Tråd
La meg introdusere dere til #NNPF helten fra Arendal Fredrik Wilhelm Schulze. En mann som er skamløst åpen om at han gjerne misbruker den autoriteten hans rolle som politi gir han.

#narkotwitter #politiskandalen #samrøre #slikepolitiødeleggertilliten #NoJusticeNoPeace
Når han ikke får lov til å bruke sin uniform i private ærend, med media på slep så klart, blir han sint og klager på sine sjefer i media.

Han stiller seg helt helt uforstående til hvorfor han ikke får det. Han argumenterer nettopp med at hensikten er signaleffekten uniformen har
Dette er en mann som meldte seg inn i @ArendalSV i forkant av rusreformens behandling i Stortinget. Han har stor definisjonsmakt lokalt, og han har vært en tydelig motstander av rusreformen. Forkledd som politi, men egentlig som NNPF medlem.

Han viser null forståelse for
Rolleforståelse. Hans klagevise i avisen kommer som følge av at hans sjefer på en mild måte sagt at han ikke kan bruke politiets biler og uniform når han opptrer som privatperson. Men i 2020 var det ok. Da var media også med.

Åpenbart er publisitet mer førende enn selve
Handlingen. Han mister motivasjonen om han ikke får lov å gjøre det i uniform.

Slike politiansatte gjør meg urolig @Politidir @politiagder. Han viser i full åpenhet at han overhodet ikke er i stand til å forstå hva grenseoverganger mellom privatliv og yrkesutøvelse betyr.
Skal denne mannen være upartisk på rusfeltet? Er dette en mann som viser at han syns det er viktig å skille mellom rollen som #NNPF medlem og politiansatt? Selvsagt ikke, og så lenge politiledelsen ikke tar tak, forstår ikke de heller det.

Konsekvensen er en reell frykt og
Bekymring for politiet. Der tilliten blir tynnslitt. Jeg føler ikke at det er trygt med slike politiansatte som han rett og slett. Og jeg gir bare uttrykk for hva mange andre også føler. Mange nok for at dette skal være et samfunnsproblem.

Men han kan ikke holde på slikt i et
Vakuum. Hvis man tar en titt på kommentarfeltet på Facebook, er det stort sett et unisont kor om hvor ufattelig tåpelig politiledelsen er som ikke forstår hvordan tillit bygges (props til Silje fra @TryggareSE i Arendal som tar to motmæle). Dette er jo mildt sagt et paradoks.
Men også et resultat av Schulzes manglende rolleforståelse og den makten han har fått ansvaret å forvalte av samfunnet.

@FreddyDeRuiter er kjapt på og gir politimannen full støtte. Den lokale SV mannen som vært uttalt motstander av rusreformen.
Og mens Schulze ikke lenger er i SV (han meldte overgang til AP på grunn av rusreformen har han fortalt i media, men ikke før han fikk SV til å være imot #rusreformen) er det tydelig at han legitimeres å blande roller av lokalpolitikere.

Det er altså en kultur der rolleblanding
Anses som positivt. Dette gjenspeiler seg i leder fra @agderposten

De slår et sterkt slag for rolleblanding og tar denne ruspolitiske aktivisten i forsvar.

Og det spiller ikke så stor rolle at han ville dele ut mat hjemme hos folk, eller at noen syns det er hyggelig. Det som er
viktig er at prinsippet om #samrøre og #rolleblanding ikke overses, men argumenteres bort.

Det gjelder selvsagt også når han skal propagera for #NNPF i tjeneste utgitt som politi

Vi kan ikke ha det sånn. Disse personene har bidratt til fullstendig uakseptable tilstander og har
Bidratt til en tillitskrise som mangler historisk sidestykke.

Jeg er ikke en som mener at "vi skal ta alle". Langt ifra. Men jeg sier samtidig at uegnede politiansatte må følges opp og vi kan ikke kalle noe for en opprydning før sanksjoner er gitt og praksis tydelig endres.
En del av jobben med å gjenopprette tilliten handler også om at politiet nå tydelig og offentlig må legge seg flate og anerkjenne at de har et stort problem i etaten som de må ordne opp i

Det er ikke snakk om at ting ser uheldig ut. Det er tåkeprat som svekker tilliten enda mer!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Farid Shariati

Farid Shariati Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FaridShariati

14 Jan
1/
Hvorfor er det en så mange som hver dag står frem og forteller hvordan de har reflektert over hvor indoktrinert de har vært i at straff er omsorg i ruspolitikken, eller at de støtter #rusreformen, eller støtter #narkotwitter og identifiserer seg med folkebevegelsen som den er?
2/
Fordi fasaden sprekker. Lydmuren er sprengt. De som undertrykt går ikke lenger uimotsagt. De kan ikke påføre stigma og utenforskap uten videre lenger.

