Defence24Day Profile picture
May 24 20 tweets 23 min read
Rozpoczyna się panel Zdolności Wielodomenowe – ROLA OBRONY POWIETRZNEJ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński - szef Centrum Operacji Powietrznych: jednym typem broni nie da się obronić kraju, potrzebny jest złożon rozwiazane złożone z wielu systemów @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński Bezzałogowców systemy naziemne nie są w stanie niszczyć, brak dowodów na zdolność taką lotnictwa myśliwskiego. Tu jest pole do rozwoju @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
gen. bryg. Cezary Janowski - Zca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia: Miecznik będzie platformą jak F35. Wpięty w system dowodzenia zwiększy możliwości. Jeśli integracja obejmie wszystkie domeny @SztabGenWP @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu OPL i OPRak @DGeneralneRSZ : wojna na Ukrainie pokazuje, że bez skutecznej obrony pow i plot niemożliwe jest prowadzenie działań wojennych. odczuli to Rosjanie. Konieczna budowa OPL i OPRak @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
gen. bryg. Kazimierz Dyński: We wrześniu dostawy małej Narwi. Nazywamy to nazwą Awisa - dopływu Narwi. Pewne zdolności musimy mieć w najkrótszym czasie @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
płk dr inż. Michał Marciniak: od października dostawy pierwszego systemu Patriot IBCS. Elementy jego zostaną z łożone i przetestowane. Na początku 2023 - wejdą do linii. wdrożenie idzie bezproblemowo. @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
płk dr inż. Michał Marciniak: czekaliśmy na przyjęcie radaru LTAMS do US Army i jego testy. Dziś już wiemy czego chcemy i jak. Dziś mamy integrację z polskimi systemami w tym Narwią. @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
płk Marciniak: po podjęciu decyzji o kompleksowym systemie obr powietrznej nie potrzebujemy już pocisku low-costowego dla Wisły. Odpowiednikiem lowcostowych pocisków z Narwi (CAMM) i systemów b. krótkiego zasięgu @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
płk Marciniak:Mała Narew nie ma wpływu na prędkosc pozyskania dużej Narwi. 14 umów do końca 2023 roku chcemy zakończyć. Podobnie jak kontraktowanie 2giej fazy Wisły @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
płk Marciniak: kabina dowodzenia do Narwi ta sama co w Wiśle. Odchodzimy od rozgraniczania na Wisłę i Narew. To będzie zintegrowany system. Wisła i Narew to teraz dla nas nazwy używane przy finansowaniu @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Tom Karako, Dyrektor Projektu Obrony Przeciwrakietowej w CSIS: musimy myśleć o tym jak adoptować się do dośw ukraińskich . Dystrybucja zdolności, mobilność, niepewność dla przeciwnika co do strat własnej OPL
@tomkarako @CSIS @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Tom Karako: wojna na Ukrainie widać jak potrzebne są środki do zwalczania BSP i OPL krótkiego zasięgu. To USA zaniedbało @tomkarako @CSIS @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Andrzej Kątcki, PIT Radwar: nasz dorobek to doświadczenia, które wykorzystujemy w Małej Narwi. Dzięki temu zdążymy z wdrożeniem. Dobrze się złożyło, że #MBDA w swoim efektorze użyło podobnej technologii @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Andrzej Kątcki, PIT Radwar: radar P-18PL, obecnie testowany w Sandomierzu. Rakiety balistyczne widzimy nad Ukrainą. Wkrótce powinien wejść do linii. @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Andrzej Kątcki, PIT Radwar: Radar Sajna pojawi się na testach w przyszłym roku. W przyszłym roku do Małej Narwi będziemy dodawać Bystrą a wkrótce potem zastąpi je Sajna @PGZ_pl @Defence24Day
#Defence24Day #D24Day #Defence24
Jan Grabowski #MBDA : pociski CAMM i wyrzutnie dostarczamy do Małej Narwi, a za ich integrację z polskimi elementami odpowiada polski przemysł. Współpraca nasza jest wzorowa @byMBDAPolska @byMBDA @Grabowski_JJ @Defence24Day
#Defence24Day #D24Day #Defence24
Jan Grabowski #MBDA : pracujemy nad obroną przeciwrakietową jeśli chodzi o marynarkę wojenną. Wierzymy że stworzymy polsko-brytyjski produkt @byMBDAPolska @byMBDA @Grabowski_JJ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Jan Grabowski: rakiety CAMM stworzyliśmy z myślą o wielodomenowości. Podobnie jak pocisk powietrze-pow ASRAM. Technologia ta może znaleźć zastosowanie w marynarce wojennej ale też w siłach pow. @byMBDAPolska @byMBDA @Grabowski_JJ @Defence24Day
#Defence24Day #D24Day #Defence24
gen. bryg. Kazimierz Dyński @DGeneralneRSZ
: dzisiejsza informacja o złożeniu zapytania 3 dywizjonów Patriot pokazują jakie wnioski zostały wyciągnięte z wojny na Ukrainie. Zintegrowana obrona pow kluczem do wielodomenowej obrony @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Defence24Day

