Jenny Profile picture
Jun 29 18 tweets 4 min read
Förtroende för bra psykolog m veckovisa samtal av stödjande karaktär och psykopedagogik ADHD (under i övrigt turbulent tid inom psykiatrin). Han (ursäkta SU, Hen) som ständigt försökte tipsa mig om sätt att få riktig utredning för autism o korrekt diagnos (hans idé om NU-sjukv)
2016 bestämdes det att ändra bipolärdiagnosen ’bip 2’ till ’bip UNS’ istället så jag ”inte längre tillhörde mottagningens målgrupp”. Ett ledningsbeslut togs att flytta mig till ”basmottagning för helhetsgrepp”.
- Fun fact: till hösten tas ALLA basmottagningar bort på Sahlgrenska!
Psykologen var m på SIP-möte 2017 och hjälpte även över telefon när jag skrev egenremiss efter att han fått nej från sin chef om att skriva remiss.
Tillslut skrev nu psykolog remiss till NU-sjukvården för utredning m hjälp av förra psykologen vars spec.område var neuropsykiatri
Fick utredning och skulle återföra resultat till min förra psykolog lovade jag. Han hade hjälpt mkt & mkt förtroende!

Hösten 2017 var det klart och jag sms’ade resultatet. Han (förlåt Hen) ville jag skulle ringa och redogöra för resultatet av utredningen på kvällen en vardag.
H*n agerade som psykolog först o frågade mkt(!) om tester, resultat.
Sen började prata annat. Sen sex o grovt.

I nov -21 beslut prövotid i 3år. Men leg får ha kvar om det går bra under prövotid. I IVO’s anmälan står att det fanns 2 patienter till (offentlig även HSAN’S beslut).
Det står: ”saken: Prövotid m.m”
Detta var höst 2017. Jag berättade vinter/vår 2018. Förstod inte ens vad som hänt. Den psykologen dokumenterade.
Rutiner saknades i vården/psykiatrin för sånt här. ”Det händer inte i psykiatrin” (obs, 1 patient anmälde till vårdgivaren innan jag gjorde)
Jag fick journal, andra läste journalen och var nyfikna (jag anmälde dataintrång för en del men har en stor bunt med människor som läst journalen som jag inte haft vårdrelation med..). SU gjorde internutredning.
Alla som läst fick göra det då de fått behörighetstilldelning.
Journaldokumentationen om händelsen/övergreppet ändrades.

Pronomina (kön) byttes ut på psykologen efter att psykologen (h*n som pratat grovt sex med patient/mig) chef ringt upp psykolog som dokumenterat och sagt det vad olämpligt.

IVO gav kritik att journal ändrats.
Verksamhetschefen försvarade med att ”pronomina bytts ut på benämnda personer för att eftersträva könsneutrala.. bla bla” i efterhand har dock verksamhetschef och ledning skyld på enskild enhetschef och enskild psykolog.
Om jag tycker att internutredningar om ev sexuella övergrepp av behandlare mot patienter ska göras av närmsta enhetschef?
Nej

Om jag tycker att den som är med o gör utredning och ”förhör” av utsatta patienter ska vara en nära vän och även studiekamrat?
Nej
Om jag tycker det känns okej att hela Sahlgrenska -ledning med chefläkare och jurist och ansvarig för patientsäkerhet ska maila IVO och försöka få beslut ändrade?
Nej

(Även om det är mitt i byte av journalsystem)
Ett stort sjukhus intresse borde alltid ligga i patienternas bästa.
Om det skadar förtroendet för vården.

Jag har inte ens fått en ursäkt.
Istället säger de att det är ”konstigt att jag tycker det var så stort att journalen om övergreppet ändrades efter ledningsbeslut”
För mig: (ursäkta) Jag struntar i hur konstigt olika ledningspersoner och ”prat i korridorerna” tycker.
Det påverkar jättemycket att vara utsatt för någonting, för EN gång skull berätta, anmäla till etikrådet, IVO, polis osv. HSAN ger prövotid.

Men Sahlgrenska ifrågasätter!
Jag vet fortfarande inte Idag hur man som patient inom #psykiatri@sahlgrenska eller @vgregion gör idag om något liknande skulle hända inom slutenvårdspsykiatrin, akutmottagning eller i öppenvården i samtal?

I Skåne finns tydligen info? I väntrum, toaletter osv. Vad har SU?
Pga den remiss som skrevs från bipolärmottagningen så hamnade jag i ett team för personer med EIPS/’borderline’ vilket de utrett mig x flera och kommit fram till att så inte var fallet. Anledning till flytt var bla bip.mott bristande kompetens om ADHD-medicinering.
Fel team.
Där bestod behandlingen av stödsamtal som var från ”vecka till vecka” eftersom jag ju var i fel team och psykologen inte visste vad fick eller kunde göra. Lite DBT, lite KBT, mest suicidprevention. Jag blev sämre. Hade dock tillit till denna psykolog.
*NY psykolog ska det stå (inte ’nu’).

Sahlgrenska o Psykiatrins ledning har systematiskt kallat psykologen (som erkände att han utsatt tre patienter för ”gränsöverskridande beteende” men ändå tyckte det borde varit okej - se offentliga handlingar) för ”behandlare” istället. Why?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jenny

Jenny Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pallafrukt_

Jun 29
Såhär kan det se ut också. Djup depression, hopplöshet, avgiftning benso m schema från psykiatrin (fortfarande högsta stesoliddosen som de bytt till), sömnbrist sen flera veckor o aktiva planera på hur avsluta.
Jag försökte få hjälp igår men var för hjälpsökande. Idag vill jag inte och har ingenting att förlora att berätta allt här innan.

Mitt namn är Jenny.
Jag är snart 35år, ser mig som kvinna, bisexuell osv.

Har varit utsatt för väldigt många sexuella övergrepp som barn o grövre som tonåring. Som vuxen. Vissa våldtäkter har skett när jag varit under LPT och fått gå på promenad med en person som sen velat ha sex i utbyte.
Read 42 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(