Discover and read the best of Twitter Threads about #Defence24Day

Most recents (20)

Rozpoczyna się panel: Świadomość sytuacyjna wsparciem systemu bezpieczeństwa narodowego | #Defence24 #Defence24Day #D24Day Image
Prelegentami są: płk M. Górka (@MON_GOV_PL), G. Matyasik (@RCB_RP), płk dr hab. S. Mitkow (@WAT_edu), dr hab. P. Orleański (@CBK_pan), P. Rymaszewski (@ThoriumSpace), W. Witkowicz (@WWitkowicz | @ICEYEfi) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 18 tweets
Ruszył panel: Platformy załogowe i bezzałogowe w jednostkach pancernych i zmechanizowanych
Udział biorą:
Gen. dyw. @JGromadzinski - Dowódca @Zelazna_Dywizja
Płk Andrzej Jośko - @DGeneralneRSZ
@Old_Atk_Pilot - @BoeingDefense
Krzysztof Skrzypiński - @GrupaWB

#Defence24Day
Gen. dyw. @JGromadzinski - Dowódca @Zelazna_Dywizja: Systemy Gladius będzie wchodził w skład mojej dywizji. Nie powinno być podziału na środki lądowe i powietrzne ale myślenie o skoordynowanym działaniu wielodomenowym.
@Old_Atk_Pilot - @BoeingDefense: UAV dają ogromne możliwości ale nie są cudownym rozwiązaniem. Jako pilot Apache miałem doświadczenie współpracy z maszynami Shadow. To bardzo przydatne narzędzie zwielokrotniające możliwości, ale mają swoje ograniczenia.
#Defence24Day
Read 15 tweets
Rozpoczyna się panel: Obrona przeciwlotnicza dla Wojsk Lądowych. Jak zapewnić skuteczną ochronę? | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prelegentami są: płk J. Gajda (@DowOperSZ), płk W. Kawecki (@DGeneralneRSZ), J. Venable (@JVVenable), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), prof. B. Zygmunt (CRW Telesystem Mesko), J. Grabowski (@byMBDA) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 15 tweets
Rozpoczyna się panel prowadzony przez dr @JRaubo: „Bezpieczeństwo informacyjne i cyberodporność pola walki”.
Dyskutują: dyrektor Agnieszka Glapiak z CO @MON_GOV_PL, płk dr inż. @MChmielewskiMIL z @CyberWojska, Michał Ceklarz z @Microsoft, Ignacio Pizarro z @ccdcoe #Defence24Day
A także w dyskusji bierze udział Philip Bridgham z Northrop Grumman Corporation @northropgrumman
Dyrektor CO @MON_GOV_PL Agnieszka Glapiak: „Informacja jest bronią. Problemem jest świadomość społeczeństwa, ale i dziennikarzy. Dezinformacja nas otacza, trzeba wiedzieć, że możemy być wprowadzani w błąd” #Defence24Day
Read 28 tweets
Na konferencji #Defence24Day rozpoczął się panel o operacjach wielodomenowych.

#D24Day
Gen. Skrzypczak: Siły Zbrojne funkcjonują w oparciu o doktrynę, a te dyskusje, które odbywają się w NATO przy udziale Amerykanów, którzy są prekursorami operacji wielodomenowych, na razie nie mają przełożenia na użycie wojsk. #Defence24Day #D24Day
Gen. Kraszewski: W zależności od tego, przez który poziom organizacyjny przejdziemy, to postrzeganie wielodomenowości będzie różne (…). Wiele ośrodków, które zajmują się kształceniem i dydaktyką muszą przepracować doświadczenia konfliktu na Ukrainie.

