#رشتو
۱/ در جواب خزعبلات #بسیج امنیتی و پرونده‌ساز شریف:
عصر روز شنبه از دفتر ریاست دانشگاه با من (دبیر وقت انجمن) تماس گرفتن، برای جلسه فوق‌العاده با هیئت رئیسه برم دفتر دکتر فتوحی. انجمن درخواست صدور مجوز تجمع داده بود، از این بابت خواستن که بریم و صحبت کنیم در این مورد!
۲/ چرا درخواست مجوز؟
چون برای دانشجوهای حاضر در تجمع مشکلی ایجاد نشه و هزینه روی دوش دانشگاه باشه، نه دانشجوها!
مسئولان دانشگاه به ما گفتن که شورای صنفی نمی‌تونه درخواست تجمع سیاسی بده و این درخواست در شرح اختیارات تشکل‌هاست!
۳/ در این جلسه دانشگاه از ما خواست که تجمع سر در نباشه و ما اطلاعیه رو عوض کنیم و مشروط به برگزاری تجمع جلوی کامپیوتر به ما مجوز میده؛ ما (یعنی ۵ عضوی که از انجمن در جلسه بودیم) به دانشگاه اعلام کردیم که چنین کاری رو نمی‌کنیم و مخالف این هستیم که دانشجوها از مردم جدا بشن؛
۴/ اگر مجوز ندن هم در تجمع شرکت می‌کنیم!
دلیل مخالفتمون رو هم واضح به دانشگاه اعلام کردیم:
مردم و دانشجوها از هم جدا نیستن و باید سلامتیشون در مقابل گارد امنیتی تامین بشه!
مسئولان دانشگاه گفتن که هیچ خطری دانشجوها رو در محیط دانشگاه تهدید نمی‌کنه، اما بیرون دانشگاه دست ما نیست.
۵/ ما گفتیم شما نمی‌تونید مردم و دانشجوها رو از هم جدا کنید؛ برای حفظ سلامتی همه بهترین راه اینه همه به داخل دانشگاه هدایت بشن.
مسئولان دانشگاه گفتن هدف ما حفظ امنیت دانشجوهاست؛ اما بعد از مدتی بحث و گفت‌وگو نتیجه این شد که با کارت ملی افراد وارد بشن و حراست هم مراقب امنیت باشه!
هیچ صحبتی مبنی بر موافقت بسیج با این موضوع در این جلسه نشد؛ این ادعا از اساس کذب است.
دانشگاه در ادامه از ما درخواست کرد تلاش کنید دانشجوها به سمت دانشکده کامپیوتر حرکت کنن، اما این اتفاق به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم و آشوب عملی نشد! چرا؟
نقطه گنگ و تاریک کجا بود؟
آشوب چگونه به پا شد؟
۵/ دلیل خشم، فحاشی‌ و آشوب، خود همین افراد بسیج بودن؛ اعضای همین تشکل راس ساعت ۱۷:۳۰ میان دانشجوها حاضر شدن و با سر دادن شعارهای خارج از جریان اعتراضات، مردم و دانشجوها رو به حدی عصبانی کردن که منجر به درگیری و بالا گرفتن اختلافات شد!
۶/ کسانی که کاملا سازمان‌یافته با هدف‌های امنیتی مردم رو تهییج کردن که طعمه برای برخورد پیدا کنن!
از زمان ایجاد درگیری بسیج با مردم، فضای اعتراضات التهاب شدیدی پیدا کرد و به آشوب کشیده شد و اوضاع از دست حراست و مسئولان دانشگاه خارج شد!
۷/ افرادی که امروز مدعی هستند که با راه دادن معترضان به دانشگاه شلیک سوم رخ داده، خودشان با تحریک دانشجوها و مردم آشوب را ایجاد کردند تا از آب گل‌آلود ماهی صید کنند.
و امروز هم به‌دنبال پرونده‌سازی هستند تا گلولهٔ دیگری به سمت دانشجویان شلیک کرده باشند!
#بسیج_امنیتی_شریف

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AmirHosein Beygi

AmirHosein Beygi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(