P Profile picture
P
Förbättring är ett ord att tolka på tusen vis. Mål: Meningsfullt liv, njuta av vägen. utvecklas. må bra. Även kallad ”Hopplöst fall”
Jun 29, 2022 18 tweets 4 min read
Förtroende för bra psykolog m veckovisa samtal av stödjande karaktär och psykopedagogik ADHD (under i övrigt turbulent tid inom psykiatrin). Han (ursäkta SU, Hen) som ständigt försökte tipsa mig om sätt att få riktig utredning för autism o korrekt diagnos (hans idé om NU-sjukv) 2016 bestämdes det att ändra bipolärdiagnosen ’bip 2’ till ’bip UNS’ istället så jag ”inte längre tillhörde mottagningens målgrupp”. Ett ledningsbeslut togs att flytta mig till ”basmottagning för helhetsgrepp”.
- Fun fact: till hösten tas ALLA basmottagningar bort på Sahlgrenska!
Jun 29, 2022 42 tweets 8 min read
Såhär kan det se ut också. Djup depression, hopplöshet, avgiftning benso m schema från psykiatrin (fortfarande högsta stesoliddosen som de bytt till), sömnbrist sen flera veckor o aktiva planera på hur avsluta. Image Jag försökte få hjälp igår men var för hjälpsökande. Idag vill jag inte och har ingenting att förlora att berätta allt här innan.

Mitt namn är Jenny.