#Defence24Day #D24Day
Read 11 tweets
Rozpoczyna się blok prezentacyjny: Modernizacja wojsk obrony powietrznej | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prezentują: gen. bryg. K. Dyński (@DGeneralneRSZ), prof. dr hab. inż. R. Beck (@CEZAMAT_), P. Kowalczuk (@pkowalczuk_opl | @PGZ_MESKO_SA), C. R. Johnson II (@northropgrumman), M. Borejko (@PGZ_pl), B. Wigton (@RaytheonDefense), | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 20 tweets
Rozpoczyna się panel "Blok prezentacyjny: Modernizacja lądowych systemów walki"
- Prezentacja @DGeneralneRSZ płk Andrzej Jośko
- Prezentacja - @BoeingDefense, Space & Security , @Old_Atk_Pilot
- Prezentacja – @Lubawa_Group
Marcin Kubica - Prezes Zarządu
#Defence24Day #D24Day
- Prezentacja - Rozwiązania cyfrowe obrum w zakresie symulatorów i
systemów szkoleniowych
Tomasz Kurczek - P.O. Prezes Zarządu OBRUM Sp. Z O.O
- Prezentacja – @OshkoshDefense
Paul Strebel - Director of International Business Development
- Prezentacja - W. L. Gore & Associates
- Prezentacja - W. L. Gore & Associates, Inc.
Marek Wypych - Field Sales Associate, W. L. Gore & Associates Polska
-Platformy załogowe i bezzałogowe ZM "Tarnów" oraz systemy antydronowe
Krzysztof Lustofin - Dyrektor Centrum Badawczo - Rozwojowego - ZM
„Tarnów” S.A. @WCR_Tarnow
Read 7 tweets
Na #D24Day rozpoczynamy dyskusję o "Lotnictwie w operacjach wielodomenowych", z udziałem:
Gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski @DGeneralneRSZ
Płk dr pil. Łukasz Andrzejewski-Popow @SztabGenWP
Płk Piotr Paluch #AgencjaUzbrojenia
Alex Tucker @PZLSwidnik
Joe Valenzuela @KratosDefense
Gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski, Zastępca Dowódcy @DGeneralneRSZ: wielodomenowość oznacza dołączenie do trzech domen, używanych od zawsze - czyli air, sea, land - domen space i cyber. Ale w #USA koncepcji wojsk lądowych jest jeszcze kilka ciekawych elementów | #Defence24Day
Gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski @DGeneralneRSZ: wojska lądowe #USA bardzo poważnie myślą o operowaniu w systemie A2/AD, dlatego jednym z pierwszych założeń #multidomainoperation jest zdolność do penetracji systemów antydostępowych | #Defence24Day #D24Day
Read 13 tweets
Rozpoczyna się panel poświęcony ochronie infrastruktury krytycznej konferencji #Defence24Day.
B. Cichoń (@BBN_PL): świat się zmienia i w tym momencie nie tylko infrastruktura krytyczna nam się komplikuje, ale w przyszłości będziemy bronić nie tylko infrastruktury krytycznej, ale też technologie krytyczne (…), np. blockchain, sztuczna inteligencja.

#Defence24Day #D24Day
Dr W. Skomra (@RCB_RP): W 2013 roku poszczególni ministrowie nie byli w stanie opracować wskaźników, pozwalających ocenić, która usługa jest krytyczna dla państwa. Skończyło się na wykazie obiektów, co jest dużym ograniczeniem dla państwa.

#Defence24Day #D24Day
Read 7 tweets
Rozpoczyna się panel "Promotory bezpieczeństwa - flagowe produkty eksportowe polskiego przemysłu zbrojeniowego"

Pismo od min. Wawrzyka odczyta Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSZ Marcin Wróblewski
#Defence24Day #D24
Marcin Wróblewski odczytuje list ministra Wawrzyka
Wojna w Ukrainie w diametralny sposób zmieniała system bezpieczeństwa (...) konflikt wpływa na wydatki zbrojeniowe
#Defence24Day
M. Wróblewski: W dobie globalizacji Polski przemysł powinien zwrócić szczególną uwagę na umowy z przemysłem zagranicznym (...) Na szczególną uwagę zasługuje Europejski Funduszu Obrony
#Defence24Day
Read 19 tweets
Rozpoczyna się panel pt. Operacje rozproszone i obrona miast z udziałem gen. Dudczak @DGeneralneRSZ, płk Polakow @DowOperSZ, płk Artemiak @terytorialsi, płk Lis @CDiS_mil_pl, płk Kałkowski, dr @MakowiecPawe i ppłk Żukowski @AWL_Wroc #Defence24Day #D24Day
Dr @MakowiecPawe o znaczeniu walki w terenach miejskich @AWL_Wroc i przejściu konfliktu na ternie ukrainy do wojny epoki industrialnej w rej. Doniecka - wojna na wyczerpanie #Defence24Day #D24Day
Dr @MakowiecPawe armia ukraińska jest kompletnie inną armią dziś niż w 2014 roku #kontradaptacja #teoriawojny #adaptacja #przewaga Ukraińcy w zdolności adaptacji pokonali Rosjan
Read 30 tweets
Rozpoczyna się panel „Strategiczne wyzwania bezpieczeństwa narodowego” na #Defence24Day.
.@SolochPawel: realizujemy w praktyce to, co było postulatem budowania tzw. resilience, chodzi o współpracę służb, segmentów państwa w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę (…).

#Defence24Day #D24Day
.@SolochPawel: odwiedzając Ukrainę widzieliśmy współpracujące państwo, działające służby, widać było odporność wewnętrzną.

