Sakalar İskitler(Gizlenen Eski Anadolu Halkı) Profile picture
HERODOT: MÖ 625'e kadar Anadolu'ya Sakalar/İskitler hakimdi. ATATÜRK: Anadolu en az 7 bin yıldır Türk beşiğidir. 1071'den beri, gelme-gitme de devam ediyor...
erdemnacar Profile picture RΛHMI Profile picture OMG Profile picture Behzat Erdem Profile picture 4 added to My Authors
23 Jan
Lozan'ı ABD'ye kabul ettirmek için Chester Antlaşması kabul edilmiştir.
Atatürk, Chester'i inceleyince bunun, ülkenin bir bölümünü ABD’ye peşkeş çekmek olduğunu söyleyerek TBMM’yi yeniden toplamış ve bu antlaşmanın onayını iptal ettirmiş ama kendisine suikastler de başlamıştır,
1-18 Ocak 1927'de ABD Senatosu'nda yapılan oylama ile Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması reddedilir.
Peki ama neden?
Yıl 1923. Lozan Konferansı görüşmeleri, İngiltere'nin çıkardığı zorluklar yüzünden tıkanmak üzere iken ABD aniden Türkiye'ye destek verme kararı alır ve +++
2-+++ve İngiliz Hükümeti anlaşmanın altına imzasını koyar. Amerika'nın aniden Türkiye'yi desteklemesinin altından, dönemin bakanlarından Rafet Bey'in ABD yetkilileri ile gizlice imzaladığı Chester
Antlaşması çıkar. Antlaşma TBMM tarafından da onaylanır.
Read 26 tweets
23 Jan
Türkçenin Ural-Sibir kolu ile akraba dil konuşan İnuk’lar, Sibirya’dan Alaska’ya göç eden yerlilerden olup, Kanada’nın “İlk ulusunu” oluşturmuşlar.
Bin Boğalar Efsanesi romanında Yaşar Kemal, Karaçullu Türkmen aşiretinin yok oluşunu anlattığı gibi BİR HAÇLI SEFERİ var İNUK'lara!
1-Ansgar Walk’un çektiği bu fotoğraftaki gibi fok balığı derisinden yapılma kıyafet giyerler. Ancak sadece onlar değil, aynı soydan farklı boy isimleri ile yaşayan Avcı/Balıkçı İnuit’lerin de hayatta var olmaları ve toplumsal düzenleri fok balıkçılığına dayanır (1).
2-Bütün Arktika yerlileri fok balığını avlarken sadece Inuk’ların hedef alınarak toptan yok edilmelerinin istenmesi, onları kızdırır... ve ilginç bir mücadele başlatırlar. Mücadelelerine sebep ise asimile edilip tamamen yok edilmek istenmeleridir.
Read 21 tweets
22 Jan
Dr. Mahmut Koçak'tan ülkenin tüm siyasilerine; Yeter artık bu tiyatroyu bitirin. Başkanlık sistemi
OTORİTER SİSTEME KAYDI! Koalisyon olmasın diye getirilen bu ucube sistemle ülke zaten ittifak cennetine döndü. O halde seçim barajı indirip, Siyasi Partiler Yasası değişsin yoksa!!
1-Konuşmanın
devamı @drmahmutkocak ın kendi you tube kanalında.
Lütfen abone olun duyurularını kaçırmayalım. ♨️

2-Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, TSK’nın silahlarını polisin kullanabilmesine yönelik yönetmelik değişikliğini “AKP’nin olağanüstü bir duruma hazırlık” olarak değerlendirdi. Devlet üç beş kişinin kararıyla Otoriter rejime yöneldi! Muhalefet UYUDU! turkiyegundemi.com/haber/emekli-g…
Read 11 tweets
21 Jan
İsveç Lund Ünv. Kurucu Rektörü İsveç'in ilk Tarih Prof'u Sven Lagerbring, tam 250 yıl önce Atalarının dilinin kök Türkçe olduğunu ortaya koyarak köklerini Türklere bağlamıştı.
Biz bağlasak, "yeter kardeşim tüm dünyayı Türk yaptınız!" derler. Image
1-İlk Alman arkeologlarından olan Prof.Johannes Fressel 1886 yılında München'de yayınlanan
"DİE SKYTHEN-SAKEN,DİE URVÄTER DER GERMANEN" adlı eserinde atalarının Saka Türklerinin olduğunu ortaya koymuştur.
Alman eyaletleri Sak, Saksonya tesadüfen verilen isimler değillerdi... . Image
2-İskoçlar, Papa'ya gönderdikleri 6 Nisan 1320 günlü dilekçelerinde Asyalı İskitlerin soyundan geldiklerini, İskoç (Scoth) sözcüğünün "İskit"in (Scyth) özgün biçiminden başka bir şey olmadığını, resmen bildirerek Kilise kayıtlarına geçirtmişlerdi. nas.gov.uk/downloads/decl… Image
Read 21 tweets
7 Jan
Eski Türklerde bir kadın doğurduğu zaman şöyle sorulurmuş: Tilkü mü togdi azu böri mü?
Yani: "Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu?
Türk Milleti, kızını tilki gibi kurnaz, erkeğini kurt gibi güçlü ve yiğit görürdü. Kadın-erkek ayırt etmez, iyi yetiştirilir, seçilenler de Kağan olurdu. Image
1-Gelin bunu Türk Tarihinden bi haber Araplara ve içimizdeki türevlerine anlatalım..

