WillDoFreedom.com Profile picture
Dance teacher, Scientist, Human rights activist. “When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.” -NM
Syrinx Profile picture 1 subscribed
Apr 10 6 tweets 8 min read
Het @OM_DenHaag heeft opeens haast om de zaak af te handelen waarin ik zou hebben opgeroepen tot een burgerarrest, wat evident niet zo is, dat is in dit filmpje te zien. Waarom zet het OM deze kansloze zaak voort? Het staat inmiddels vast dat er ook hier met bewijs is gerommeld en dat er geen eiswijziging is gedaan waarmee niet is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 348 SV.

Na 18 maanden op de plank nu opeens haast. Zou het iets te maken hebben met het NCTV/AIVD/NP verslag? Ja!


De contructie hoe wankel dan ook is dat autonomen een gevaar zijn voor de democratische rechtsorde. Niet omdat ze geweldadig zijn. In het verslag is te lezen dat dat nu juist niet het geval is. Ook is deze groepering niet xenofoob en zit het wel goed met de horizontale werking van de rechten. Het gaat om iets anders, het aantasten van het gezag.

Waar hebben we dat eerder gehoord? Ongehoorzaamheid moet strafbaar worden. Vandaar al die 'herinterpretaties' van wetten of zelf het maken van nieuwe zoals de doxxing wet (zie zaak tegen Huig Plug)
Opruiing wordt door het OM geherdefinieerd tot "het opwekken van gedachten aan strafbare feiten" Een onwerkbare definitie, want alles en iedereen kan door alles en iedereen aangezet worden tot het denken aan een strafbaar feit.

De volgende stap is versie van opruiing: het aanzetten tot geweld tegen het openbaar gezag.
de zaak van Gideon van meijeren is een prachtig voorbeeld van deze mission creep.

Mijn Den Haag zaak is in dat zelfde stramien, daarom moet daar snel een veroordeling uitkomen, want daarmee is het criminaliseren van de vreedzame bruuger weer een stap makkelijker gemaakt.facebook.com/willem.engel/v…
nctv.nl/actueel/nieuws…
om.nl/actueel/nieuws…Image
Image
Image
Image
Wat zo bijzonder is, is dat bij het NCTV er een goed besef is waarom mensen boos zijn, de overheid maakt problemen erger in plaats van ze op te lossen en legt geen enkele verantwoording hiervoor af. Dan zou je denken dat de NCTV met een aanbeveling komt voor de overheid om zich aan de wet te houden en verantwoording af te leggen en de burger mee te laten besturen. Problem solved!

Maar nee dat zou te makkelijk zijn, er zijn namelijk meer maatregelen nodig waar de burger opnieuw boos over gaat worden. De maatregelen zijn natuurlijk helemaal niet echt nodig, want er is geen stikstof of klimaat probleem, er is een gehoorzaamheidsprobleem.

Social media en het idee dat de overheid de burger onderdrukt zijn de reden dat de beweging groeit.....
Geen enkele zelfreflectie, zou het ook zo kunnen zijn dat de burger gewoon heel erg ongelukkig is met het bestuur, maar dat ze het bestuur niet weg krijgt of bijgestuurd? Ondanks de inmiddels afgeschafte referenda, de tientallen petities, 100den demonstraties, rechtszaken, verkiezingsnederlagen blijft het bestuur ijzerenheinig door gaan met agenda2030Image
Image
Feb 21 9 tweets 7 min read
Er komen binnenkort weer een aantal rechtszaken aan oa over de injecties. 14 maart 2024 zal eerst de QR code aan de kaak worden gesteld en verder op in dit jaar zullen wij wederom het CBG voor de rechter dagen om de weigering de C19 injecties te schorsen terwijl de bevoegdheid en de noodzaak daar toe is.