#Defence24Day #D24Day
Read 18 tweets
Innowacyjne tech. PPO dla Sił Zbrojnych
Płk A. Kuptel szef #AgencjaUzbrojenia
R. Sobolewski dyr. w @NCBR_pl:
@adanbart wiceprezes @WBGroup_PL:
S. Chwałek prezes @PGZ_pl
M. Janasik - wiceprezes @Lukasiewicz_pl
J. Noga prezes #TelesystemMesko
J. Zakręcki - Prezes #PZLMielec
#D24Day
Płk A. Kuptel szef #AgencjaUzbrojenia: Warto zauważyć, że głównym celem programów zakupowych jest pozyskanie uzbrojenia. Potrzebna jest mocna debiurokratyzacja procedur aby usprawić te procesy. Agencja Uzbrojenia na czele której stoję to całkiem inna, mocna instytucja.
Płk A. Kuptel: Tandem złożony z #AgencjaUzbrojenia i Rady Modernizacji Technicznej zapewnił przełamanie dotychczasowego imposybilizmu i szybkie pozyskiwanie sprzętu wojskowego. Efekty tego można było obserwować w ostatnim czasie.
#Defence24Day
Read 19 tweets
Rozpoczyna się panel Zdolności Wielodomenowe – ROLA OBRONY POWIETRZNEJ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński - szef Centrum Operacji Powietrznych: jednym typem broni nie da się obronić kraju, potrzebny jest złożon rozwiazane złożone z wielu systemów @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day
gen. dyw. pil. Starzyński Bezzałogowców systemy naziemne nie są w stanie niszczyć, brak dowodów na zdolność taką lotnictwa myśliwskiego. Tu jest pole do rozwoju @DGeneralneRSZ @Defence24Day #Defence24Day #D24Day #Defence24
Read 20 tweets
Podczas #Defence24Day podpisano list dotyczący Edukacyjnego Projektu Dronowego zainicjowanego przez @Defence24pl
Stronami projektu są rektor-komendant @WAT_edu płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, prezes @WBGroup_PL Piotr Wojciechowski, Prezydent Miasta Tarnobrzeg Dariusz Bożek, zastępca dyrektora ZSP 1 Tarnobrzeg Łukasz Potyrański oraz
Prezes @Defence24pl Defence24 @Piotr_Malecki
Prezydent Miasta Tarnobrzeg Dariusz Bożek: powołujemy w naszym mieście być może pierwszą w Polsce klasę z obsługą dronów.
Read 4 tweets
Kierunki zmian SZ RP - Model 2040 w kontekście Ustawy o Obronie Ojczyzny:
@WSkurkiewicz, Sekr.Stanu w @MON_GOV_PL
Gen. dyw. M. Sokołowski - I zast. @DGeneralneRSZ
Gen. bryg. R. Ostrowski - zast. Szefa Zarządu P5 w @SztabGenWP
Gen. bryg. K. Molenda - Dowódca @CyberWojska

#D24Day
@WSkurkiewicz, Sekretarz Stanu w @MON_GOV_PL: Przypadkowo prace nad Ustawą o Obronie Ojczyzny zbiegły się z wybuchem wojny w Ukrainie.
Do 2035 planowaliśmy wydać na modernizację techniczna pół biliona złotych.
Tylko w 2023 roku będzie to 80 mld złotych.

#Defence24Day
.@WSkurkiewicz: Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych stwarza zupełnie nową możliwość - leasingu sprzętu dla Sił Zbrojnych. Opcję to wykorzystają nie tylko armię sąsiednich krajów.
#Defence24Day
Read 18 tweets
Rozpoczyna się panel dyskusyjny na #Defence24Day: Mobilizacja gospodarki odpowiedzią na wyzwania XXI w.
Michał Kuczmierowski, prezes @RARS_GOV_PL: Podpisujemy dużo wieloletnich zamówień z biznesem państwowym i prywatnymi podmiotami, na asortyment który będzie służył lata (...) Zbieramy doświadczenia od strony humanitarnej i logistycznej (...)
@RARS_GOV_PL Prezes Kuczmierowski: państwo musi być silne, musi reagować. W ciągu 24h musimy być zdolni zbudować hub logistyczny
Read 19 tweets
Rozpoczyna się blok prezentacyjny: Modernizacja Marynarki Wojennej | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Prezentują: wadm. J. Ziemiański (@DGeneralneRSZ), T. Sadowski (@PGZ_pl), A. Obolensky (@RohdeSchwarz), S. Leo (@RohdeSchwarz), J. Belanger (@saab) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Trwa prezentacja wadm. J. Ziemiański (@DGeneralneRSZ) | #Defence24 #Defence24Day #D24Day
Read 20 tweets
Czas na panel o polach walki przyszłości. Tematem technologie przełomowe i wyłaniające się. | #Defence24Day #D24Day
W dyskusji biorą udział:
▶️gen. dyw. Piotr Błazeusz (@SztabGenWP)
▶️gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski (@DowOperSZ)
▶️płk Przemysław Kukawski (Agen. Uzbrojenia)
▶️@adanbart
▶️prof. dr hab. inż. Romuald Beck (@CEZAMAT)
▶️prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk (@PIAP_Institute)
Gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski (@DowOperSZ): Samo powstanie dronów miało nam zastąpić bardzo drogi sprzęt i szkolenia, a tym samym zastąpić dotychczasowe możliwości za bardzo dobrą cenę. | #Defence24Day #D24Day
Read 22 tweets
Czas na pierwszą dyskusję w ramach #Defence24Day "Jakie @NATO - przed szczytem w Madrycie" | @MApNRomania @MSZ_RP @PLinNATO
Minister Simona Cojocaru przypomniała, że w zeszłym roku obchodziliśmy 100-lecie sojuszu wojskowego pomiędzy #Rumunia i #Polska @MON_GOV_PL @MApNRomania
Minister Cojocaru zwróciła uwagę na ważne z punktu widzenia Rumunii działania rosyjskie na płd. #Ukraina w tym atak na ważną strategicznie Wyspę Węży na Morzu Czarnym. #Defence24Day
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!