کتاب خوب بخوانیم
Money: The True Story of a Made-Up Thing
پول: داستان واقعیِ یک چیزِ اَلَکی

نویسنده: جِیکوب گُلداستِین (فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد)
مترجم: میلاد راستی
انتشارات راه پرداخت

معرفی: مفرح، کوتاه و آموزنده... 👇
جیکوب گلدستاین در کتاب "پول: داستان واقعی یک چیز الکی"، لحظات حساس و مهمی که منجر به اختراع یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر شد را روایت می‌کند.
این اثر که در فهرست ده اثر برتر نشریه Publishers Weekly قرار دارد، به شما می‌گوید که پول دقیقاً چیست و از چه قدرتی برخوردار است.
مبدأ پیدایش پول، هیچ شباهتی به آن چیزی که شما به آن فکر می‌کنید ندارد، بلکه ماجرای بسیار جذاب و فوق‌العاده‌تری پشت آن است.
داستان تبادل کالا به کالا، پول را شی‌ای ساده، دارای عینیت و سرد جلوه می‌دهد، در حالی که پول از پیچیدگی و عمق بیشتری برخوردار است.
پول قسمت بزرگی از بافت اجتماعی بشمار میرود که پیوندی ناگسستنی با خون و هوس دارد
پول چیزی بیش از یک وهم و خیال مشترک و یک چیز الکی نیست
شی‌ای که پدیده‌ای اجتماعی محسوب می‌شود
این بعد اجتماعی پول همان چیزی است که آن را پدید می‌آورد؛ وگرنه پول فقط یه شیء گرد فلزی یا یک تکه کاغذ است!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with حسین‌عباسی‌فر (دلاوار)

حسین‌عباسی‌فر (دلاوار) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @h_ABBASIFAR

20 Dec
شاید بارها این افسانه را شنیدید که #اقتصاد_چین رشد کرد و فقر در این کشور از بین رفت زیرا که اقتصاد چین تبدیل شد به یک اقتصاد سرمایه‌داری
بیایید کمی واقعیات اقتصاد چین را مرور کنیم:
1. اما هیچ ملک خصوصی در چین وجود ندارد. مائو در سال 1956 مالکیت خصوصی را لغو کرد و هرگز بازسازی نشد
در چین، تمام زمین، منابع طبیعی و بیشتر وسایل تولید در دست طبقه حاکم حزب کمونیست باقی می ماند. طبقات متوسط ​​شهری می توانند کانکس های خود را بخرند اما مالک زمین زیر ساختمان ها نیستند.
آنها واقعاً حتی مالک آپارتمان های خود نیستند، زیرا دولت های محلی می توانند به طور خودسرانه ساختمان های مسکونی را تصرف کنند، مالکان اسمی را بیرون کنند، آنها را برای توسعه جدید پروژه های زیربنایی سرنگون کنند، و "مالکین" سابق را مجبور به پذیرش تصرف یا تصاحب آن کنند.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(