In het bestuderen van de Japanse stukken kwam ik een paar passages tegen die ik jullie niet wil onthouden.
In Japan is de PDMA de evenkniee van de FDA. Sterker nog het is bijna een filliaal er van.Natuurlijk maken zij zogenaamd een eigen afweging, maar het gaat mij om de voetnoten die zij bij de verschillende studies en observaties zetten.

Ten eerste de bio-distributie, daar krijg ik nog steeds opmerkingen over in de tend van, het blijft echt alleen in de spier zitten.

Ook grappig is de benaming, gene-expressing mRNA , maar het is geen gentherapie ;)

Het verdeeld zich over het hele lichaam met name in de lever, de milt en nu komt het de bijnieren waar meerdere hormonen worden gemaakt, bekendste is adrenaline
En de eierstokken. Laten we vooral negeren wat er gewoon wordt toegegeven.

Het wordt nog veel erger.pmda.go.jp/files/00024320…
nl.wikipedia.org/wiki/BijnierImage De nooit eerder gebruikte lipiden ALC-0159 en ALC-0315 worden maar marginaal uitgescheiden. Na 336 uur was er maar 1.1% van de cationnische lipide uitgescheiden.
de toxiciteit is bekend. In lage dosis is er weinig aan de hand , maar als het ergers ophoopt, dan is het toch een ander verhaal.en.wikipedia.org/wiki/ALC-0315
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16240994/Image
Feb 12 11 tweets 9 min read
Er zijn heel wat antwoorden op kamervragen binnen gekomen over de injecties:

Een belangrijk antwoord, eigenlijk non-antwoord. Er wordt hier toegegeven dat er geen actieve campagne is gevoerd om burgers op de hoogte te stellen. Een website is passief, een personcenferentie over frikandellen is actief.rijksoverheid.nl/documenten/kam…
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
tweedekamer.nl/kamerstukken/k…Image Als je dit echt gelooft, waarom zijn er dan al bijna 250.000 melding van bijwerkingen een paar duizend mensen invalide en bijna 800 overlijdens gemeld bij het LAREB? terwijl de verwachting van het LAREB was dat er ten hoogste 16.000 mledingen te verwachten waren?

voorwaarheid.nl/wp-content/upl…Image
Feb 12 9 tweets 7 min read
We krijgen weer flinke wat propaganda te verwerken, gelukkig zijn er nu velen die opletten. Dat zorgt er voor dat zijn propaganda al direct moet bijstellen.

Het lijkt goed nieuws; het sluiten van scholen had het minste effect.

MAAR, er wordt nu gedaan of er bewijs is voor de effectiviteit, dat is er absoluut niet. We gaan in dit draadje even door de stellingen en onderzoeken.

De bedoeling van dit soort stukken is veelledig.
1. laten zien dat er wel echt serieus gekeken en gereflecteerd wordt
2. redelijk over komen, ok de scholen wellicht de volgende keer niet
3. bewijs claimen
4. de belangrijkste, waarom waren maatregelen niet effectief genoeg? Omdat men niet genoeg gehoorzaam was, wij waren het probleem....nu.nlImage
Image


Hier kunnen we een aantal 'conclusies' vinden van dit zogenaamde onderzoek.

De maatregelen waren effectief. Het belangrijkste bewijs? het verdwijnen van de griep......

De fraude die de misdaad moet verhullen, inmiddels de modus operandus van dit soort lieden.rijksoverheid.nl/documenten/kam…Image
Image
Jan 30 10 tweets 11 min read
laatste draadje voor vandaag.

Gisteren werd er antwoord gegeven op de kamervragen van @WybrenvanHaga aangaande de surveillance van de diensten in NL op critici, met name VW.

De antwoorden zijn weer ridicule. in de categorien in te delen, we weten niet waar je het over hebt, we herkennen ons niet in dat beeld, we herhalen de procedure tekst zonder antwoord te geven en waar je naar vraagt vatten we zo op dat we kunnen zeggen dat het niet bestaat.De leugens spatten er van af. In antwoord 1,2,3

burgers geven vorm aan democratie... blabla bla.

de NCTV heeft VW niet in de gaten gehouden? Maar wat is zijn deze spotreps dan? Die heten nota bene viruswaanzin.

