Rob Rooken Profile picture
Mar 30 7 tweets 4 min read
NIEUWS: Terwijl de pandemie voorbij is, verlengt de #EU de indirecte vaccinatieplicht voor minderjarigen. Ze presenteren het als een "versoepeling", maar niets is minder waar. In dit draadje leg ik uit hoe het écht in elkaar zit: 🧵

webgate.ec.europa.eu/regdel/#/deleg…

[1/7]

#EUDCC #JA21
De Europese Commissie heeft besloten om het EU-#coronapaspoort ook voor kinderen te verlengen. Weliswaar verdwijnt de "vervaldatum" van 270 dagen bij het #vaccinatiepaspoort voor personen onder 18. Maar de oorspronkelijke vereiste om volledig gevaccineerd te zijn blijft overeind.
Dit terwijl de Gezondheidsraad in de zomer van 2021 alléén voorstander van de vaccinatie van adolescenten was vanwege de "indirecte gezondheidswinst" die het zou opleveren binnen een context waarin nog allerlei beperkende maatregelen golden.

[3/7]
Nu die beperkende maatregelen van tafel zijn en de omikronvariant dominant is, zo stelt de Gezondheidsraad, "biedt boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep".

gezondheidsraad.nl/documenten/adv…

[4/7]
Op basis van die logica zou je - gezien de veranderde omstandigheden - verwachten dat dit ook voor de "primaire" vaccinatiecyclus zou gelden.

Maar de EU verlengt het #coronapaspoort voor deze groep & houdt daarmee de #vaccinatiedrang in stand. Zonder medische argumenten!

[5/7]
Door de dominantie van #omikron is corona voor de meeste mensen gelukkig niet meer gevaarlijk.

Het vaccin stopt de overdracht van het virus niet.

Daarmee is iedere basis onder het #EU-coronapaspoort weggevallen.

[6/7]
De enige conclusie kan zijn dat de #coronapas zo snel mogelijk van tafel moet, zodat Nederlanders weer vrij kunnen reizen - zonder #QR-zorgen.

Daar blijf ik me voor inzetten!

[7/7]

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rob Rooken

Rob Rooken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(