Valeer Damen Profile picture
Jan 27 21 tweets 5 min read
Draadje. Ik zie dat er mannen zijn die door #BOOS / #tvohgate naar zichzelf zijn gaan kijken en zich zijn gaan afvragen: "Ben ik een dader? Zit er een dader in mij?" En ik merk dat ik daar soms moeite mee heb. 1/n
Als ik goed luister, zijn deze mensen zich namelijk niet aan het afvragen, "Heb ik zin om iemand te verkrachten?" maar: "Zou goedbedoeld gedrag van mij door de ander als grensoverschrijdend kunnen worden opgevat?" 2/n
Het is een algemeen probleem van "je in de ander verplaatsen". Wat ik zie, is dat mensen zich in de _schoenen_ van de ander plaatsen, maar wel hun eigen opvattingen en overtuigingen meenemen. Dat is 'm niet. 3/n
Je kunt je ook goed afvragen of het mogelijk is om je te verplaatsen in een dader. "Je verplaatsen in een ander" is wat die persoon juist _niet_ doet, dus als jij dat wel doet, kom je dan dichter bij zijn perspectief of ga je er juist verder vanaf? 4/n
Maar Valeer, hoe erg is het nou als mannen een keer naar zichzelf gaan kijken? Nou - het probleem is dat je daarmee daders dreigt te onderschatten. Je trekt daders als het ware de groep "gewone mannen" in, en daarmee bagatelliseer je het probleem. 5/n
Het spijt me te zeggen, maar als ik de meeste mensen over misdaad hoor praten, denk ik: "jij zou geen succesvolle misdadiger zijn". Jullie ideeen over hoe je zoiets aan zou pakken zijn knullig en elke echte predator zou je uitlachen. 6/n
Het is net alsof je cybercriminaliteit laat aanpakken door iemand die ook eens een phishing-mailtje heeft gehad. Veiligheid is een vak en het is echt niet zo dat iedereen zich wel even kan voorstellen hoe het is om predator te zijn. 7/n
Mensen die zeggen dat het "gewone mannen" zijn die seksueel geweld plegen, hebben zelf vaak de grootste moeite met zich indenken tot wat voor gruwelijkheden werkelijk criminele mensen in staat zijn. 8/n
Onlangs is er zo'n "martelcontainer" gevonden: . Moeten we nu bij onszelf gaan voelen of we niet eigenlijk ook martelwerker zijns? Moeten we het gesprek met andere mannen aangaan "Hee, heb jij wel eens zin om iemand zijn vingernagels uit te trekken?" 9/n
Moeten we "onze zonen opvoeden" met "Je weet dat je mensen niet hun benen moet afzagen om ze zoveel vrees in te boezemen dat ze niet proberen je drugsnetwerk over te nemen, toch? Want dat is niet ethisch." 10/n
Als je denkt dat mannen verkrachting plegen omdat ze niet beter weten of omdat ze heel veel zin in seks hebben en zelf eigenlijk zielig zijn, ben je misschien gewoon niet goed toegerust om het probleem te begrijpen. 11/n
Om te beseffen dat er mensen bestaan die het leuk vinden om zoveel macht over een ander te hebben dat ze die persoon datgene kunnen laten doen wat ze het walgelijkst vindt. 12/n
Als je leken het debat gaat laten bepalen met het idee dat "gewone mannen" aanranders en verkrachters zijn, dan maak je het debat naief. Net zoals een leek geen anti-cybercriminaliteit-task force op kan zetten. 13/n
Want uit allerlei bronnen in het veld komt een heel ander beeld naar voren. Uit onderzoek naar 11,000 (!) ongetestte "rape kits" in de VS kwam door DNA-onderzoek naar voren dat er reden is om elke verkrachting als serieverkrachting te beschouwen: udemushi.nl/wie-zijn-de-da… 14/n
Oud-FBI-agent Joe Navarro legt uit waarom predators zich aangetrokken voelen tot carrieres in de kerk, maw: die mensen zijn al predator voor ze op die plek terecht komen: 15/n
Trouwens, over hoe daders hun slachtoffers uitzoeken kan ik nog een hele boom opzetten want daar slaan de meeste mensen de plank al totaal mis. Of over hoe verkrachters in de gevangenis _niet_ representatief zijn voor verkrachters. 16/n
Hm, dit is een beetje een rant aan het worden. Ok back to the story. 17/n
Ook een bekende Nederlandse criminoloog zegt: "Alsof elke man tot zedendelicten in staat is": 18/n
Aan de ene kant juich ik de ophef toe, maar aan de andere kant - zelfverdediging is een vak net als ieder ander vak, en daar heb je expertise voor nodig. Als leek weet je gewoon dingen niet. 19/n
Net zoals er nu geroepen wordt om een meldpunt, terwijl dat al lang bestaat: twitter.com/CSG_08000188 en er ongetwijfeld geroepen gaat worden om wetgeving die ook allang bestaat, omdat de meesten van ons nou eenmaal geen juristen zijn. 20/n
Introspectie is goed. Pas op de plaats maken en kijken naar je eigen gedrag is goed. Maar goed bedoeld, zeker in mijn vak, waar levens op het spel staan, is lang niet altijd goed gedaan. 21/21

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Valeer Damen

Valeer Damen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ValeerDamen

Feb 25, 2021
Ok. Persoonlijk verhaal. Doe ik niet vaak, maar nu misschien wel even handig om wat context te geven. Ik dans. Latin. Voor covid toesloeg, kwam ik meerdere keren per week op feesten.
Meestal zie je daar een hoop mensen die je vaag kent ("Hoi, hoe gaat het? Dansen?") maar ook heel veel nieuwe mensen. Tuurlijk lopen er idioten rond, maar er zijn ook heel veel mensen die elkaar steunen en aanmoedigen.
Dansen heeft alles: ritme, muziek, cardio, communicatie, afstemming, empathie, eigenaarschap, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en het is een enorme uitlaatklep. Je hoofd even helemaal leegmaken.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(