Daar is-ie weer! Onze minister-president roept op om de lonen te verhogen. Terwijl de oorzaken van achterblijvende lonen t.o.v. de steeds maar toenemende bedrijfswinsten door Rutte1, 2, 3 en 4 NIET zijn aangepakt, maar juist zijn verergerd. Wat moet Rutte4 doen? Draadje...1/10
1. Stop met politiek bedrijven voor de bühne. Mooie woorden, applaus, daar hebben de gewone mensen niks aan, kopen ze niks voor en draagt niet echt bij aan het vertrouwen in de politiek. 2/10

ioresearch.nl/actueel/weinig…
2. Pak de doorgeslagen flexibilisering aan! Mensen met onzekere contracten en kwetsbare zelfstandigen lopen miljarden aan inkomsten mis en het kost de staat miljarden aan gemiste loonbelasting en premies. Dat verdwijnt in de zakken van aandeelhouders.3/10

nporadio1.nl/fragmenten/de-…
3. Verhoog dit jaar nog het minimumloon naar €14,- en verhoog de aow, ww en bijstand evenredig. Die zijn fors achtergebleven op de economische groei. Hoger wml en uitkeringen zijn goed voor de koopkracht en dwingt bedrijven om hun werknemers een leefbaar inkomen te geven. 4/10
4. Schaf het jeugdloon af. Waarom voor hetzelfde werk minder betalen aan jongeren? O.a. de supermarkten verdienen zo goud geld over de ruggen van jongeren. Dat geld hebben zij hard nodig voor hun koopkracht én dat is dan weer goed voor de economie. 5/10

groene.nl/artikel/het-je…
5. Wees zelf een goede werkgever. Politieagenten, Gevangenisbewaarders, defensie- luchthaven-, NS-, onderwijs-, zorgpersoneel, OV-chauffeurs, enz.. Ze houden niets of nauwelijks wat over aan het einde van de maand. Lonen omhoog in de publieke sector! 6/10

ad.nl/binnenland/dea…
6. Het is een kwestie van politieke wil. We zijn een ontzettend rijk land. Alleen de lusten en lasten zijn extreem scheef verdeeld. Verhoog de belasting op winsten en inkomen uit vermogen. Dat geld kunnen we dan goed gebruiken voor de bovengenoemde punten. 7/10
7. Pak de problemen in de samenleving bij de wortels aan. Het zijn de minima en modale inkomens die telkens weer de klappen van de crisis en de hoge inflatie het hardst voelen, ook nu weer. Zet hun belang op 1 en niet die van de grootverdieners. 8/10

fnv.nl/nieuwsbericht/…
8. Pak de marktmacht aan van werkgevers. Versterk de positie van werknemers en dus de vakbonden. Pas dan zal de welvaartskoek eerlijk worden verdeeld. 9/10

cpb.nl/marktmacht-op-…
De leden van #FNV strijden voor zeker werk en goed inkomen. Politieke keuzes hebben die strijd in de afgelopen decennia bemoeilijkt. Als mensen zich organiseren lukt het om goede cao's en politieke keuzes af te dwingen. Wil je samen sterker staan? Word dan lid van de FNV! 10/10

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Zakaria Boufangacha

Zakaria Boufangacha Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ZakariaBOUF

Sep 17, 2021
Need to know!👇🏾

Er is krapte op de arbeidsmarkt en volgens sommige economen, columnisten en beleidsmakers moeten we daarom maar meer gaan werken. Een draadje over waarom dit niet klopt en wat wél de oplossing is. 1/11
Er wordt vaak gesteld dat Nederlanders weinig uren werken: logisch dat zoveel vacatures open staan toch?

Eén probleem: dat idee berust op een misvatting. 2/11

trouw.nl/verdieping/de-…
De Nederlandse werkweek is inderdaad relatief kort. Maar wie beter kijkt ziet dat we de afgelopen decennia met elkaar steeds méér zijn gaan werken. 

Hoe kan dat dan? 3/11
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(