#Volt publiceerde vandaag aan de leden een tijdlijn over de zaak Gündogan. Hieronder in screenshots, met wat los commentaar. [draad]
Introductie van de tijdlijn. 'Het is niet mogelijk alle communicatie tussen betrokkenen te reproduceren'. #kuch
In de derde alinea van het voortraject een geheel nieuwe beschuldiging aan het adres van Gündogan. In mijn herinnering nooit zo expliciet gesteld: 'agressie, discriminatie en pestgedrag'.
Probleem: dit is geen neutrale tekst. De melding kan eigenlijk niet hard aangekomen zijn want Gündogan had al 'agressie' en 'pestgedrag' laten zien [zie tweet hiervoor]
Niet transparant en niet helder. Uit de rechtszaak bleek dat de eerste melder de medewerker van Gündogan was, die niet wilde dat zijn klacht als klacht werd behandeld. Dat strookt niet met onderstaande.
Essentieel stukje, derde bullet: opeens komen er meer signalen binnen. Heel raar: er was helemaal geen ruchtbaarheid aan de zaak gegeven maar opeens waren er wel meldingen. Hoe kwamen die zo opeens dan tot stand? Spontaan? Op dat moment?
De zaak gaat verder met de openbaarmaking. Belangrijk voor de latere rechtszaak: wie hier iets doet - fractie of bestuur - loopt continu door elkaar.
We weten uit het latere verloop dat Gündogan Bing niet vertrouwde. Dat blijkt ook uit de tijdlijn [let even vandaag op De Volkskrant, waar ook gedoe was met Bing]
Uit de tijdlijn blijkt - zoals ook uit de rechtszaak bleek - dat er geen 13 meldingen waren op het moment dat de schorsing openbaar werd. Het aantal klachten van dat moment is op basis van de tijdlijn niet vast te stellen.
Eerste bullet klopt niet: Gündogans stelling is dat er maar een klacht lag ten tijde van de schorsing. Dat is ook in het kort geding bevestigd.
Vervolg. Eigenlijk is de mediation het meest interessant maar deze is niet openbaar [deze tijdlijn bestaat uit 20 screenshots, je bent op de helft].
Opvallend dat het optreden van Gündogan in Jinek wordt genoemd. Dit verwijt Volt haar namelijk.
Interessant: Volt wint advies in over uitspraak kort geding maar vertelt niet wat het advies vervolgens was.
Uit de toonzetting van het tweede deel - laatste bullet - blijkt dat Volt vindt te kunnen verordonneren dat Gündogan niet naar de Kamer komt. Dat is toch wel opmerkelijk.
Tegenstrijdig: het bestuur had in een eerdere fase meldingen gekregen en nu stelt men dat de melders anoniem zijn. Dat kan niet allebei waar zijn.
Let op de een na laatste bullet: Gündogan miskent ervaringen van melders. Feiten en ervaringen lopen hier op ingewikkelde manier in elkaar over.
Volt legt vervolgens het hoger beroep uit. Beetje raar dat men dit in het belang van toekomstige Volt-fracties vindt, want je zou denken dat men dan het voortraject beter onder controle heeft [en het dus nooit zo ver meer komt]
Vervolg. Gundogan moet fractie uit.
Vervolg. Gündogan verliest Volt-lidmaatschap.
Er is nu een taskforce met leden van het Europese bestuur. Opvallend, want dat bestuur is nog amateuristischer dan het Nederlandse bestuur [dat tot dusver centraal stond].
En dan zijn we bij aanstaande zondag 24 april, als dit een agendapunt is op het congres van #Volt.
Oordeelt u zelf of de tijdlijn helder is. Vooral over de aanloop zijn in mijn ogen veel vragen te stellen. [eind]

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Chris Aalberts

Chris Aalberts Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ChrisAalberts

Apr 2
Vandaag interviewt @ijmuidercourant de lokale #FvD-leider Tommy Panis. Hoe ellendig FvD in Velsen is? Zie de draad. [hele artikel achter de betaalmuur: noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2022040… #koopdiekrant]
Titel van het stuk zegt eigenlijk al alles: 'Zij die weggaan, zijn de chaos'. [en dus niet #FvD]
Velsense #FvD'er Panis over nazi-sympathieën en Holocaust-bagatellisering. 'Zo ervaar ik dat niet'.
Read 6 tweets
Mar 17
Hoe hebben #PVV, #FvD en #BVNL het deze verkiezingen gedaan? Een kleine analyse in de draad.
Onderstaande is op basis van de uitslagen die bij NRC te vinden zijn. Meeste uitslagen zijn definitief, op een paar uitzonderingen na. Het was veel type-werk dus fouten zijn mogelijk. Ik hoor onvolkomenheden graag.
Overzicht van alle gemeenten waar de #PVV meedeed in 2018 en 2022. In 2018 was de PVV overal nieuw, behalve in Den Haag en Almere. Dit jaar was men nieuw in Heerlen, Landgraaf, Oldambt en Westerwolde. In Rotterdam is de PVV gestopt.
Read 14 tweets
Dec 14, 2021
Bent u lid van #Volt? Misschien moet u zich zorgen maken waar uw data rondslingeren. [draadje]
Vorige week kreeg ik - voor de derde keer - databestanden in mijn mail met contactgegevens van Volt-leden. Ze slingeren op zoveel plekken rond dat gewone leden erbij kunnen.
Navraag leert dat elke afdeling van Volt een directory op google drive kan krijgen en de rechten lokaal kan regelen. Wordt niet altijd goed gedaan, waardoor leden daar dus bij kunnen.
Read 12 tweets
Dec 11, 2021
#Volt heeft even de leden een berichtje gestuurd over rondzwervende gegevens van leden. Image
Het was natuurlijk wel aardig geweest als Volt had toegevoegd dat:
1. Dit bericht vooral gebaseerd lijkt op wat ik Volt heb verteld dan op hun eigen speurwerk. [tot je dienst]
2. De betreffende bestanden de contactgegevens van tientallen actieve Volt-leden bevatten.
3. Dat ik meldde dat dit niet de eerste keer is dat ik de beschikking over dit soort bestanden kreeg.
Read 4 tweets
Dec 10, 2021
Ik leg het de sukkels op het interne forum van #Volt nog een keer uit. En nee, een ander woord dan sukkels is er echt niet.
Hallo E. Nee, dit is geen grap. Je kunt het ook gewoon op Twitter vragen.
Hallo S. Een algemene melding van mij dat jullie onzorgvuldige data-opslag is gelijk aan... wat precies?
Read 10 tweets
Mar 23, 2021
Niet fraai dat iedereen die ooit een serieuze inhoudelijke vraag over Kauthar Bouchallikht heeft gesteld, nu op één hoop wordt gegooid met Vizier op Links. Door @JesseKlaver himself. [draad] facebook.com/68749601130902…
Ik heb de stukken van @CarelBrendel over Femyso gelezen. We kennen de inhoud wel. Ze roepen vragen op. Het is niet moeilijk GroenLinks'ers te vinden die die vragen ook hebben maar de hele zaak liever vergeten. Dat snap ik eigenlijk wel.
We weten dat er banden zijn tussen Femyso en de Moslimbroederschap. De Duitse inlichtingendienst is niet gek. Dat zijn geen verdachtmakingen, zoals Klaver nu schrijft. Leg dan maar uit wat er volgens GroenLinks niet aan die link klopt. Een weerlegging komt er niet.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(