Tom-Jan Meeus Profile picture
Jun 23 3 tweets 1 min read
Het stikstofprobleem oplossen met innovatie. In 1990 interviewde ik een wetenschapper van LNV die sinds 1965 waarschuwde voor het teveel aan stikstof en fosfaat in mest. Hij zei over innovatie: /1 #stikstofdebat
‘Ze gooien nu alles op technische oplossingen (-). Steeds blijkt weer dat ze er tegenvallers mee oplopen. Toch gaat men door. De kwaliteit van de Nederlandse bodem is afhankelijk gemaakt van de grenzen die voor een rendabele bedrijfsvoering gelden.’ nrc.nl/nieuws/1990/06… /2
Dit probleem oplossen met innovatie wordt al veertig jaar geprobeerd. Vergeefs. Ik zou zeggen: reken eerst maar eens na hoeveel subsidie hieraan is besteed /slot #stikstofdebat

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Tom-Jan Meeus

Tom-Jan Meeus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @tomjanmeeus

Jun 22
Een dochter uit een honkvast boerengeslacht schrijft in De T over haar vader, die zich niet meer gesteund voelt door Den Haag.. /1
De dochter uit een honkvast boerengeslacht schrijft, ontleend aan John Stuart Mill, over het belang van twijfel. Zij vraagt hiervoor speciale aandacht bij liberalen.. /2
Dus de dochter uit een honkvast boerengeslacht demonstreert vandaag speciaal voor haar vader en andere twijfelende c.q. vertwijfelde boeren mee in Stroe.. /3
Read 4 tweets
Aug 25, 2020
Het CDA gaat ‘een aantal vragen’ (welke?) over de lijsttrekkersverkiezing, waarvoor Hugo de Jonge als winnaar is aangewezen, alsnog voorleggen aan ‘een externe en onafhankelijke partij’, aldus een verklaring van de partij. Enkele vragen hierover /1
De ‘uitslag is door de notaris vastgesteld’, schrijft de partij. Betekent dit dan dat deze notaris mogelijk tekort is geschoten? Of houdt het CDA het voor mogelijk dat de notaris data vd partij kreeg die onjuist blijken te zijn? /2
Voor Omtzigt, die vragen heeft over de uitslag, speelt hier iets paradoxaals. Als het stemproces inderdaad onjuist of zelfs niet integer was, dan kan hij het leiderschap alsnog claimen. Alleen: wie wil er nou leider zijn van een partij die zo unfair met hem is omgegaan? /3
Read 5 tweets
Mar 9, 2020
Kort draadje. Ironie bestaat - misschien. Op de openingsdag vh MH17-proces ontvangt de Kamer vandaag de pro-Russische Britse conservatief John Laughland, tegenwoordig medewerker van FVD in het Europarlement: nrc.nl/nieuws/2019/09… /1
Laughland komt spreken op een hoorzitting over inmenging van rechters in de politiek. Evengoed was er in het recente verleden best veel gedoe over Laughlands mogelijke inmenging in FVD /2
Zo stelde Baudet voorjaar 2018 voor Laughland Europarlementariër te maken: ‘Eppink op 1. Laughland op 2.’ /3
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(