இலக்கியங்களில் கொற்கையும், வணிகச் சிறப்பும்...!

#தாமிரபரணி ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் சங்க காலப் பாண்டியர்களின் இயற்கைத் துறைமுகம் #கொற்கை.

கொற்கைத் துறைமுகத்தில் முத்துக் குளித்தல் தொழிலும், முத்து ஏற்றுமதியும் சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. Image
செங்கடல் வழி நூலாசிரியர் இதை #கொல்சி என்று எழுதியுள்ளார்.

#கொற்கை தமிழகத்திலுள்ள #புகார், #மாமல்லபுரம், #தொண்டி, #உவரி, #முசிறி ஆகிய பிற துறைமுகங்களை விட மிக அழகு நிறைந்த துறைமுகமாகவும்;

கடற்கொள்ளையர்களால் தலைகாட்ட முடியாத நல்ல பாதுகாப்பான துறைமுகமாகவும்;
#உரோமர் நாட்டு மக்களை மிகவும் வசீகரித்த 'ஆணி முத்துக்களை' அளிக்கும் பட்டினமாகவும் இருந்தது.

மேலும் அயலவர்களை கொற்கை மக்களும், பாண்டிய பார்வேந்தர்களும் அன்புடன் வரவேற்றுப் போற்றி விருந்தோம்புபவர்களாக விளங்கினர் என்பர்.
இது தமிழரின் விருந்தோம்பும் பண்பினையும், கொற்கை மாநகரின் புகழையும் எடுத்துக் காட்டுகிறது.

யவனர்கள் கொற்கை, புகார் மற்றும் முசிறித் துறைமுகங்களில் இறங்கித் தம் கப்பல்களில் ஏராளமான தோற்குப்பிகளில் மதுவினைக் கொண்டு வந்து தமிழர்க்கு விற்றனர்.
இதைச் சங்கப்புலவர் #நக்கீரனார், பாண்டிய மன்னனைப் போற்றிப் பாடும் போது, பின்வருமாறு பாடியுள்ளார்.

#கொற்கை துறைமுகத்தில் #யவனர்கள் தங்கள் கலன்களை நங்கூரம் பாய்ச்சி நிறுத்திவிட்டு, கரையில் இறங்கிக் கடற்கரையில் உள்ள அகன்ற பாதைகளிலும், அருகேயுள்ள சோலைகளிலும்... Image
கூட்டம் கூட்டமாக நின்று பேசிக் கொண்டும், ஆடிப் பாடிக் கொண்டும் இருந்தனர்.

கொற்கை துறைமுகத்திற்கருகில் பெரிய பண்டக சாலைகள் இருந்தன.

அதில் ஏற்றுமதிக்காகவும், இறக்குமதிக்காகவும் வந்த ஏராளமான பண்டங்கள் மூடை மூடையாக, அணிஅணியாக வைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஏற்றுமதிக்கான பொருள்கள் சுங்கச்சாவடியில் சோதிக்கப்பட்டு, பாண்டிய அரசின் 'இணைக்கயல் முத்திரைகள்' பொறிக்கப்பட்டு, ஏற்றுமதித் தீர்வை வசூலிக்கப்பட்டது.

அவ்வாறே இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள்களும் சோதிக்கப்பட்டு, சுங்கவரி வசூல் செய்யப்பட்டது.
சுங்கச் சாவடிக்கருகில் உயர்ந்த கலங்கரை விளக்கு ஒளிவிட்டோங்கி நின்றது.

கொற்கையில் சிறந்த துறைமுகம் இருந்தது. பாண்டிய நாட்டுப் பண்டங்களும் சேர, சோழ நாட்டுப் பண்டங்களும் இத்துறைமுகத்தின் மூலம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன.

வெளிநாட்டுப் பொருள்கள் பல இறக்குமதி செய்யப்பட்டன.
இத்துறைமுகத்திற்கு #யவனர், #கிரேக்கர், #உரோமர் முதலிய பலரும் வந்து,

பொற்காசுகளையும், பொற்கட்டிகளையும் கொடுத்து இங்குள்ள மிகுதியான விளைபொருட்களையும் வாங்கித் தங்கள் கலங்களில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
சேர நாட்டு மிளகும்,
பாண்டிய நாட்டுச் சந்தனமும், கொற்கை முத்தும்,
மதுரை ஆடையும்,
காவிரிப் பண்டங்களும்,
ஆந்திர நாட்டு மெல்லிய ஆடைகளும், மைசூர்த் தந்தங்களும் இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன.
பாண்டிய நாட்டின் வளம் பெருக்கிய துறைமுகம் கொற்கையாகும்.

