Annelies Profile picture
Apr 4 14 tweets 7 min read
Draad - Er is veel te doen over de #WetVerplaatsingBevolking uit 1952 die nu uit de kast getrokken is om WEER grondrechten in te kunnen perken van Nederlanders. Is dit überhaupt nodig? Wat houdt het in? En wat zou er kunnen gebeuren? Ik zocht het uit en zet het op een rij. 👇
1. Vorige week kondigde Staatssecretaris van Asielzaken Eric van der Burg aan dat het Staatsnoodrecht in werking gesteld werd. Dit Staatsnoodrecht is een paraplubegrip voor allerlei wetten in het geval van buitengewone omstandigheden, waaronder ook de #WetVerplaatsingBevolking.
2. In december 2021 kwam de Vrije Universiteit met een rapport waarin ze zeiden dat dit Staatsnoodrecht niet meer bij deze tijd past. Het moet aangepast worden omdat crises zich o.a. niet meer beperken tot de landsgrenzen. (dit is belangrijk!) wodc.nl/actueel/nieuws…
3. Op 31 maart 2022 werd er per Koninklijk Besluit aangekondigd dat artikel 2c en 4 van de #WetVerplaatsingBevolking in werking zouden worden gesteld. Dit omdat er een te grote toestroom ontheemden uit Oekraïne zou zijn. zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.h…
4. Het Staatsnoodrecht en dus ook de #WetVerplaatsingBevolking geldt bij oorlog, oorlogsgevaar of daaraan verwante buitengewone omstandigheden BINNEN de landsgrenzen. In deze wet zijn bepalingen vastgesteld om de EIGEN bevolking te beschermen. Zijn wij één land met Oekraïne? Nee.
5. Naast het feit dat er geen aanspraak gedaan kan worden op de #WetVerplaatsingBevolking, omdat het niet om een noodsituatie gaat waar de eigen bevolking slachtoffer van is, is er ook geen noodsituatie bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn nog 10.000 plekken.
6. Maar de opvang van andere asielzoekers komt dan toch in het geding? Al jaren kampen we met problemen in de asielopvang. Hoewel het sinds corona normaal lijkt te zijn om grondrechten in te perken terwijl de overheid het probleem creëert, is het dat niet. trouw.nl/binnenland/de-…
7. Wat staat er precies in de #WetVerplaatsingBevolking? Op dit moment zijn artikel 2 c en Artikel 4 van deze wet in werking getreden. Het gaat hier om bevoegdheden van de overheid om burgemeesters te dwingen te ontruimen, afvoeren, registreren, verzorgen en (elders) huisvesten.
8. In de toelichting op het Koninklijk Besluit om de #Wvb in te zetten wordt benadrukt dat er ook nagedacht wordt om verdere bevoegdheden in te zetten uit deze wet. Bijvoorbeeld artikel 2a en 2b, waardoor je als Nederlander gedwongen kan worden om te vertrekken/je te verplaatsen.
9. Ook wordt er gesproken over het inzetten van Artikel 7. Alles is aan deze wet vergaand, maar Artikel 7 en 8 zijn denk ik de meest vergaande. De burgemeester zou niet alleen lege kantoorpanden kunnen vorderen, maar ook je eigen woonhuis/huurhuis incl inventaris, en jou gijzelen
10. Ondertussen wordt er bij @Nieuwsuur gesproken over een "noodwetje" en wordt er bijna waarschuwend aangekondigd dat er "draconische maatregelen" aan dreigen te komen. Waarom dat precies nodig is wordt niet duidelijk.
11. Conclusie 1/2:
- De overheid zet WEER grondrecht schendende maatregelen in voor een probleem dat ze zelf creëren.
- Deze wet mag enkel ingezet worden ter bescherming van de eigen bevolking, wat hier gebeurt is onrechtmatig.
12. Conclusie 2/2:
- De overheid krijgt vergaande bevoegdheden om mensen te verplaatsen, op te sluiten, te onteigenen, dwingen, woningen te ontruimen.

Samen met de torenhoge inflatie, voedseltekorten, immigratie, hoge belastingen, zal dit tot niets goeds leiden. Is dit opzet?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Annelies

