Erdal Gişi Profile picture
Jan 21 20 tweets 3 min read
"dövmekten kim usanır"
Gülen'i Dövme Cinnetinden bazı notlar..

1- Bugün, "iktidarı eleştirene, sokağa çıkana terörist, hain" diyen ülkücü ve islamcı abiler, 70'li yıllarda; "neden silahlanıp sokağa çıkmıyorsun" diye Güleni dövmeye başlamıştı bir kere..
2- Şimdi boy boy okul-yurt-dernek-tv/gazeteleri, Soylu'dan Fidan'a direk telfn irtibatları,
RTE'yi mehdi ilan eden konferans-Whatsap grupları olan Nurcular;
70'lerde "dersane-yurt-gazete kuralım halkı ve siyaseti aydınlatalım" diyen Gülen'i, tahrifatçı Mit ajanı diye dövüyordu.
3- 17-25 sonrası "milli irade" - "demokrasi nöbetini", cihat seferberliği sayan tarikat/cemaatler,90'larda; devlete "Tağut", demokrasiye "Şirk", Atatürke "Put" demiyen, küfür düzenine köle yetiştiren "devlet ajanı" diye.. dövmeyi geçtim katlini vacip görüyorlardı Gülen'in.
4- 16 temmuz kanlı-pusulu-sadatlı-mafyalı Saray darbesini 6 yıldır ölümüne savunan OdaTv, Perinçek solu, kemalist, ülkücü ve islamcılar;
Hergüne katliam haberiyle uyandığımız 80'de, TSK darbesine küfretmedi, (3 yazıyla) olumladı diye, Güleni 40 yıldır dövdü.
5- Örtülü/açık milyarlarca doları Suriye, Sudan, Libyada.. RTE reklamına, ABD/Rus horoz döğüşüne, paralı askere, silaha çarçur edilen ülkem halkı,
topladığı yardımları neden yurtdışı okullarına yatırıyor, ekonomimizi batırmaya mı çalışıyor bu Gülen.. diye 15 sene dövdü
6- 2014'te "bunlara su bile yok" diyen, salon vermeyen RTE, alternatif Türkçe olimpiyatı için milyonlarca doları çar-çur etse de 2 yılda havlu attı gördünüz.
Sonra milyar $ rüşvet dağıtarak bazı okullara çöktüyse de işletemedi, Hilafet ve Mit ikna odalarına çevirdi biliyorsunuz
7- Bir yandan Gülene yardım etti diye, 50 milyar$ değerinde 9-10 bin şirkete çöktüler, 1 milyona yakın kişiyi burs-yardım verdi diye tutukladılar..
Diğer yandan "bu değirmenin suyu nerden", "Dış destek olmadan yapılamaz" diye.. 28 şubattan beri Güleni dövdüler
8- Okullar arası kültür bağları geliştirmek ve anadolu insanına eserlerini göstermek için yapılan, 100 binlerin coşkuyla canlı izlediği Türkçe olimpiyatını; solcular emperyal, kürtçüler ırkçı, islamcılar günah yuvası, ulusolcular ABD projesi diye dövdükçe dövdü..
9- Dünyaya açıldıkça ırk-renk-dil-din farkını zenginlik görmeyi kanıksayan, ortak paydalar büyütmeye çalışan, gönüllülerinin %30'u Kürt, %10'u alevi olan Gülen;
TR'de, ırk-din-cehaletten beslenen rejimle mücadeleye mecburdu, Ancak kaldırdığı her taşın altın bir akrep yuvasıydı
10- Kürde el uzatırsın "ama hangi Kürt",
Alevilere yönelirsin "hangi aleviler",
Hangi Kemalistlere, ülkücülere, solculara, islamcılara..
kime gittiyse siyasal veya radikal elitleri tarafından başka bir kara propagandayla dayak üstüne dayak yedi.
11- APO'nun HDP'yle, Solcunun İslamcıyla, ... Barzanicinin hepsiyle ayrı düştüğü, çatıştığı..