இத்துறைமுகத்தில் #முத்துக்குளித்தல் மிகச் சிறப்பாக நடந்ததை,

முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (பொ.பி 1268 - பொ.பி 1311) ஆட்சிகாலத்தில், பாண்டிய நாட்டிற்கு வந்த #வெனிசு நாட்டறிஞர் #மார்க்கபோலோ குறித்துள்ளார்.
சங்ககாலம் முதலே இங்கு #முத்துக்குளித்தல் மிகச்சிறப்பாக நடந்தது. ஏற்றுமதிப் பொருள்களில் முத்தே தலைமை பெற்றது.

மதுரைக்காஞ்சியும், சிறுபாணாற்றுப்படையும் இவ்வூரின் முத்தினைச் சிறப்பிக்கும்.

இவ்வூரில் முத்தும், சங்கும் குளிப்போருக்கு #குடியிருப்பு இருந்தது என்கிறது #மதுரைக்காஞ்சி. Image
#மதுரைக்காஞ்சி முத்தும், சங்கும் குளிப்போர் இருந்த குடியிருப்பை #இருஞ்சேரி எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

#கொற்கை கொழுமை கொண்ட கோநகர், பழம் பாண்டியர்களின் பண்டைய பட்டினம், யவனர்களும், சோனர்களும், கிரேக்கர்களும், உரோமர்களும், பிற நாட்டவர்களும் தத்தம் நாட்டுக் கொடிகள் பறக்கும் என்பர்.
இது பன்னாட்டுக் கடல்வணிக உறவை வெளிப்படுத்துகிறது.

பன்னாட்டு வணிகர்கள் சீரிய மரக்கலங்களில் களிப்புடன் வந்திறங்கிய துறை #கொற்கைப்பட்டினம்.

பண்டையக் காலத்திலிருந்தே #பொனிசியர், #எகிப்தியர், #சுமேரியர், #கிரேக்கர், #யவனர், #உரோமர், #அராபியர், #பாரசீகர் போன்ற மேற்கு நாட்டவர்களும்,
#பர்மியர், #சீனர், #ஈழகர், #காழகர், #சாவகர், #கம்போசகர் போன்ற கிழக்கு நாட்டவர்களும், வணிகத்துக்காகக் #கொற்கை வந்துள்ளனர்.

பொ.பி முதலாம் நூற்றாண்டில் இந்திய நாட்டின் கடற்கரை வழியாக வந்து சென்ற #பெரிப்ளூசு நூலாசிரியரும், வானநூல் வல்லுநருமான #தாலமி என்ற யவனரும்...
கொற்கைத் துறைமுகம் குறித்தும் தம் நூல்களில் சிறப்பாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாண்டிய நாட்டில் பாய்ந்தோடிய 'பொருநை ஆறு' கடலோடு கலக்கும் இடத்து முன்துறை #கொற்கை.

பாண்டியர்களின் தலைநகரமாகவும், பெருந்துறையாகவும், பன்னாட்டு நகரமாகவும் #கொற்கை விளங்கியது.
கொற்கையில் முத்து எடுப்பது பெருந்தொழிலாக நடைபெற்றது. கடலில் முத்து எடுப்பவர்களும், கடல் வணிகர்களும் கொற்கையில் அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தார்கள்.

கொற்கை முத்துக்கள் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்டிருந்தன.

கொற்கை #பொருநை ஆற்றின் முன்துறையாகவும், பாண்டிய நாட்டின் தலைநகரமாகவும்...
இருந்ததைப் பற்றி தமிழ் இலக்கியம் கிரேக்க, ரோமானிய கடலோடிகள், சரித்திர ஆசிரியர்கள், சீன வரலாற்று நிபுணர்கள், மார்க்கபோலோ பயணக் குறிப்புகள் அடிப்படையில் எழுதியுள்ளனர்.

இக்குறிப்புகளின் மூலம் கடலால் வாழ்ந்து கடலால் அழிந்துபோன #நெய்தல் நகரத்தை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
கொற்கையின் சிறப்பான வரலாற்றைச் சொல்லும் ஆய்வினை முதன்முதலாக 'இராபர்ட் கால்டுவெல்' மேற்கொண்டார்.

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அவர் #திருநெல்வேலி சரித்திரத்தை எழுதும்போது (A Political and General History of Tinnelvely, Dr. Caldwell, 1881) கொற்கையை முக்கியமாக எடுத்துக்கொண்டார்.
1881ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த அவர் நூல்தான் #கொற்கை பற்றிய ஆய்வுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக அமைந்தது என்பர்.

கொற்கைத் துறைமுகத்தின் சிறப்பையும், பாண்டியர்களின் பழங்காலத் தமிழகம் குறித்தும் கால்டுவெல் கூறியுள்ளார்.
பிற்காலத்தில்தான் #மதுரை பாண்டியர்களின் தலைநகரமாக மாறியுள்ளதைச் சிலப்பதிகாரத்தின் 'மதுரைக் காண்டம்' உறுதிப்படுத்துகிறது.

