Lukáš Dušek 💊 Profile picture
Jan 7 4 tweets 2 min read
Pediatrický report státu New York ohledně covid hospitalizací
💊17x nárůst hospitalizací u mladších 18 let, 7x u všech věkových skupin v NYC
💊54% hospitalizovaných mladších 18 let nemělo žádné jiné onemocnění, 70% bylo symptomatických
health.ny.gov/press/releases… Image
💊U 5-11 letých hospitalizovaných bylo 91% neočkovaných, u 12-17letých bylo neočko 65%.
💊Při takové brutální incidenci a přenositelnosti je na místě řešit u hospitalizací "kvůli" nebo "s COVID". Dle pediatrického reportu z New Yorku je "kvůli covid" hospitalizováno 59% dětí.
Je tam ještě jedno k přihlédnutí - covid může zhoršit soustu jiných onemocnění, takže primární hospitalizace může být z jiného důvodu, ale bez akutního onemocnění by neproběhla.
V Anglii je to údajně 63% hospitalizací (bez ohledu na věk) "NA COVID" a 37% "S COVID":

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lukáš Dušek 💊

Lukáš Dušek 💊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DuseLu

May 24
Vyrojilo se teď několik preprintů/studií ohledně aktuální účinnosti antivirotik (molnupiravir, Paxlovid) proti covid.🧵
První je observační studie z Hong Kongu během BA.2 Omicron vlny (2022-02-26 až 2022-04-26).
medrxiv.org/content/10.110…
💊Výrazně málo proočkovaná populace bez předchozího prodělání.
💊Jak MOLNU, tak PAXLO (víc) snižovaly riziko progrese onemocnění a úmrtí... ImageImageImage
V druhé studii z Hong Kongu u výrazně realističtější populace (proočkovanost cca 42%) už oproti kontrolám měl přínos pouze PAXLO, nikoliv molnu (převáženo propensity score) u snížení rizika hospitalizace a ani jeden neměl přínos na snížení úmrtnosti.
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf… ImageImage
Read 7 tweets
Feb 6
Jako zahraniční odborník odpoledního bloku COVIDKON vystoupil ze Slovenska MUDr. Andrej Janco: Principy propagované prevence, profylaxe a léčby covid-19 (videopřenos)
svedomi-naroda.cz/2022/01/30/cov…
Mé neodborné poznámky👇
🧐Pan doktor komentuje informace "dostupné z oficiální stránky EMA". Bohužel bez prezentace a konkrétního odkazu je poměrně těžké se podívat, na co konkrétně reaguje.
🧐 Omluvte nyní nejen neodborné poznámky, ale také poznámky mezi češtinou a slovenštinou.
AJ: "Od začátku epidemie došlo na Slovensku k bezpříkladnému zahlcení informačního prostoru tématikou viru SARS-CoV2, jeho charakteristik, protiepidemických opatření a též prevence a léčby covid-19, které virus způsobuje."
Read 19 tweets
Feb 6
Pokračujeme ve vzdělávání:
Odpolední blok Covidkonu otevřela MUDr. Andrea Málková s tématem prevence, léčba a zdravotní komplikace SARS-CoV-2 a úskalí vakcinace pohledem praktického lékaře. svedomi-naroda.cz/2022/01/30/cov…
Mé subjektivní poznámky níže
Paní doktorka nejdříve popisuje svou praxi z Brna od března 2020 do ledna 2022.
2:04: "zkoušeli jsme s pacienty, že si zaplatí test na protilátky, protože toto nebylo hrazené a spoustu pacientů mělo již protilátky. jak IgM, tak IgG" To je docela překvapivé.
AM dále popisuje rozporuplnou diagnostiku mezi výsledky PCR a Ag testy. A hledání informací mezinráodně.
3:08: "První, co dostáváme informace "doplnit vitamin D, doplnit vitamin C, pravidelný pohyb, dostatečný spánek."
Read 25 tweets
Feb 6
sarcasm: Foreigners may wonder, why Czechia is so consistently "best in covid". You may find so many lessons learned from this recent conference Covidkon of "nonmainstream" czech experts.
Lectures are now translated to english (just scroll down)
svedomi-naroda.cz/2022/01/29/cov…
Programme and all lectures here: svedomi-naroda.cz/covidkon/
My several notes (in Czech) from the conference are here:
From Czechia with love for @ForBetterSci - watch and learn.
Read 4 tweets
Feb 5
4.2.2022 zasedala americká imunizační komise ACIP.
Na programu bylo projednání schválené indikace Spikevax u dospělých, velká část se věnovala update ohledně myocarditid, dále možnosti prodloužení intervalu mezi 1. a 2. dávkou a dávkování JJ
Výcuc👇
cdc.gov/vaccines/acip/…
📰Introduction: cdc.gov/vaccines/acip/…
💊V listopadu 2021 měli neočkovaní 18letí a starší 15x vyšší riziko úmrtí než plně očkovaný dospělý
💊CDC odhaduje, že jen v USA očkování předešlo do listopadu 2021 cca 10,3 milionům hospitalizacím na covid a 1,1 milionu úmrtí na covid.
📰mRNA 1273 COVID-19 vaccine BLA safety and efficacy data cdc.gov/vaccines/acip/…
💊Shrnutí dat účinnosti a bezpečnosti Spikevax v požadované indikaci (2 dávky u 18+) z pohledu Moderny
Read 45 tweets
Jan 30
Přednáška na konferenci 1.ČOKL od MUDr. Vladimíra Čížka byla informačně velmi nabitá. Modrátorka ho uvedla jako cévního specialistu a předsedu etické komise, vynechala jeho specializaci na homeopatii a celostní medicínu.
galileo.news/w/dVhGrM3xNb7p…
Prezentace, včetně odkazů na zdroje bude ke stažení na vladimircizek.cz
VČ nejdříve shrnuje mechanismus vzniku cévních komplikací u covid-19
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(