2-Türk Töresiyle yücelmiştir.
Töresi bozulunca da,
çökmüştür her daim.

Read 4 tweets
7 Jan
Bir gece yatıp kalktık….
Türk Ordusu yok…
Darbe yapacaklardı ama silahları tarlada gömdükleri yeri de unuttular demek…. Darbe olacak mıydı, olmayacak mıydı derken, ordu artık yoktu…
*
Bir gece yatıp kalktık…
Yargı yok…
Yargıyı bölüşmüşler, yarısı hocaya, yarısı imama… Image
1-Bir gece yatıp kalktık…
Cumhuriyetçi aydınlar yok…
Hücrelerdeler…
*
Bir gece yatıp kalktık…
Medya yok…
Yarısını almışlar parayı bastırıp, kalan yarısının da gırtlağına bastırıp…
2-Bir gece yatıp kalktık…
Laiklik yok…
Devlet tekbirle açılıyor…
*
Bir gece yatıp kalktık…
“Türk” yok
Read 5 tweets
7 Jan
Atatürk’ün bir şiiri vardır. Sadi Borak’ın anlatımına göre aslında bu şiiri kendisi 1932 yılında İsmail Habib Sevük’e hazırlıksız olarak nazım şeklinde, nazımla nesir arası, bazı mısraları aruza bile uygun düşen, kafiyeler bazen tam, bazen yarım, bazen serbest ve kafiyesiz bir,
1-++tarzda anlatmış, sonra da “Bunların şimdi veznine kafiyesine filan bakma; onları sen bir şekle koy.. Ben yalnız fikri dikte ettirdim. Sen bunu yarın akşama kadar bir eser yapacaksın..” demiştir..
2-Sevük’ün şiir olarak düzenlediği bu metinde Atatürk, Türklüğün ne demek olduğunu
anlatmıştır:
“Gafil, hangi üç asır, hangi on asır?
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu.
Kalkıyor örtüler; örtülen doğacak
Dinleyin sesini doğan tarihin:
Read 12 tweets
6 Jan
MÜFLİS SİYASETÇİLERE DERS VAR!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bizim tarihimiz 1991 ile sınırlı değil. Halkımız, Kazak Hanlığı döneminde de onun öncesi olan Altın Ordu, Türk Kaganatı, Hun, Saka devirlerinde bile bu topraklarda yaşadı, büyüdü,
bir karış toprağımızı satmayız.
1-Kazakistan topraklarının babalarından miras kalan en büyük hazine olduğunu belirten Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, milli tarihimizin temeli, kadim zamanlara dayanıyor" dedi.
2-Tokayev, Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne şüpheyle bakan ve komşuluk ilişkilerine zarar vermek isteyen bazı yabancılara hem resmi hem toplumsal olarak tepki gösterileceğine işaret ederek, "Kazakistan, tek devlettir. Ülkemiz, güney, kuzey, batı ve doğu olarak bölünmez. Kazak+++
Read 8 tweets
6 Jan
ARAPLARIN GÖZÜYLE TÜRKLER

Lütfi al-Haffaf, Şam’da yayımladığı “Muthakkırat” eserinde, Arapların Türklerle ilişki kurduktan sonra her türlü uygar gelişmeden yoksun kaldıklarını savunmuştur.

“İslamda kadın kapama âdeti diye bir âdet yoktur; bu geleneği İslam’a sokan Türklerdir.”
1-“İslam uygarlığını yaratan Araplardır; bu uygarlık Batı’yı etkilemiş ve Batı’da Rönesans oluşmasını körüklemiştir, fakat İslam uygarlığını yok eden ve Arapların geri kalmasının nedenlerini yapan Türklerdir!” (1935-1946 Kahire’de yayımlanan “ (Tarih al-İslâm al siyâsî va’l-dini+
2-+++ va’l-takafi va’l-ictimaî” kitabından)

Halifelik Türklerin eline geçmesiyle İslam ve Araplar gerilemeye başladı. Türkler kadar İslam’a zarar veren bir başka ulus yoktur. (Raşit Rıza, 1923 “El-Hilafâlı v’al-İnamât el-Uzma” adlı kitabından)
Read 66 tweets
5 Jan
Av. Milletvekili Turan Aydoğan,
tv 100 ekranlarından;
Goebbels'in Nazi propoganda taktiklerini bıraksınlar gerçek gündeme dönsünler,
"ülkemizin %70'i yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışıyor"
deyip, Saray'a öyle bir uyarı verdi ki, stüdyoda ki konuklar da buz kesti.
#salı
1-"Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur."
Yunus EMRE