Waarom blijft @DilanYesilgoz gewoon zitten, dat zou in een democratie niet kunnen.

Het wordt nog veel erger.tweedekamer.nl/kamerstukken/k…
voorwaarheid.nl/wp-content/upl…
voorwaarheid.nl/wp-content/upl…Image
Image
Image
Over het achterhouden van bewijs materiaal. Ik werd door een ophol geslagen OM oa vervolgd voor de demonstraties die wij wilden organiseren op 21 en 28 juni 2020, en wij helaas moesten afblazen door het grove geweld dat werd ingezet door Remkes, die daar overigens nog steeds niet voor is aangeklaagd.

Het antwoord is weer bijzonder. Mijn advocaat moet dat maar opvragen bij het OM, dit is toch te gek voor woorden, let wel er wordt dus niet beweerd dat er geen bewijs materiaal is en ook niet dat het niet wordt achter gehouden, maar dat de advocaat een verzoek mag sturen en dat er dan gekeken wordt of het er bij gevoegd mag worden. Als je nog geloof had in equality of arms artikel 6 EVRM, dan mag je die nu los laten.Image
Oct 26, 2023 5 tweets 7 min read
Een draadje over @DilanYesilgoz en haar verdediging naar voren. In een poging haar eigen misdrijven te witwassen (de woorden van ambtenaren belast met dit dossier!) worden er nu grote woorden gesproken over actie ondernemen tegen haat predikers en natuurlijk complotdenkers en anti-institutioneel extremisten.

Wat staat hier nu eigenlijk echt in? een ministerie van waarheid? Daar heeft het veel van weg, alleen is er geen juridische grondslag voor. Dit is een huffen en puffen van een useful idiot.Door in deze tijd van extreme polaristie hoopt Yesilgoz en haar handlers bij het CIDI en de Schoofjes, Aalbersbergjes en Akerboompjes een nieuwe bevoegdheid te creeren, of beter gezegd te 'witwassen'

Eigenlijk gaat het er om kritische sprekers te kunnen criminaliseren.

De juridische structuur die hier wordt voorgesteld is al gebruikt in de Icke zaak. Het IND machtigt de NCTV op basis van art 3, 66a en 67 van de vreemdelingenwet. Daarmee kan de bevoegdheid van de IND door de NCTV worden gebruikt.

Daar zit echter een probleem in, de NCTV mag helemaal geen persoonsgegevens verwerken. Wat hier wordt beweert is klinklare onzin. Door gebruikt te maken van openbare bronnen en media artikelen kan het voorkomen dat er namen in staan.

MAAR er mag niet gezocht worden op een specifieke naam, en precies dat wordt wel gedaan. In dit draadje leg ik de misdrijven van de NCTV uit. De NCTV heeft geen eigen opsporingsbevoegdheden en is geen inlichtingendienst, zij stuurt wel buiten de wet de coup aan in Nederland.Image
Image
Image
Image
Het probleem van etukken aangaande de desinformatie unit blijkt dat het juist wel problematisch is om persoonsgegevens te verwerken. Ook het opslaan van een ogenschijnlijk openbaar artikel kan een schending van de AVG en WIV opleveren. Als een naam in de titel of de URL voorkomt en er specifiek wordt gezocht op die naam is er evident sprake van opsporingsbevoegdheden, of de misbruik daarvan.

Het probleem van detacheren of onder het mandaat van een andere dienst werken is dat er geen bevoegdheden kunnen worden meegenomen. Het LIMC ziet dit probleem, dat is later ook bevestigd en leide zelfs tot het ontbinden van deze afdeling (overigens zijn de activiteiten onder gebracht bij een andere unit, dus de illegale observatie praktijken gaan gewoon door)

Het LIMC spreekt van witwassen, zij snappen dat ze gebruikt worden omwille van de bevoegdheden die liggen bij de MIVD waar het LIMC een onderdeel van is. Zo hoopt de NCTV zonder de verantwoordelijkheid te dragen wel gebruik te kunnen maken van opsproingsbevoegdheden. Een totaal onwenselijke situatie die we ook al vaak bij het RIEC en LIEC tegenkwamen, niemand is meer verantwoordelijk voor de misdrijven die worden gepleegd door meerdere diensten binnen de overheid.

