Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofdebat

Most recents (3)

Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Read 40 tweets
Het stikstofprobleem oplossen met innovatie. In 1990 interviewde ik een wetenschapper van LNV die sinds 1965 waarschuwde voor het teveel aan stikstof en fosfaat in mest. Hij zei over innovatie: /1 #stikstofdebat
‘Ze gooien nu alles op technische oplossingen (-). Steeds blijkt weer dat ze er tegenvallers mee oplopen. Toch gaat men door. De kwaliteit van de Nederlandse bodem is afhankelijk gemaakt van de grenzen die voor een rendabele bedrijfsvoering gelden.’ nrc.nl/nieuws/1990/06… /2
Dit probleem oplossen met innovatie wordt al veertig jaar geprobeerd. Vergeefs. Ik zou zeggen: reken eerst maar eens na hoeveel subsidie hieraan is besteed /slot #stikstofdebat
Read 3 tweets
De D66 Focusgroep Stikstof met daarin 2 Wageningen professoren mocht van @TjeerdD66 de bevindingen NIET naar buiten brengen want ‘dat is koren op de molen van Baudet’ #opznkop nporadio2.nl/podcasts/op-zn… =>
Het stikstofbeleid van D66 is NIET gestoeld op goede wetenschap maar op persoonlijk gemotiveerde veganistische ideologieën zegt professor @hanlindeboom1 in #opznkop. De halvering van de veestapel die @TjeerdD66 wil is NIET NODIG voor de stikstofdoelen. nporadio2.nl/podcasts/op-zn…
Dit is dus gewoon gezwets, desinformatie. Maar de D66 stikstofdeskundige, professor @hanlindeboom1 mocht van @TjeerdD66 niet het echte verhaal naar buiten brengen
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!