Defence24Day Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Defence24Day

May 25
Ruszył panel: Platformy załogowe i bezzałogowe w jednostkach pancernych i zmechanizowanych
Udział biorą:
Gen. dyw. @JGromadzinski - Dowódca @Zelazna_Dywizja
Płk Andrzej Jośko - @DGeneralneRSZ
@Old_Atk_Pilot - @BoeingDefense
Krzysztof Skrzypiński - @GrupaWB

#Defence24Day Image
Gen. dyw. @JGromadzinski - Dowódca @Zelazna_Dywizja: Systemy Gladius będzie wchodził w skład mojej dywizji. Nie powinno być podziału na środki lądowe i powietrzne ale myślenie o skoordynowanym działaniu wielodomenowym. Image
@Old_Atk_Pilot - @BoeingDefense: UAV dają ogromne możliwości ale nie są cudownym rozwiązaniem. Jako pilot Apache miałem doświadczenie współpracy z maszynami Shadow. To bardzo przydatne narzędzie zwielokrotniające możliwości, ale mają swoje ograniczenia.
#Defence24Day Image
Read 14 tweets
May 25
Rozpoczyna się panel: Obrona przeciwlotnicza dla Wojsk Lądowych. Jak zapewnić skuteczną ochronę? | #Defence24 #Defence24Day #D24Day Image
Prelegentami są: płk J. Gajda (@DowOperSZ), płk W. Kawecki (@DGeneralneRSZ), J. Venable (@JVVenable), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), prof. B. Zygmunt (CRW Telesystem Mesko), J. Grabowski (@byMBDA) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 14 tweets
May 25
Rozpoczyna się panel prowadzony przez dr @JRaubo: „Bezpieczeństwo informacyjne i cyberodporność pola walki”.
Dyskutują: dyrektor Agnieszka Glapiak z CO @MON_GOV_PL, płk dr inż. @MChmielewskiMIL z @CyberWojska, Michał Ceklarz z @Microsoft, Ignacio Pizarro z @ccdcoe #Defence24Day Image
A także w dyskusji bierze udział Philip Bridgham z Northrop Grumman Corporation @northropgrumman
Dyrektor CO @MON_GOV_PL Agnieszka Glapiak: „Informacja jest bronią. Problemem jest świadomość społeczeństwa, ale i dziennikarzy. Dezinformacja nas otacza, trzeba wiedzieć, że możemy być wprowadzani w błąd” #Defence24Day
Read 23 tweets
May 25
Na konferencji #Defence24Day rozpoczął się panel o operacjach wielodomenowych.

#D24Day Image
Gen. Skrzypczak: Siły Zbrojne funkcjonują w oparciu o doktrynę, a te dyskusje, które odbywają się w NATO przy udziale Amerykanów, którzy są prekursorami operacji wielodomenowych, na razie nie mają przełożenia na użycie wojsk. #Defence24Day #D24Day
Gen. Kraszewski: W zależności od tego, przez który poziom organizacyjny przejdziemy, to postrzeganie wielodomenowości będzie różne (…). Wiele ośrodków, które zajmują się kształceniem i dydaktyką muszą przepracować doświadczenia konfliktu na Ukrainie.

#Defence24Day #D24Day
Read 11 tweets
May 25
Rozpoczyna się blok prezentacyjny: Modernizacja wojsk obrony powietrznej | #Defence24 #Defence24Day #D24Day Image
Prezentują: gen. bryg. K. Dyński (@DGeneralneRSZ), prof. dr hab. inż. R. Beck (@CEZAMAT_), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), C. R. Johnson II (@northropgrumman), M. Borejko (@PGZ_pl), B. Wigton (@RaytheonDefense), | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 20 tweets
May 25
Rozpoczyna się panel "Blok prezentacyjny: Modernizacja lądowych systemów walki"
- Prezentacja @DGeneralneRSZ płk Andrzej Jośko
- Prezentacja - @BoeingDefense, Space & Security , @Old_Atk_Pilot
- Prezentacja – @Lubawa_Group
Marcin Kubica - Prezes Zarządu
#Defence24Day #D24Day Image
- Prezentacja - Rozwiązania cyfrowe obrum w zakresie symulatorów i
systemów szkoleniowych
Tomasz Kurczek - P.O. Prezes Zarządu OBRUM Sp. Z O.O
- Prezentacja – @OshkoshDefense
Paul Strebel - Director of International Business Development
- Prezentacja - W. L. Gore & Associates
- Prezentacja - W. L. Gore & Associates, Inc.
Marek Wypych - Field Sales Associate, W. L. Gore & Associates Polska
-Platformy załogowe i bezzałogowe ZM "Tarnów" oraz systemy antydronowe
Krzysztof Lustofin - Dyrektor Centrum Badawczo - Rozwojowego - ZM
„Tarnów” S.A. @WCR_Tarnow
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(