Het kernwoord hier is "witwassen'

Image
Image
Oct 25, 2023 11 tweets 17 min read
De rechtsspraak in Nederland is ziek, doodziek.

Iets dat we bij het OM de laatste jaren hebben waargenomen van schandaal tot schandaal, maar ook de corruptie, verduistering en dubieuze praktijken bij landsadvocaat Pels Rijcken.

Wat tot voor kort minder zichtbaar was en eigenlijk pas bij het grote publiek op 16 februari 2021 duidelijk werd met de avondklokzaak is dat ook de zittende magistratuur niet meer te redden is. Een lijst met foute rechters is zinloos in een systeem dat nog maar 1 doel heeft; zelfbehoud en dat wordt gevonden door samen te smelten met de macht. Een gedraging die we ook zagen bij onze rechtspraak tijdens de Duitse bezetting.

Mijn wrakingsverzoek is afgewezen, opmerkelijk omdat de vooringenomenheid feitelijk vast stond door te stellen dat er sowieso geen tussenbeslissing zou worden genomen omtrent de niet ontvankelijkheid van het OM. Daarmee geeft het hof in Den Haag aan dat ongeacht welke feiten ter tafel komen er niet afzonderlijk naar gekeken wordt, maar alleen in samenhang met het eindvonnis. Natuurlijk is dit een schneding, de zoveelste.

Niet alleen de inhoud, maar de timing is zeer opmerkelijk. Zowel ikzelf als mijn advocaat zijn niet in Nederland en dus niet in de gelegenheid op hier voor de camera op te kunnen reageren. Ik zal nog wel een video opnemen om dit te bespreken.

Aan de brief van het hof mag af worden geleid dat er een zitting zou komen. De eerste 2 data konden sowieso niet aangezien mijn advocaat op vakantie is. Daarop besloten wij te kiezen voor 5 januari 2024, ook omdat er dan nog meer duidelijk is over de politieke inmenging van Yesilgoz en inlichtendiensten en de bewijsvervalsing van het OM.

Onder aan de brief wordt het wrakingsprotocol bijgevoegd wij hebben die doorgenomen.

Wat het hof hier probeert is om het wrakingsverzoek kennelijk ongegrond te verklaren, dat is een evidente dwaling en een misdrijf artikel 13 algemene wet bepalingen; rechtsweigering,

"De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden."

alsmede artikel 364 strafrecht.

In dit draadje ga ik in op de evidente dwaling en het failliet van de zittende magistratuur.Image
Image
Image
Image
de 4 wrakingsgronden.

Links: zoals het wordt weergegeven door de wrakingskamer.

Rechts: de wrakingsgronden zoals ze staan in het procesverbaal van de zitting van 12 oktober 2023.

Het weglaten van artikel 6 EVRM is een cruciaal gedeelte om naar een kennelijk ongegrond verklaring te komen.
Equality of arms gaat over gelijke middelen, het wel filmen van het OM en niet filmen van mijzelf is natuurlijk een schending hiervan, daarmee kan er geen sprake meer zijn van een kennelijk ongegrond (los van de afweging of dit leidt tot een succesvolle wraking)

Ook de andere gronden zijn evident. Het geen beslissing nemen ongeacht de feiten die ter tafel komen en sowieso pas bij een eindoordeel dat meewegen IS vooringenomenheid pur sang.

Ook het plegen van strafbare feiten, die in de zitting van 12 oktober impliciet zijn toegegeven door het OM moeten tot een directe niet ontvankelijkheid leiden, dat het hof niet wil kijken naar misdrijven is veelzeggend.

