Ik ga ook dit jaar ambitieus verder aan de slag met het klimaat- en energiebeleid in Nederland. Een van de grote onderwerpen is waterstof. Draadje 🧵 (1/6)
In een goed afgewogen mix van energiebronnen, zoals kernenergie (dankzij de @VVD in het coalitieakkoord), wind en zon, hebben we ook veel (groene) waterstof nodig (2/6)
Wat is groene waterstof? Groene waterstof is een energiedrager (zoals gas). Groene waterstof maken we met duurzaam opgewekte elektriciteit zonder CO2-uitstoot (3/6)
Waterstof kan daarmee een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening. Het kan gebruikt worden in het zware transport (bv vrachtwagens), de industrie, de verwarming van sommige huizen en op andere plekken waar directe elektrificatie niet een goede oplossing is (4/6)
Het is belangrijk dat we ook voldoende waterstof in eigen
land produceren. We hebben namelijk deze winter gezien dat een betrouwbare en betaalbare energievoorziening geen zekerheid is. Om die risico’s te verminderen moeten we ook in onze behoeften kunnen voorzien (5/6)
Wat gaan we daarom als VVD doen op waterstof de komende periode? We gaan de rol van de overheid in de waterstofeconomie uitwerken, de infrastructuur voor transport van waterstof aanleggen, de productie snel uitbreiden, en de industrie helpen de overstap te maken (6/6)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Silvio Erkens

Silvio Erkens Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(