YORUMSUZ
İstanbul'da aile sağlığı merkezlerine atanan 22 doktordan sadece 4 tanesi Türk...
Kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü. Image
Eskiden Türklerde sürü psikolojisi yoktu. O zamanlar koyun değil kurt idiler... Başarısız olan Kağanı tutup indiren bir töreye sahip idiler. Öyle "lidere sadakat, öl de ölelim" tarzında söylem ve davranışlar Türk töresinde asla yer almaz. Bugünün Törecileri sadece kötü taklittir! Image
Yıllarca tarikatlarla cemaatlarla insanı aptallaştırdı, oy devşirdiler! gele gele artık cehalet ülkeyi teslim aldı! Maalesef yani.
Başka hangi dilde anlatılır Suriye bataklığında çırpınıp, büyük İsrail'i kurmak için can atan BOP çuların ihaneti?! bilemiyorum...
#SAVASAHAYIR
Ülkeyi tarikatçılar yönettiğinde neler olduğunu yaşayıp acı bir şekilde gördük.
Ruhu şad olsun Fevzi Çakmak'ın.
Çok haklıymış. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı)

Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Saka_larr

Jul 2
Sedat Peker ifşaları kadar ilgi çeker-mi, bilemeyiz ama, her Türk vatandaşının öğrenmesi gerekiyor!
Bu konular öğrenilince pek çok paradoks çözülecek ülkemiz de rahatlayacaktır..
Keyif alarak dinleyeceğinize inandığım farklı bir söyleşi.

Tamamı linkte.

Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün ilginç sorularıyla gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiden keyif alacağımıza inanıyorum. @BayraktarOr
Read 5 tweets
Jul 1
Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün ilginç sorularıyla gerçekleştirdiğimiz bu söyleşiden keyif alacağımıza inanıyorum. @BayraktarOr
Keyif alarak dinleyeceğinize inandığım farklı bir söyleşi.

Tamamı linkte.

Nasıl oluyor da,
MÖ 750-600 lü yıllarda Anadolu'da inşa edilen Kurganlar,
Çok daha sonraki dönemde;
MÖ 455-406 da inşa edilen Pazırık Kurganıyla, yine; MÖ 585-500 lerde inşa edilen Altay Kurganlarıyla aynı oluyor? Anadolu'daki Kurganları kim inşa etti?..Büyük SIR aydınlanıyor!
Read 4 tweets
Jun 30
Bu uygulama devletin 25 yıldır üniversitelere gönderdiği bir genelgedir ve her yıl bütün üniversitelerde yayınlanır. Yeditepe'de ise, kimsenin bugüne kadar kıyafetine kılığına karışılmamıştır. Bu rutin uygulamayı kasıtlı olarak abartıp saldırmanızın amacı Atatürkçü ünv olması mı?
Fetö ve CİA organizasyonu olan Ergenekon tertibinde süründürülen Bedrettin Dalan'ın Atatürkçü ve laik üniversitesine, Türk büyüklerinin heykellerini diktirmesinden sonra, kürdistancı Enver Aysever'in saldırmasının sebebini anlamak zor değil!..
Bedrettin Dalan'ı dikkatli dinleyince,
Emperyalizmin içerideki işbirlikçi kuklalarının saldırılarını anlamak hiç zor değil!...
Read 14 tweets
Jun 30
Akit tv de Yusuf Kaplan denilen meczup yine salyalarını akıtarak laiklik ilkel ve barbar bir ideolojidir diyerek laiklere beyinsiz-aptal yakıştırması yaparken, savunduğu iktidarın Lozan'ı delerek azınlık vakıf mallarını iade edip, kiliseleri ihya ettiğini söyleyemiyor! Kekeme ya!
Bunların Atatürk'e dil ve alfabe devrimine hıncı bitmez!
Dertleri arap ümmeti olamamak! Maalesef Türk düşmanlarının derdi hep aynı! Bu söylediklerini Rusya'da söylese anında Kızılmeydanda kazığa oturturlar! Bizde devlet şuuru olmadığı için bunlar ötüyor!
Merd-i kıptî şecaat arz ederken sirkatin söyler...
(Mert çingene hırsızlığıyla övünürmüş!..)
Şair diye ünlenen, malum çevreler tarafından göklere çıkartılan İsmet Özel; "namaz kılmayan Türk değil" diyerek direkt gönderme yapıyor laiklere!
Read 14 tweets
Jun 29
Ümit Doğan'ın arşivinden, başta Şeyh Said olmak üzere, "din maskeli derebeylik hançerli aşiret ağalarının" işgalci Rus komutandan hizmet madalyası alışı...İbretlik!
Şimdi bu hainlerin torunlarına deva partisi kurduruldu, orada toplandılar ve 1921 savaş anayasını geri istiyorlar!
"Din maskeli derebeylik hançeri..!" aykiri.com.tr/yazarlar/umit-…
Sakarya Meydan Muharebesinden
6 ay önce, yani savaş şartlarında alel acele oluşturulan 1921 anayasasına dönmek istemek de ne demek? Hatta ona anayasa bile denilmezken!
Read 10 tweets
Jun 25
'Anadolu Medeniyeti'ni yaratan
Ön Türk Devletlerini tanıyalım, tanıtalım.
Hattiler, Türkiler, Turukkular, Frigler, Urartular, Sakalar/İskitler...
Veee, İskitlerin geri dönüşü: 1071...
İçkini koy, gece keyfine başla...

Söyleşimin tamamı linkte:
EzberbozanTV
Read 46 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(