Image
Image
Oct 18, 2023 5 tweets 8 min read
Een voorbeeld van de invloed van zionisme op de NL politiek is duidelijk te zien in de rol van het CIDI.

Het CIDI is nauw verbonden aan de VVD. Samen voerden zij een civiele zaak tegen Thierry Baudet, om hem te besmeuren met antisemitisme.

Dat deden ze ook bij Icke. Daar gaan we nogmaals op in in dit draadje

Hier nog even het overzicht. de verstrengeling van de de VVD en Yesilgoz persoonlijk


Gemeente Amsterdam was op zoek naar een reden om de demonstratie van 2 januari 2022 te verbieden, Baudet werd aangedragen als een middel, namelijk veroordeeld voor aanzetten tot antisemitisme. De route is niet gekozen want het was een civiele zaak. Toch laat dit zien wat de enorme invloed is van de Israel lobby en hoe de inlichtingendiensten politiek en CIDI elkaar gebruiken.

De verbanning van Icke was een directe opdracht van het CIDI die maar wat graag werd uitgevoerd. we gaan nogmaals door de WOO stukken, met extra aandacht voor de details.

Het stuk hier de extensie van de afzender is gezwart, dat is niet toegestaan. De redigerende ambtenaar snapte dat het wellicht gevoelig zou zijn of er is nog een persoon over de documenten gegaan.

Wat is de rol van Claire Martens? Zorgen dat de vraag van het CIDI , die een dag eerder werd gestuurd behandeld zou worden.

"Amsterdamse raad vroeg actie van Halsema
Elf partijen in de gemeenteraad hebben burgemeester Femke Halsema vragen gesteld over de komst van Icke. „Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, juist als je het inhoudelijk met elkaar oneens bent. Maar opruiing en het ontkennen van de Holocaust is een brug te ver. Waarom moeten wij zulke mensen het grootse podium geven van de stad, de Dam?”, vraagt Claire Martens (VVD) zich af."De aantijgingen van Martens van holocaust ontkenner en opruier zijn natuurlijk lasterlijk. Toch werden zij herhaald door @DilanYesilgoz in het parlement, die ging nog een stap verder en noemde Icke een 'Jodenhater'
Image
Image
Image
Image
Ook hier is het natuurlijk de NCTV die aan de touwtjes trekt. Een niet bestaande bevoegdheid voor en niet bestaande dreiging wordt verzonnen.


vreemdelingenwet art 3
lid 1 In andere dan de in de Schengengrenscode geregelde gevallen, wordt toegang tot Nederland geweigerd aan de vreemdeling die:
sub b. een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid;

Hier draait het allemaal om. De versie 'gevaar voor de openbare orde' wordt aangehaald en in de procedure opgerekt tot een gedachte misdrijf dat in de toekomst mogelijk kan plaats vinden omdat mensen zich beledigd zouden kunnen voelen door de denkbeelden van een persoon die komt spreken op een demonstratie waarbij zijn toespraak zeer waarschijnlijk niet zal gaan over het vermeend beledigende maar je weet maar nooit...

De vraag moet natuurlijk zijn, waarom als er geen verdenking, veroordeling, eerdere weigering of onderzoek is naar Icke en al helemaal niet ivm terrorisme moet de NCTV worden gemachtigd?

De NCTV heeft zelf geen eigen bevoegdheid om onderzoek te doen en gegevens te verzamelen over personen. Dus waarop is de fenomeenschets gebaseerd? Omdat Yesilgoz zei dat het mocht?

De eerste zin, daar gaat het al fout. de informatie is niet geverifieerd en gebaseerd op media berichten...
Er wordt ook nog maar eens verwezen dat er geen grondslag is om perssonsgegevens te verzamelen. Is er dan niemand die tot de conclusie komt dat als je het via een omweg doet het nog steeds niet is toegestaan? Deze fenoneemschets is dus een illegaal product.

