திருமடந்தை மண்மடந்தை
இருபாலும் திகழத்
தீவினைகள் போயகல
அடியவர்கட்கு என்றும்
அருள் நடந்து இவ்வேழு
லகத்தவர்பணிய வானோர்
அமர்ந்தேத்த இருந்த இடம்
பெரும்புகழ் வேதியர் வாழ்
தரும் இடங்கள் மலர்கள்
மிகுகைதைகள் செங்கழுநீர்
தாமரைகள் தடங்கள்தொறும் Image
இடங்கள்தொறும் திகழ
அருவிடங்கள் பொழில் தழுவி
எழில் திகழும் நாங்கூர்
அரிமேய விண்ணகரம்
வணங்கு மட நெஞ்சே!

பெரிய திருமொழி
மூன்றாம் பத்து
பத்தாம் திருமொழி
#திருமங்கை #ஆழ்வார்

தனது இருபக்கங்களிலும்
பூமகளும், திருமகளும்
விளங்க நின்று,

தன்னடியார் செய்த
கொடிய பாவம் யாவும்
தொலைய அருள் செய்து,

ஏழுலகத்தோரும் வணங்க,
விண்ணவரும் துதிக்க,
எம்பெருமான் உறையும் இடம்
நாங்கூர் அரிமேய
விண்ணகரமாகும்!!

அங்கே
பெரும்புகழ் பெற்ற
வைதிகர்கள் வாழ்கின்றனர்!
செங்கழுநீர் மலர்களும்,
தாமரையும், தாழைகளும்,
தடாகங்களிலும்
அவற்றின் கரையோரங்களிலும்
செழித்து வளர்கின்றன!

அழகிய சோலைகளால் சூழப்பட்ட
அவ்வூர்ப் பெருமானை
நெஞ்சமே!
நீ வணங்குவாயாக!!!!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with I Am Pavanz Sharma

I Am Pavanz Sharma Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PavanSharma1806

17 Nov
ஒன்பது நவக்கிரகஆலயங்களையும் ஒரே நாளில்
தரிசனம் செய்ய காலநேரஅட்டவணையுடன் வழிதடங்கள் !!!

ஒன்பது நவ கிரகங்கள் ஆலயங்கள் அனைத்தும் கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை காரைக்கால் பகுதியை சுற்றி அமைந்திருக்கின்றன.
கீழ்கண்ட கால அட்டவணை படி உரிய வழி தடங்களில் பயணம் செய்து ஒன்பது நவக்கிரக ஆலயங்களையும் ஒரே நாளில் தரிசனம் செய்து அருள் பெற வேண்டுகிறோம்.
*1, திங்களூர் (சந்திரன்):*
*தரிசனம் நேரம் :1மணி நேரம்*
*காலை 6மணி*

ஒன்பது நவகிரக ஆலயங்களில் முதலில் ஆரம்பிக்கும்
வேண்டியது திங்களூர்தான். நீங்கள் கும்பகோணம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பாபநாசம், ஐயம்பேட்டை வழியாக 33 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திங்களூரை சுமார் 1 மணி நேர
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(