Hanna Luden Profile picture
Apr 15 6 tweets 3 min read
2de vrijdag van Ramadan.
Na het gebed vannacht (4u) begonnen jongeren stenen en vuurwerk gooien in en vanuit de Tempelberg. Zie hier de voorbereidingen.
Zie hier de voorbereidingen.
Politie, tot nu toe terughoudend, moest optreden.
Zo zagen de 'voorbereidingen' voor de ordeverstoring in de Tempelberg eruit.
En zo werden de jongeren 'aangemoedigd' (opgehitst). #Tempelberg vanochtend.
" Met bloed en geest gaan we #Palestina bevrijden". #Hamas-vlaggen zichtbaar in beeld.
2 uur na het begin van de rellen is de politie opnieuw de Tempelberg ingegaan en de jongeren uiteen dreef.
Doorgaans houdt de politie zich buiten het gebied.

De sfeer is gespannen in afwachting op het middaggebed.

Zo zag de #AlAkza moskee vanochtend na afloop van de aanvaringen tussen jongeren en de Politie.
De Palestijnen rapporteren 152 gewonden.

Minister @omerbarlev: politie moest ingrijpen met het oog op het middaggebed.
Deze verliep zonder incidenten.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hanna Luden

Hanna Luden Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HannaLuden

Apr 17
[draad]
Vandaag begon 'chol hamo'ed #pesach' - de periode dat men traditiegetrouw naar Jeruzalem (en de tempel) trok.
Niet-Moslims kwamen - buiten gebedstijd - naar de Tempelberg, zoals elk jaar.
Palestijnen berichtten vervolgens dat 'de Joden de Tempel willen bouwen->>
->> In de #Tempelberg stonden vroeger de beide #Joodse Tempels, nu staan er de #Rotskoepel, de #AlAkzamoskee en meer #Moslim instituties.

Het Joodse heiligdom is de Klaagmuur - grenst aan het gebied.

Vanochtend verzamelden 'bidders' op de berg stenen en stokken ->> Image
->> Ook zijn vandaag Joden, op weg naar het gebed bij de Klaagmuur (onder de tempelberg) door Palestijnen aangevallen.
Eerder zijn Israelische bussen langs de oude stad met stenen bekogeld.

+ Palestijnse jongeren gooieden stenen, stokken en vuurwerk
->>
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(