Het hele document noemt Icke ook niet en is daarmee natuurlijk niet afdoende om een specifieke individuele beslissing te nemen. Ook de latere dreigingsanalyses die duidelijk op dit vod zijn gebaseerd noemen Icke niet. Meer dan lasterlijke uitingen jegens een groot deel van de bevolking komt het niet. Stel je voor dat je complotdenker door Jood of Marokkaan zou vervangen...

De laatste zin is veel zeggend: Bijeenkomsten van complotdenkers leiden doorgaans niet direct tot geweld. Wel kunnen dergelijke bijeenkomsten voor onrust zorgen.

Daarmee is de zaak klaar, er is namelijk geen evidente dreiging voor de openbare orde en er is geen specifieke koppeling met de persoon Icke.

De NCTV was zich daar van bewust, dus moest de politie op basis van deze fenomeenschets iets specifieks over Icke schrijven.wetten.overheid.nl/BWBR0011823/20…
Image
Image
Image
Image
Aug 15, 2023 17 tweets 12 min read
Een draadje over de aansprakelijkheid aangaande de experimentele injecties. Dat ze experimenteel waren en nog steeds zijn is inmiddels wel bekend, de vraag is wat was er bij het RIVM, OMT, VWS Lareb en CBG bekend? De instanties die ons 'veilig' moesten houden.

Alle stukken die ik hier laat zien zijn te vinden via

Deze die laat zien dat men wel degelijk op de hoogte was van de experimentele aard van de prikjes is een mooi startpunt voor wie nu verantwoordelijk en aansprakelijk is voor schade en natuurlijk op welke manier die verantwoordelijkheid geldt.
https://t.co/GuKlTKQptn

De effectiviteit bepalen in de echte wereld, dat laat geen onduidelijkheid bestaan. Het was dus niet bekend of en hoeveel de effectiviteit zou zijn in de echte wereld.

Dit is een onderwerp van fase 2 & 3, duidelijk is dat de prikjes nooit uit deze fase zijn gekomen.

Ds ook niet worden vastgesteld, daarom ontbrak het in de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Verder dan natte vingerwerk en politiek kwamen zij niet, hopelijk volgt dit jaar nog het HB tegen hen. op 10 juni 2020 was al duidelijk dat er wel wat haken en ogen aan zouden zitten om een noodtoelating te gebruiken voor een ongetest product. Volgens art 41 wet geneesmiddelen stelt dat de staat aansprakelijk is tenzij het gaat om een ondeugdelijk product. In de uitzending over fraude bij de clinical trials en vervuilingen in de injecties is vast komen te staan dat de producenten niet vrij uit gaan bij injectieschade, maar ook de staat heeft dus aansprakelijkheid en verantwoording af te leggen.

Hoe kwam het zover dat werkelijk alles fout ging en we nu 1000den doden verder zijn?
Jul 25, 2023 13 tweets 10 min read
Een nieuwe batch van WOO stukken in de Erasmus zaak. bijna 700! pagina's. Er zitten opmerkelijke appjes en emails bij. Duidelijk is dat we met een verborgen werkeloosheid te maken hebben. 5 onderdelen van de universiteit zijn vanaf half maart t/m eind april druk bezig geweest met het cancellen van een panellid.

Eerst binnen de faculteit rechten, daar werd de organisator gewezen op het informeren bij het hoofd van de faculteit.

Dat ze bij de faculteit een bizarre indruk van de realiteit hebben blijkt wel uit het antwoord. Alsof het uit de hand zo lopen. Het geeft aan dat de ivoren toren echt is, deze academici hebben totaal geen feeling met de werkelijkheid en slobberen netjes wat de media voorschrijft op.