Jeg har jobbet med utsatte mennesker. Folk som blitt utsatt for mye fælt av andre mennesker. Utpressning. Overgrep. Press.
3/
Hva er #1 trussel som blir brukt mot barn som blir groomet eller pressede av andre voksne?

Forteller de noe til noen andre vil det få konsekvenser. Bilder vil deles med familie, venner, ja hele verden. Folk vil ta skade. De vil ta skade.

Kort sagt: håll käft annars jävlars!
Read 18 tweets
12 Jan
1/ Når rusaktivistene i politiet blir sinte

Hittil har ikke @politiforum skrevet med ett eneste ord om #Politiskandalen. Denne saken er både hyklersk og skummel.

politiforum.no/sigve-bolstad/…

#NNPF #Narkotwitter #Politiskandalen @politidir
For det første skal man ta personvern på alvor. Samtidig er dette en ekstraordinær situasjon og omstendigheter som MÅ veies inn. Samfunnet må kunne vite om politiet i landet er uavhengig eller ikke. For det andre bekrefter dette de aller mest alvorlige påstandene om #samrøre...
3/
mellom #NNPF og politiet. Men legg også merke til språket. Helt fra innledningen av skriver PF om en «privatperson». Ilys av maktasymmetrien som er fra før, og posisjonene som disse politiansatte har, er dette en skummel og lite kritisk måte...
Read 13 tweets
11 Jan
1/...
Nå ser vi hvor godt #NNPF har klart å infiltrere politiet. En ruspolitisk organisasjon som har medlemmer på alle nivå og med stor tilknytning til øverste politiledelsen.

Medlemmer i politiet behandler NNPF søknader...

#narkotwitter #politiskandalen #samrøre #korrupsjon
2/
De er en privat ruspolitisk organisasjon, og stiller opp i uniform og misbruker sine posisjoner til politisk aktivisme i tjeneste.

Dette er de samme menneskene som til daglig jobber med å håndheve lovene. De er vant til å utrede og finne motiver. De ser etter dobbeltroller...
3/
...i etterforskninger. Kort fortalt: å si at man kun har handlet med de beste intensjonene holder ikke. Å si at man ikke var klar over regelverket holder ikke.

Problemet er så omfattende at det er vanskelig å si hvordan vi skal rydde opp. @Spesialenhet trenger vi ikke...
Read 10 tweets
12 Aug 21
1/...
Det som et verdt å merke seg er at NNPF går offensivt ut i flere medier i det som det ut som koordinerte og planlagte medieutspill. Dette etter at de visst nok ikke skulle si noe på grunn av en ventet granskning.
2/...
I hele sommer har det fremkommet alvorlige og rystende avsløringer.

Disse medieutspill har som formål å fremstille NNPF som enhver vanlig interesseorganisasjon. Det er ikke tilfelle.

Både Evanger og Bresil hopper glatt over all kritikk og alt som blitt avslørt til nå.
3/...
Istedenfor fremstilles kritikken og den gravende journalistikken som "hets", "svertekampanjer" og lignende av folk som er "dårlige tapere".

Derfor er det så utrolig viktig at vi ikke mister fokus om hva dette faktisk dreier seg hovedsakelig om.
Read 12 tweets
17 Jul 21
Politiledelsen har ikke bare tette bånd men ifølge NNPF vært avgjørende for at samrøret vært så tett og grenseløst. Det er ikke noe reell ønske i politiledelsen å rydde opp i omfattende korrupsjonslignende forhold og det som faktisk er systematisk maktmisbruk Vi trenger en reform
Når jeg skriver reform, så mener jeg en politireform. Som samfunn må vi også begynne å tenke helt annerledes om hvilken formidlerrolle politiet skal ha i fremtiden, for deres kunnskapsgrunnlag og kritiske refleksjon rundt etikk, moral og fag er svært sviktende. Ikke alle, men nok
Mange for at det skal være bekymringsfullt og for at det skal alvorlig ødelegge tilliten til hele institusjonen. Og det er det som er så synd. Jeg har hatt mye samarbeid med politiet. Det er mange gode folk der. På andre fagfelt er de veldig dyktige, ydmyke og søker kunnskap
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(