Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofdebat

Most recents (8)

Niet iedereen heeft feit en fictie op een rijtje in de #stikstofdiscussie. 87% van onze natuur verkeert in een matige of ongunstige staat van instandhouding. Dat blijkt uit de #artikel17rapportage en het is hier na te kijken. clo.nl/indicatoren/nl…
In oudere studies tellen genomen maatregelen als gunstig: 'er is beheer uitgevoerd dus het is goed.' Dat is een achterhaalde manier van werken want het is inmiddels duidelijk dat herstelmaatregelen niet (langer) effectief zijn in de huidige ongunstige milieucondities.
Zo becijferde de algemene rekenkamer dat de laatste 20 jaar de bestedingen aan agrarisch natuurbeheer zijn gestegen van 4 naar 33 miljoen terwijl het aantal grutto’s halveerde. rekenkamer.nl/actueel/nieuws…
Read 19 tweets
Een (ietwat lang uitgevallen) draadje over het #boerenleven. 🧵
Dat leven is al lang niet meer zo romantisch als ons wordt voorgehouden. In programma's als BZV of in reclames wordt de boer neergezet als een ware held die onze levens redt met zijn voedsel. #boeren 1/35
Dat imago is voor een groot deel onjuist, de praktijk is grimmiger. De hardwerkende boer die met zijn riek over zijn akkers wandelt terwijl de zon opkomt, of zijn tevreden koeien met de hand melkt, zijn beelden uit een ver verleden. 2/35
Op de pakken vla en verpakkingen met vlees worden ons blije koeien getoond, in een landschap vol met bloemen. Deze prachtige, aantrekkelijke beelden worden ons niet zomaar gepresenteerd. Daar zit een reden achter. Die reden is de gemonopoliseerde geldmachine van Big Agro. 3/35
Read 37 tweets
@lientje1967 Karin heeft hier toch wel degelijk een punt mevr. van der Plas. Ik woon midden in 't boerenland en zie het om mij heen. Er ligt in onze supermarkten groenten uit Kenia, Israel, fruit uit Tunesie, Spanje, vlees uit Polen, Brazilie, etc. Dat staat gewoon op de verpakkingen. 🧵1/11
@lientje1967 Ruim 75% van onze voedselvoorziening komt uit het buitenland. Dat terwijl wij 83% van onze eigen productie exporteren. Deze cijfers zijn allemaal openbaar, en met een beetje googelen eenvoudig terug te vinden. Dit is natuurlijk enorm scheef. Maar daar zit een reden achter. 2/11
@lientje1967 Die reden is de groot-kapitalistische Agro industrie, de megalomane geldmachines in de keten, ná de boeren. Voedermengers, vervoersbedrijven, tussenhandel en uiteindelijk grote supermarktketens. Precies die bedrijven waarvoor u lobbyt. De boeren verdienen geen cent hieraan. 3/11
Read 15 tweets
Nog even draadje over door minister van Natuur en Stikstof “abusievelijk” noemen van Staghouwers naam in het #debatremkes #stikstofdebat van 3 november. Het is heel vreemd dat deze rechtzetting 2 maanden na het debat pas komt. Nu pas, nadat gespreksverslag EU-gesprek opdook 1/10
Vreemd temeer we na elk debat van Dienst Verslag en Redactie een uitgeschreven verslag krijgen, van wat je in debat hebt gezegd. Je hebt dan 3 werkdagen tijd om fouten te corrigeren. Ik ga ervan uit dat dit ook voor ministers geldt? Waarom is toen niet gecorrigeerd? 2/10
Net nog ff in Handelingen gekeken en inderdaad, Staghouwers naam is nooit gecorrigeerd. Ook is gezegd dat “met vuist op tafel is geslagen” en Eurocommissaris nergens van wilde weten: “Eerst leveren”, zou zijn gezegd. Voor wie het gemist heeft: Uit EU-verslag blijkt dat niet 3/10
Read 10 tweets
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Read 40 tweets
Het stikstofprobleem oplossen met innovatie. In 1990 interviewde ik een wetenschapper van LNV die sinds 1965 waarschuwde voor het teveel aan stikstof en fosfaat in mest. Hij zei over innovatie: /1 #stikstofdebat
‘Ze gooien nu alles op technische oplossingen (-). Steeds blijkt weer dat ze er tegenvallers mee oplopen. Toch gaat men door. De kwaliteit van de Nederlandse bodem is afhankelijk gemaakt van de grenzen die voor een rendabele bedrijfsvoering gelden.’ nrc.nl/nieuws/1990/06… /2
Dit probleem oplossen met innovatie wordt al veertig jaar geprobeerd. Vergeefs. Ik zou zeggen: reken eerst maar eens na hoeveel subsidie hieraan is besteed /slot #stikstofdebat
Read 3 tweets
De D66 Focusgroep Stikstof met daarin 2 Wageningen professoren mocht van @TjeerdD66 de bevindingen NIET naar buiten brengen want ‘dat is koren op de molen van Baudet’ #opznkop nporadio2.nl/podcasts/op-zn… =>
Het stikstofbeleid van D66 is NIET gestoeld op goede wetenschap maar op persoonlijk gemotiveerde veganistische ideologieën zegt professor @hanlindeboom1 in #opznkop. De halvering van de veestapel die @TjeerdD66 wil is NIET NODIG voor de stikstofdoelen. nporadio2.nl/podcasts/op-zn…
Dit is dus gewoon gezwets, desinformatie. Maar de D66 stikstofdeskundige, professor @hanlindeboom1 mocht van @TjeerdD66 niet het echte verhaal naar buiten brengen
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!