Image
Image
op 29 maart wordt het CVB ingelicht. Zogenaamd om ze op de hoogte te stellen van de risico's. Nu zou je zeggen ok done en weer door. Maar dan komt er een email binnen op 4 april, deze email ontbreekt in het WOO document. Er is wel een vermoeden van wie de email is en wat daar in zou staan, dit naar aanleiding van @MarionKoopmans en de vermeende bedreiging door @ChrisvanderEnde die een bloemetje kwam brengen als troots dat ze de fel begeerde Anton Mussert Award NIET had gewonnen.

Image
Image
Jul 10, 2023 11 tweets 10 min read
Was Eriksen geinjecteerd op het moment van zijn hartstilstand 12 juni 2021? Die vraag mocht toen niet gesteld worden. Nu de publieke opinie gedraaid is ga ik in het volgend draadje de belangrijkste bronnen na. Mijn stelling toen was dat hij waarschijnlijk geinjecteerd is met… https://t.co/OhsuVSD8jutwitter.com/i/web/status/1…
De logische vraag is wat zegt de Deense staf?


Die zeggen gek genoeg helemaal niks. Natuurlijk wordt weer privacy aangehaald, maar dat is een vreemd antwoord aangezien myocarditis en hartfalen toen al bekend waren als typische bijwerkingen van de… https://t.co/q7BvXyJfu5 https://t.co/85FRkctwHDblauerbote.com/2021/07/07/dan…
twitter.com/i/web/status/1…


Jul 5, 2023 7 tweets 5 min read
Weet je nog toen we een avondklok hadden? Er werd toen gezegd dat we geen andere keus hadden. Tijdens de rechtszaak werd snel duidelijk dat Tan de Sonnaville en het hof corrupt waren.

Alleen al de opmerking vlak voor 21:00, we moeten nu afronden want de avondklok gaat straks in… twitter.com/i/web/status/1… Kuipers sprak zijn mond voorbij toen hij zei dat het een ongecontroleerd experiment was. Altijd grappig hoe factcheckers uiteindelijk in de eigen voet schieten, alles om de prikjes overeind te houden.

