Willem Engel Profile picture
Jun 8 7 tweets 3 min read
Een draadje over de mondmaskers.

Peter S Visser beweert dat het bewijs van de werkzaamheid nu geleverd is.
pnas.org/doi/10.1073/pn…

Waar de studie werkelijk over gaat? gehoorzaamheid,
slechte data, modellen en aannames
#scientisme
De periode is de niet griep periode, hiermee is de studie eigenlijk al betekenisloos geworden.

Ook maakt het gebruik van selfreporting, facebook data en google maps mobility data.

Er zijn dus geen klinische parameters er is alleen gedragsdata.

Het wordt nog erger...
De data wordt ook nog even handmatig 'gecorrigeerd' dit heet de data masseren tot ze past in het model waarvan de uitkomst al vast staat.

Zoals elke modelling studie, staat of valt deze door
-data
-aannames
-model zelf

observationeel kan geen causatie vaststellen.
Als er weinig maskers worden gedragen zal een mandaat het draagpercentage laten stijgen. Het betreft dan ook een pure gedragsstudie, waar gehoorzaamheid wordt gemeten aan de hand van het dragen van een masker.
conclusie: dwang werkt een beetje, maar angst propaganda nog veel meer
Er is nog wel enige zelfreflectie. Ondanks de ~25% reductie is er wel wat af te dingen. Causatie staat niet vast en wellicht zijn er andere compounding factors weg gelaten.

-seizoen
-groepsimmuniteit

mobiliteit als controle, dommer kan niet, namelijk ook een gedragsparameter.
Hier nogmaals de doelredenatie, ondanks het gebrek aan bewijs wordt er van uit gegaan dat mandates werken!

Alle data die andere kanten opwijzen worden geattribueerd aan verkeerd 'draaggedrag'

Deze studie is een mooi voorbeeld van scientisme.
-uitkomst staat vast
-data wordt achteraf geselecteerd
-periode wordt gekozen om de uitkomst te ondersteunen
-bepalende factoren worden genegeerd
-aannames worden verheven tot feiten.
-data wordt gemanipuleerd
-studie en vraagstelling zijn een mismatch

conclusie: total failure

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Willem Engel

Willem Engel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dancalegria

Jun 7
Ons WOB verzoek (ASK-111542)
Waar wij vroegen naar de notulen van de meetings van nov 2021 en jan-mei 2022. Blijkt dat op 31 mei 2022 de notulen van nov 2021 zijn geplaatst.

De smoking gun : 'gentherapie' 'core definition' 'pharma legislation revision'
ema.europa.eu/en/documents/a…
Waarom de notulen achter werden gehouden? Hierin wordt bevestigd dat de New Active Substance idd gaat over de gentherapie mRNA injecties. Er wordt besloten tot een Active Substance Master File. (voor vaccins is dat de antigen masterfile)

ema.europa.eu/en/documents/m…
In resolutie 2003/63 is de antigenmaster file opgezet, eur-lex.europa.eu/legal-content/…
toxinen, allergenen, plasma en antigenen zijn de vier bestaande klassen. Voor Plasma is er bv een Plasma Master File.

Aangezien de mRNA niet in de Antigen Master File zit is het geen vaccin.
Read 4 tweets
Jun 7
Het rapport van Nils Melzer is vernietigend! Duidelijk dat zowel politiek als OM totaal tekort zijn geschoten in het systematisch politie geweld. Nils vindt het onbestaanbaar dat er nog geen processen zijn geweest en dat er geen strafrechterlijk onderzoek is naar de commissaris.
1. Observations on the Government’s responses concerning individual
cases raised:

Case 1: Non-violent woman hit by high-pressure water jet from a water
cannon mounted on a police vehicle, causing severe injury
Case 2: Defenceless protester secured on the ground by three police officers
continues to be relentlessly beaten with batons and gratuitously injured by a
service dog
Read 7 tweets
May 28
meerdere mensen moet voorkomen voor Art. 184 SR, belemmeren van een ambetaar in functie. Waar het eigenlijk over gaat is valsheid in geschrifte en ambtsmisdrijven. dit draadje gaat over 28 maart 2021. Het koffie drinken op het museumplein. Er was voorbereiding vanuit de driehoek.
Helaas zoals gewoonlijk is bijna alles gezwart. Wat wel te lezen is is de manier hoe er wordt gepoogd om demonstranten een strafblad aan te smeren. Op basis van de WPG (gezondheid, anderhalve meter is het excuus) ontbindt de BM via de WOM de demo. Het OM gaat over de aanhouding.
Hier wordt dat nogmaals bevestigd, opmerkelijk dat zij zo bezig zijn met beeldvorming. We hebben hier meerdere procedures over gedaan, tot op heden geen enkel bewijs van 1,5 m, buiten infectie of asymptomatische infectie. De ontbinding was dus onrechtmatig. Zie 15 mrt,vonnis EHRM
Read 12 tweets
May 21
Even een draadje over de monkeypox. De vraag of we te maken hebben met bioterrorisme zal ik proberen te beantwoorden, evenals wie er voor verantwoordelijk is en of er een serieus gevaar is of alleen maar een anticipatoire zoals bij C19. abc.net.au/news/2022-05-2….
Opmerkelijk, want in 2021 is er nog een oefening geweest met dit scenario. Munich Security Conference maart 2021
nti.org/news/nti-bio-m…

In de evaluatie die volgde in nov 2021 nti.org/wp-content/upl… staat mooi de juiste datum aangegeven voor de nieuwe 'uitbraak'
De media pakken het direct op, Virologen rond de wereld starten de campagne in sync. Ook mijn van Ranst is er weer bij en gebruikt zijn tactiek van cijfers uit de context halen en gespeelde verontwaardiging en als we eerder hadden ingegrepen (en jullie beter hadden geluisterd)
Read 18 tweets
Feb 16
fda.gov/media/134922/d… een draadje over de PCR test, opdat we niet vergeten dat dit de kern van de zwendel is en je hier niet aan mee moet werken al is het alleen maar om niet medeplichtig te zijn aan een evidente scam.
Duidelijk is te lezen dat een positieve en een negatieve test geen uitsluitsel geven en dus geen diagnose zijn. Een diagnose kan alleen gesteld worden door een arts, zo staat het in de wet. Daarbij is deze test GEEN diagnostische test, ze zijn niet klinisch gevalideerd
Nogmaals, het woordje 'aids' als in ondersteuning van detectie of diagnose. Daarbij is ook duidelijk dat elk quantitatief gebruik is uitgesloten, daar is de de EUA duidelijk in, het mag niet gebruikt worden buiten de aangegeven toepassing.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(