مشکل آن دسته که با مسیح علی‌نژاد اختلاف دارند اینست که خودشان از او یک چهره متفاوت از آنچه که هست ساخته اند. مسیح علی‌نژاد کنشگر سیاسی و پیش از آن یک خبرنگار است. رسالت خبرنگاری، رسانه ای کردن وقایع و مطالبات مردم است. ارزش افزوده یک خبرنگار همدلی با مطالبه گران است.امری که
۱/۹
در غالب خبرنگاران نمیابیم.اما علی‌نژاد همواره همگام با مطالبات مردم قدم برداشته، آن روز که اصلاحات طرفه بازار بود علی‌نژاد هم همگام با مردم بود. دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روحانی یادمان نرود ملت نه از حب روحانی بلکه از بغض رییسی در انتخابات حضور پررنگ پیدا کردند و
۲
همین ملت ۷ماه بعد دی ماه ۹۶ شعار داد: #اصلاح_طلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا .
آیا مسیح نژاد هرگز مخالف مطالبه مردم داخل ایران حرکت کرد؟! علی‌نژاد همگام با ملت مطالبه کرد، نه جلوتر و نه عقب تر از آنها. مسیح همگام است و نه پیشگام! اگر در بدبینانه ترین حالت او را جزو همان دسته ای
۳
بدانید که صادر شده است، بوضوح میتوان دریافت که مسیرش را عوض کرد و چونان موجی را ایجاد کرد که جمهوری اسلامی تشنه به خونش است. یک لحظه درنگ کنید، اگر او کشته شود چه کسی ضربه میخورد؟!
اینکه امروز بعد از دی۹۶ همه ما برانداز شدیم و میرویم بریده فیلم های مربوط به چهار پنج سال قبل
۴
مسیح را می آوریم جز اثبات همگامی این خبرنگار با مطالبات آن روزگاران مردم،چیز دیگری را ثابت نمیکند.
بله او پادشاهی خواه نیست و معظلات پادشاهی خواهان را رسانه‌ای نمیکند که نقد من هم به او همین است.
کاش اینطور نبود اما این چیزی از تاثیر فعالیتش بویژه در رسانه های غربی کم نمیکند
۵
میگویند چرا شاهزاده با او مصاحبه کرده است، فارغ از اینکه شاهزاده با پسر خمینی، سیدحسین در سال۲۰۰۴ ملاقات داشته است مسیح و سایر مخالفین پادشاهی که جای خود دارد.
شاهزاده،آگاه ترین فرد به شرایط امروز ایران در میان رهبران اپوزیسیون است،چراکه
۶
هم آگاه به فروپاشی موجودیت ماست و هم آگاه به موارد اختلاف بین ما.همین است که در برابر هیچکدام از مخالفین ج.ا غیر از یکی، هرگز موضع ضدیت نگرفته است و پادشاهی و جمهوری برایش مسئله نیست.او پیشگام است و شناس. او بود که همواره عدم اصلاح این نظام را گوشزد کرده بود اما ملت هم باید
۷
تجربه خودش را بیاندوزد و درس بگیرد.حال که بعد از شاهزاده به جمع براندازان پیوسته اید، او را در مسیرش همراهی کنید و سنگ جلوی پایش نیاندازید.
گرچه این سنگ ها درمقابل اقبال ایشان در استقبال ملت از او، به چشم نمی آید.
اگر به گفته #شاهنشاه_محمدرضا_شاه_پهلوی به ایران می اندیشید،درست
۸
بیاندیشید، همچون خلفش، پسرش #شاهزاده_رضا_پهلوی.

پ.ن.
دوستانی که علاقمند به فحاشی و ناسزا هستند اگر طرفداران نظام پادشاهی هستند اول شأن خود را به عنوان یک پادشاهی خواه در نظر بگیرند.
۹

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mahboubeh Moradi

Mahboubeh Moradi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mahboubeh_mdi

14 Jan
ترجمه گزارش شارلی عبدو @Charlie_Hebdo_ از کارزار
#LetUsTalk
انزجار زنان بی حجاب (از حجاب اجباری)

14 ژانویه 2022
هشتک بگذار ما حرف بزنیم همان #MeToo است که از خشونت درتحمیل نوع پوشش،میگوید.
صدای زنان خاورمیانه‌ای که در سرزمین خود و یا حتی در غرب مجبور شده‌اند حجاب داشته باشند،
در حال بلند شدن است. آنها مدعی هستند که به حجاب اسلامی نباید به عنوان یک لباس بی ضرر و یا صرفا محدودیت زا برای آزادی یک زن نگریست.
نویسنده مقاله امیدوار است برخی فمینیست ها مانند مانترا که تکرار می کنند حجاب یک انتخاب است، این صدا را بشنوند.
همه چیز از بزدلی و تسلیم شدن
در برابر اتهامات اسلام هراسی آغاز شد. .پس از انتشار عکسی از دختر کوچکی با حجاب روی جلد مجله انجمن پزشکی کانادا، دکتر شریف امیل، جراح اطفال، خطاب به گروه تحریریه نوشت: «ابزار ظلم(حجاب) را تحت عنوان نماد تنوع و همه شمولی غالب نکنید ".
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(