ama "görüş ayrılığı" sayıldığı yerde,
doğası gereği silaha-ayrılığa karşı, "Anadolu İrfanı" ve AB değerlerinde buluşmak isteyen Gülen'i siyasal kürtler asimlasyoncu diye hala dövüyor
12- Türklere el uzatırsın, Ama hangi Türk..
Türkeşçisi Muhsinciye, Demokratı Turancıya, Dindarı NihalAtsız'cıya.. taban tabana zıt ve kime el uzatırsanız diğerleri tarafından asimilasyoncu, islamcı, bozguncu ilan edilip dövüldü Gülen. herkes çiftliğinde kıral..
13- Alevilik kemalizmdir diyenden, sosyalizm diyene, dinsizlik diyenden, kültür diyene, HacıBektaş yolu diyenden, İslamın ta kendisi diyenlere kadar..
Alevi İzzettin Doğanı diyanet ajanı görenden, Sünni Yaşar Nuri'yi "mehdi" gören yelpaze..
nasıl, nerde buluşabilirsiniz..
14- Said Nursi'yi, "Şeyh Said'i sattı" diye düşman sayan dindar ile, "halkı dinle afyonladı" diye düşman bilen solcular,
Erzurum doğasını; "15'imde, Üstad kürt diye mesafeliydim, okudukça hayranı oldum" diyen Gülenin gelişimini takdir yerine, "özü faşist" diye dövdüler-dövüyorlar
15- Aleviye kız verilmez-kestiği yenmez diyen islamcılar tarafından; "Gülen" diyenin tutuklanıp, malı-canı-namusu ganimet sayılırken..
"Edep erkan ve inancımızı kaybediyoruz, elimizde bir saz kaldı" diye feryat eden mazlum "Anadolu Alevileri" hala Güleni Yezit diye dövüyor mu?
16- Helalleşelim diyen CHP, neler çektim neler diyen Akşener, belimiz kırıldı diyen islamcılar, çok zulüm gördük diyen Kürtler.. 28 şubatın kanlı ve katil oligarşisini (ETÖ) yargılatmak isteyen Güleni, askere/devlete kumpas kuran hain diye dövüyor. (3-5 hukuk hatası bahanesiyle)
17- Bugünün hormonlu tarikat/cemaatlerini IŞİT kafalı, yobaz, cahil, şeriatçı diye eleştirirken bile tırsan kemalist-seküler-demokratlar..
bu tarikat/cemaatlerin batıcı, seküler, modernist diye kafir ilan ettiği Güleni, Trollerden fantezik-nefretkar küfürlerle dövüyor..
18- Son 20 yılda, akdan karaya 15 defa değişen APO, 20 defa değişen kemalist, 50 defa rekteve olan ulusol, 70 defa değişen Bahçeli..
sabahtan akşama 33 defa değişen Cüppeli-tarikatçı-islamcı-Erdoğan..
hala ülkenin anlı şanlı kurtarıcı, başarılı, milli makbulleri sayılıyor da,+
19- 5 milyon gönüllüsüyle 150 ülkede 50 senedir hizmet eden Güleni; yirmi çelişki, on yalan, beş aldatma bulamadığın halde..
izaha muhtaç 10-20 cımbızlı cümleden dolayı takiyeci, baş terörist.. "büyük deccal".. ilan edip, çarmıha gere gere şehvetle dövebiliyorsan+
20- ruhunu doğramak için göğsünü jiletleyen, benliğine düşman bir şizofren vakıasın.
Ne yapsan, Gülenin değeri düşmez.
ama kin ve suç birliği üzerine kurulan #GülenDüşmanlığıTarikatı, iltisak-irtibatına varıncaya kadar, 21.yy #Nazi'leri olarak fitil fitil hesap verecektir. 👋

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Erdal Gişi

Erdal Gişi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(