https://t.co/t8jBIj2OBl Hoe kwam Kuipers aan die 10 %?… https://t.co/BHkfplkmMhdpa-factchecking.com/netherlands/21…
rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
twitter.com/i/web/status/1…
Jul 2, 2023 5 tweets 3 min read
ach ja, ook hier had ik natuurlijk volledig gelijk. Gentherapie, experimenteel nog wel. Was al duidelijk maar toch nog even een paar passages er uit lichten.mdpi.com/1422-0067/24/1… Placenta, maar ook via de moedermelk. Had moeten worden onderzocht. Niet gedaan, net als genotoxicity, genome integration, germline transmission etc etc. Kortom knettergek en misdadig dat deze niet zijn onderzocht.
Jun 5, 2023 10 tweets 4 min read
Een draadje over gentherapie. Wat opvalt is dat als het moeilijk wordt GPT een error geeft. We starten opnieuw of we herformuleren de vraag. Het is uiteindelijk een algoritme die kennis omzet in een tekst die grammaticaal aansluit bij de vraag. Wel zitten er extra instructies bij Image Na een directe vraag, gaan we eerst naar definities en doelen vragen. "introduce new genes into the patient's cell" Dat klinkt verdacht bekend, of "modify expression of genes" dat lijkt toch het geval. We vragen verder. AI maakt verschil tussen een vraag en een vraag naar GPT Image
May 25, 2023 11 tweets 4 min read
Alweer een rapport, de vorige was nog niet in de prullenbak aangekomen of we krijgen een 2de druk van het smaadschrift en haatdocument. Een nieuw draadje voor @DG_Akerboom want hij is hardleers. Burgers zijn niet tegen overheid of instituties, wij zijn tegen onrecht. Image Dit is de lijst die essentieel is voor een democratische rechtstaat. Helaas is vrijwel alles op deze lijst ondermijnd door de AIVD zelf. AIVD heeft niet door dat het verspreiden van laster en smaad om politieke doelen na te streve en systematische angst in te boezemen dat doet Image
May 6, 2023 5 tweets 2 min read
aivd.nl/onderwerpen/ex… vandaag een verhaaltje uit de fabeltjeskrant. De AIVD, de laster en smaad verkoper, zie Haga lyceum, probeert het opnieuw met de marketing term anti- institutioneel extremisme. Even herhalen, wat bedoelen zij er mee? Vreedzame burgers die tegen dwang zijn. Het leest eigenlijk als een mission statement van de AIVD zelf. Bij gebrek aan originaliteit een stukje projectie. Alleen die parallelle samenleving zijn ze niet handig op. Ze verwerpen wel de democratische rechtsorde. Overigens zijn alleen de eerste en laatste strafbaar. Image
Mar 29, 2023 11 tweets 5 min read
Wat is het doel van Rutgers? Waar komt het geld vandaan? Zijn er andere heimelijke doelen? In welke context moeten we het plaatsen? We beginnen met de oprichter Jan Rutgers, een neomalthusianist. Malthus zag bevolkingsgroei als oorzaak van lijden zag. en.wikipedia.org/wiki/An_Essay_… De Gates foundations geeft grif aan dit soort initiatieven. Het is social engineering en dat is het hoofddoel van de Gates foundation. Geboortebeperking. Alle emancipatie ten spijt, deze doelen worden vooral 'gesteund' om geboorte te beperken, zo ook de hele rage omtrent gender.
Mar 28, 2023 9 tweets 5 min read
Draadje over biodiversiteit. Wat is dat eigenlijk? Waarvoor dient het? Kan je het meten? Zo ja, is er sprake van een crisis? Wat heeft dit met stikstof te maken? En met boeren? Hoe zit dat met ecosystemen? Mag een overheid onteigenen en rechten beperken van mensen? un.org/esa/dsd/agenda… hoofdstuk 15. Bio diversiteit. In 1992 werd in Rio een verdrag gesloten tussen 178 landen. Een verbinding om de wereld te verbeteren. Vlak na de val van het sovjet imperium samen met de EU (was daarvoor EEG) capaciteit, methode, financiering en wetgeving
Feb 10, 2023 9 tweets 5 min read
Nu C19 bijna volledig is ontmanteld, even de genadeklap. journalofhospitalinfection.com/article/S0195-…

"Therefore, we consider the mandatory use of respirators to be disproportionate and not supported by evidence"

Geen bewijs voor mondkapjes, zoals al eerder gesteld. Image Dat kon ook niet anders, want aerosol transmissie werd uiteindelijk toegegeven en geadopteerd door WHO ECDC en CDC.

“because aerosols can remain suspended in the air or travel farther than conversational distance”

nature.com/articles/d4158… Image
Jan 5, 2023 14 tweets 6 min read
wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/73… Het testen was natuurlijk wel gewoon medisch onderzoek op de bevolking. Vanuit dit WOO document een paar opmerkelijke feiten. Er is ook een sterke link met de avondklok, zie vorige draadje. Natuurlijk is Erasmus de spin in het web. "bezoekers teststraten werden vooraf niet geinformeerd over lopend wetenschappelijk onderzoek in de teststraat"

Weer een complot bevestigd. De test werd en wordt gebruikt voor onderzoek op de niets vermoedende bevolking. Het is inmiddels geen verrassing meer.
Jan 5, 2023 14 tweets 6 min read
wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/8e… De avondklok blijft boeien. Dit gedragsexperiment kwam bij de NCTV vandaan. op 17 oktober 2020 lag er een gedetailleerd rapport hoe het volk bedrogen en geknveld moest worden. Alles naar voren gebracht door v Dissel en Pels Rijcken was voorgeschreven Image De datum van invoering stond al maanden vast. Ook de tijden.

Vooral de laatste twee
" communicatie is eenduidig, we maken overal gebruik van dezelfde woorden en formuleringen"

& "gedragskennis wordt toegepast om naleveing zo makkelijk mogelijk te maken" Image