செங்கடற்கரையிலிருந்த ரோமானியத் துறைமுகமாகிய 'மியாஸ் ஹார்மோஸ்' (Myos Hormos) துறைமுகத்திலிருந்து 120 கப்பல்கள் கொற்கைக்கு வந்துள்ளதைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
கொற்கைத் துறைமுகத்தில் புகழ்வாய்ந்த தங்கும் விடுதிகள் (Resort) வணிகர்களுக்காகவும், மாலுமிகளுக்காகவும் இருந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பண்டைய #எகிப்து நாட்டு பேரரசி #கிளியோபாட்ரா அணிந்திருந்த விலையுயர்ந்த முத்து,

ஆதிச்சநல்லூரில் செய்யப்பட்டு, கொற்கையில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதை,

தமிழகக் கடற்பகுதிகளின் முத்தும், மீன்வளமும் (History of Pearl & Fishery in the Tamil coast) வரலாற்று நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளது

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

Jun 20
மரபுவழிக் கலங்களும், அவற்றைச் செலுத்தும் நுட்பங்களும்...!

கப்பற்கலையில் பழந்தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கி இருக்க வேண்டுமென்பதை அவர்கள் தொன்றுதொட்டே மேற்கத்திய நாடுகளுடனும், கிழக்கத்திய நாடுகளுடனும் கொண்டிருந்த கடல் வணிகத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
அதற்குக் காரணம் தமிழகம் மூன்று பக்கங்களிலும் கடலாற் சூழப்பெற்றுள்ளமையேயாகும்.

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள், வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் குறிப்புகள், வரலாற்றுச் சான்றுகள், கல்வெட்டுகள், தொல்பொருள் சான்றுகள் ஆகியன நமக்கு இவ்வுண்மையைத் தெளிவுப்படுத்துகின்றன.
தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட #கலங்கள் கடல் வணிகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் மீன் பிடிப்பதற்கும், நீர் வழிப் பயணத்திற்கும், நீர்நிலை விளையாட்டிற்கும், கடற்கொள்ளைக்கும், போட்டிப் பந்தயங்களுக்கும், கடற்போருக்கும் தொழில் திறம்பெற்ற வல்லுநர்களால் ஆக்கப்பட்டுச் செலுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன.
Read 27 tweets
Jun 19
சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் மது வகைகள் - 7). #வெப்பர், #வேரி, #கந்தாரம்

#வெப்பர் - வீரன் ஒருவன் அதிரல் எனும் புனலிக்கொடியின் மலரைத் தலைமுடியில் சூடிக்கொண்டு, புலியன் கண் போன்ற நிறத்தையுடைய மதுவை (வெப்பர்) ஓரிருமுறை மாந்தியப் பின்னர் பசுவைக் கவர்ந்து சென்றோரிடம் போரிட்டு மீட்டான்
#வேரி - மலைநாடன் 'வல்வில் ஓரி' வேட்டையில் கொன்ற மான் தசைப் புழுக்கையும் பசுவின் நெய்யுருக்குப் போல் மதுவையும்,

தன் மலையில் உண்டாகிய குற்றமில்லாத நல்ல பொன்னையும் மணிகளையும், கொல்லிப் பொருநனுக்குத் தந்தான்.
#பாண் சமூகத்தார் தன்னை நாடி வந்தபோது, வல்வில் ஓரிக்கு #வேரி எனும் மதுவைத் தந்து மகிழ்வித்தான் என்பதை மேற்காணும் #புறநானூறு வழி அறிகிறோம்.

#கந்தாரம் - #புறநானூறு வெட்சித் திணைப் பாடல் ஒன்று (258) #கந்தாரம் எனும் #கள் வகையைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.
Read 5 tweets
Jun 19
சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் மது வகைகள் - 5). #நறவு, #நறா, #நனை

சங்க இலக்கியத்தில் #நறவு எனும் சொல் 47 இடங்களில் வந்துள்ளது.

பெரிய மலைகளில் விளைந்த மூங்கில் குப்பிகளில் நிரப்பி முற்ற வைத்த நறவினைக் குறிஞ்சி மக்கள் உண்டதை,

‘வாங்கமை பழுனிய நறவு உண்டு' என்கிறது #நற்றிணை (276:9).
தேறலையும், புளித்த கள்ளையும் உண்டதால் மக்கள் மயங்கி இன்புற்றிருந்தனர் என்பதை,

‘தேறுகள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல்' என்கிறது #கலித்தொகை (147: 2).
#ஆநிரை கவர்ந்து வரும் களைப்புற்ற தலைவனின் களைப்பினைப் போக்க;

'நறவைப் பிழியுங்கள்,
கடா வெட்டுங்கள், பந்தர்க்கீழ் இளமணல் பரப்புங்கள்'

- என்று முழக்கமிடும் சூழலை #புறநானூறு பின்வருமாறு பதிவிடுகிறது.
Read 6 tweets
Jun 10
கோட்டாற்றுச் சிற்பிகள்...!

