset aitiopaikalta. Perusasetelma on, että mitä enemmän ihmiset kohtaavat, sitä vauhdikkaammin epidemia etenee.
Kuluneet kuukaudet kriisiorganisaatiossa työskentelyssä oli hienoa aikaa; tällaista aitoa, epäbyrokraattista tekemisen meininkiä kohtaa harvoin terveydenhuollossa. Titteleistä huolimatta kaikki olivat jatkuvasti uuden edessä, auki ja alttiina. Siitä syntyi kannatteleva yhteisö.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(