Annelies Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @annstrikje

Jan 25
Draad - Zoals beloofd een samenvatting van afgelopen zondag 23 januari in #Brussel. De grootste vredelievende mars die ik meegemaakt heb, ontaarde in veel geweld toen we eenmaal bij het #jubelpark aankwamen. In een mix van eigen video's/foto's en andere video's mijn zienswijze.
1. De demonstratie startte bij Gare du Nord. Toen wij daar aankwamen tegen 11:40 was de mensenmassa al aan het lopen. Zover als we konden kijken waren er mensen te zien, geen begin of einde van de stoet. Jong, oud, donker, blank, links, rechts en alles er tussenin liep mee.
2. Twee uur lang hebben we, in langzame pas, richting het #jubelpark gelopen. Hoewel je hier en daar wat vuurwerk hoorde, was de sfeer verder geweldig. Politie was (haast) niet zichtbaar, er werden geen vernielingen gepleegd. #Brussel
Read 17 tweets
Jan 14
Laten we het jaar goed beginnen met een gloednieuwe set logische vragen voor de #persconferentie. Vrij om uit te kiezen, lezen jullie mee? En stel ze vooral vanavond. @nieuwsuur @floorbremer @HartvNL @NOS @RTLnieuws thehangingtree.nl/persconferenti…
1. Te zien is dat er sinds de start van de lockdown een toename zichtbaar is in het aantal positieve testen van 118%. Daling in de ziekenhuizen zette al in voor de lockdown. Kunt u uitleggen hoe deze lockdown bijgedragen heeft aan het verminderen van de verspreiding van corona?
2. Het OMT baseerde haar advies op een doemscenario model van het RIVM. De gele lijn laat de daadwerkelijke situatie zien. Hoe kunnen we het RIVM en daarbij het OMT überhaupt nog serieus nemen als ze er zo faliekant naast zitten elke keer?
Read 13 tweets
Jan 4
Thread - The events of January 2nd in Amsterdam raise a lot of questions. Of you create a timeline it will, in my opinion, show the deliberate escalation attempts by the police. I hereby call upon @amnestynl and @NilsMelzer #2januariAmsterdam Please share this.
1. 12:00 pm arrival at #Museumplein. Constibulary is frisking a lot of people, but they allow thousands of people unto Museumplein. The square is full of people, as you can see here: #2januariAmsterdam
2. Riot police is heavily present. (They didn’t strike, but in the week before they claimed they would) I counted at least 18 police horses. All streets but Van Baerlestraat were blocked. At 12:45 the police broadcasted to leave for the van Baerlestraat.
Read 20 tweets
Jan 3
Draad- De gebeurtenissen gisteren #2januariAmsterdam roepen veel vragen op. Als je alles in chronologische volgorde zet ontstaat er naar mijn mening een beeld van opzettelijke escalatiepogingen door de politie/ME/Romeo’s. Ik spreek hierbij met name @amnestynl en @NilsMelzer aan.
1. 12:00 aankomst Museumplein. Koninklijke marechaussee fouilleert veel mensen, maar laat duizenden mensen toe op het Museumplein. Het plein staat vol. #2januariAmsterdam
2. ME is ruim aanwezig, ik telde zeker 18 paarden erbij, alle straten behalve de van Baerlestraat werden geblokkeerd. 12:45 riep de politie om om naar de van Baerlestraat te vertrekken. #2januariAmsterdam
Read 20 tweets
Dec 14, 2021
Zoals jullie inmiddels gewend zijn heb ik weer een aantal #persconferentie vragen voorbereid die het aanwezige journaille (bijna) nooit stelt. Vrij te kiezen, dus lezen jullie mee? @RTLnieuws @HartvNL @Nieuwsuur @NOS @volkskrant @telegraaf thehangingtree.nl/persconferenti…
1.Met een virus met een 99,85% overlevingskans en een beperkte, goed definieerbare groep mensen die het virus zwaar treft. Hoe kan het dan dat u het beiden geoorloofd vindt om de grondrechten van alle Nederlanders aan de kant te schuiven?
2. Marion Koopmans is in opspraak. Zij is uit het WHO team gezet omdat zij banden zou hebben met de Chinees Communistische Partij. Dit heeft ze niet gemeld bij haar belangenverklaringen bij het OMT en de Gezondheidsraad. Kan zij nog aanblijven volgens u?
Read 12 tweets
Dec 10, 2021
Draadje - Zoals verwacht adviseert de #gezondheidsraad het injecteren van gezonde kinderen tussen de 5 en 11 jaar. In hun onderbouwing maken ze gebruik van valse dilemma's en schattingen die geen enkele basis hebben. Ook weten ze niet óf vaccinatie iets voorkomt. Het is ongehoord
Ze zeggen dat de injectie voorkomt dat een groep kinderen ernstige covid-19/ontstekingsreactie krijgt. Dit zijn de feiten: er zijn geen gezonde kinderen overleden aan/met covid-19 sinds februari 2020. Ook worden er zeer weinig opgenomen in het ziekenhuis met covid-19.
Het allerergste vind ik dat de #gezondheidsraad in haar onderbouwing zegt dat kinderen (mentale) gezondheidsproblemen krijgen door de "pandemie", maar dit gaat juist om beleidskeuzes door de overheid. Een vals dilemma. Alsof de keus óf een injectie óf aanhoudende maatregelen is.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(