#கோட்டாறு என்ற ஊர்ப்பகுதி #கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் #நாகர்கோயில் அருகில் அமைந்துள்ள பகுதியாகும்.

இவ்வூர் வரலாற்றில் மிகச்சிறந்த இடத்தைப் பெற்று வந்திருக்கின்றது.

முற்காலப் பாண்டியர், சோழர், சேரர் கல்வெட்டுக்களில் இவ்வூர் இடம் பெற்றிருக்கின்றது.
'மும்முடிச் சோழபுரம்', 'மும்முடிச் சோழநல்லூர்', 'சோழ கேரளபுரம்' என்று இவ்வூருக்குப் பல பெயர்கள் இருந்திருக்கின்றன.

இது சமயம், அரசியல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தைப்பெற்று வந்திருப்பதை, #சோழபுரம், #கோட்டாறு, #நாகர்கோயில் இடங்களில் காணப்படும் கல்வெட்டுக்கள் உணர்த்துகின்றன.
இவ்வூரில் சமண சமயத்தைச் சார்ந்த முனிவர்கள் முற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றனர்.

சோழர்களது படைத்தலைவர்கள் முகாமிட்டுத் தங்கி, காவல் பணி புரிந்திருக்கின்றனர்.

இதே போன்று இவ்வூரில் கல்வெட்டு பொறிக்கும் கற்சிற்பிகளும், கோயில் திருப்பணி செய்யும் சிற்பிகளும்...
Read 12 tweets
Jun 10
மக்கள் வாழ்வியலில் #புடவை...!

பழைய கற்காலத்தில் மனிதன் மலைகளிலும், காடுகளிலும் அலைந்து திரிந்தான்.

விலங்கோடு விலங்காக வாழ்ந்து வந்தான்.

விலங்கின் தோல்களையும், மரப்பட்டைகளையும், மரத்தழைகளையும் ஆடையாக அணிந்து கொண்டான்.
புதிய கற்காலத்தில் மனிதன் ஒரு இடத்தில் தங்கி வாழத்தலைப்பட்டான்.

அப்பொழுது பயிர்த் தொழிலையும் மீன் பிடித்தலையும், நெசவுத் தொழிலையும் கற்றுக் கொண்டான். இதுவே மனிதனின் முன்னேற்றத்தின் முதற்படியாக அமைந்தது.
புதிய கற்காலத்தில் மனிதன் ஏதோ ஒருவகை வாழ்ந்த ஆடையினை உடுத்தியிருக்கின்றான் என்பது தெரிகிறது.

#ஆடை அணிகின்ற பழக்கம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் இருந்தே வந்திருக்கிறது.

'ஆடையைக்’ குறிக்கின்ற சொல் தொடக்க காலத்தில் #புடவை என்ற பெயரில் வழங்கி வந்திருக்கிறது.
Read 31 tweets
Jun 9
சங்க காலப் போர் முறைகளும், அறங்களும்...!

போரானது ஒரு நாட்டாரின் வீரத்தைப் பறைச்சாற்றுவதற்காக
இருந்ததால், பண்டைத் தமிழர்கள் போரினைப் பெரிதும் போற்றினர்.

போரானது மிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த காரணத்தினால், தமிழர்கள் போர்முறைகளைப் பலவாறாகப் பிரித்திருந்தனர்.
வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, உழிஞை, நொச்சி, தும்பை, வாகை முதலியன போருக்குரிய புறத்திணைகளாக வகுத்தனர். ஒவ்வொரு திணையும் பல துறைகளைப் பெற்றிருந்தது.

#வெட்சி - ஒரு நாட்டின் மீது படையெடுக்க விரும்பும் வீரர்கள் முதலில், அந்நாட்டு ஆநிரைகளைக் கவரும் முயற்சி.
#கரந்தை - ஆநிரைகள் பகைவரிடம் சிக்காதவாறு காக்கும் முயற்சி

#வஞ்சி - பகைவர் நாட்டின் மீது படையெடுத்துச் செல்லுதல்

#காஞ்சி - அங்ஙனம் படையெடுத்து வருவோரை, எதிர்த்துப் போரிடுதல்

#உழிஞை - கோட்டையை முற்றுகையிடுதல்.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(