'Milyonlarca insan icralara düşmüşken, doğalgazı, elektriği kesikken, pazardan artıkları toplarken... hala şu konuları tartışmak utanç verici gerçekten.'
2-Av. Turan Aydoğan: Saray'da Nazilerin Bakanı meşhur Goebbels Propaganda birimini niye kurdular?..
Read 18 tweets
2 Jan
Atatürk'ten önce Tarih, Osmanlı'nın tevatürden kuruluşuyla başlatılıp, hadisçilerin uydurduğu İslam tarihiyle süslenip anlatılırdı. Türklerin İslam tarihindeki önemli yeride anlatılmazdı! Atatürk, Türk Tarihini Sakalardan, İskitlerden başlatıp ezber bozduğu için mollalar sevmedi!
1-Atatürk, ümmet tarihiyle uydurma hanedan tarihinden farklı olarak Büyük Türk Tarihinin bilinmesi ve gençlerin özgüvenli yetişmesi için Türk Tarih Tezini hazırlatmıştı. Yarım yamalak Osmanlı,Selçuklu ve İslam tarihinden binlerce yıl geriye gidip Türkün gerçek tarihini okutmuştu.
2-ilk Altın elbiseli adam, 1969'da Kazakistan'ın Almaata şehrinde bulundu. Garaj yapmak ve yolu düzlemek için yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen bulundu. Arkeologlar tarafından incelenen Esik kurganı adlı Sakalara ait kurgandan çıkarılan binlerce altın parçadan oluşturulan+++
Read 40 tweets
2 Jan
Ortaçağ karanlığını sunan, bilimi değil hurafeyi pompalayan organizmaların düşmanlık yapma konusunda ittifak yaptığı 2 önemli husus vardır;
1-Devrim-Yenilenme Hareketleri Sebebiyle Atatürk.
2- Dogmalardan kendisini kurtarmış Özgür Kadın.
Organizmaların alayı da Türk düşmanıdır!
1-100 yıl önce de aynıydılar. İstiklal Harbinde medreselerde 18 bin molla ders görüyordu! Askerlikten muaf oldukları için! liseliler-tıbbiyeli öğrenciler Çanakkaleye gönüllü gidip şehit oldular, bunlar Medreselerde yatıp yuvarlandılar! Sakarya'da da, Büyük Taarruz'da da yoktular!
2-Bunların ilime, bilime, ülkeye, insanlığa, vatandaşa, demokrasiye, ekonomiye, ahlaka, insan ve hayvan haklarına, çevreye katkıları yoktur.
#ÜlkeyiSömürenTarikatlarKapatılsın
Read 6 tweets
31 Dec 20
Kaçırılıp tecavüz edilen 15 yaşındaki kızın polisi 3 kez aradığı ve emniyetin geç müdahale ettiği ortaya çıktı
-İçişleri Bakanı istifa etti
-Emniyet Genel Müdürü kovuldu
-Yabancıların arabalarına binmemesi gerektiğini bilmeliydi! diyen Eğitim Bakanı azledildi.
-Romanya'da oldu.
2-Eski Türklerde onlarca kadın hükümdar varken,
2020 Türkiyesinde, "bir yılda" tam 386 kadın cinayeti!
Nasıl yorumlarsan yorumla şimdi. Image
Read 4 tweets
31 Dec 20
Mısır'da Kölemenler/Memlük/Devletü't-Türkiyye devletini (1250-1517) kuran Kıpçak beyi
Sultan Baybars’ın savaşlarda kullandığı maskesinde bulunan GÖZYAŞI, Baybars’ın KÖLELİKTEN hükümdarlığa yükselmesini temsil etmekteydi. Türkler İslama koşa koşa girdiyse niye köle yapılmışlardı? Image
1-Esas düşünülmesi gereken ise; Tulunoğulları,
İhşidoğulları,
Eyyübiler,
Kölemenler(Memlükler) ırk devletini kuran ve 700 sene yöneten Tulun Beg, Baybars, Tomanbay gibi Türk isimlerini Araplar kullanmadı, ama biz Türkler, çocuklarımıza hep Arap kahramanların isimlerini verdik!
2-Manasını bilmediğiniz, manasız Arapça isimlerini çocuklara koyup mankurt yetiştirip Araplaştırmayın! korktukları olun, Türk olun...
Read 4 tweets
27 Dec 20
BİN YILDA İSLAMI TÜRKLEŞTİREMEDİK !
Biz bunu yapamadık ama İslam bizi araplaştırdı. Arabın dilini, kötü alışkanlık ve ilkel geleneklerini de bize taşıdı.
Yabancı milletlerde bir milli mesele olduğunda Kilise ve din adamları önde gider halkı teşvik ederlerken,

#27Aralık1919 Image
1-Türk toplumlarında sadece köstek olması, hatta düşmandan yana Türke karşı tavır koymaları bu sebeptendir. Atatürk, değiştirmeye çalıştı ama arkasından gelenler maalesef O'nu anlayamadı.
İsa'yı çarmıha geren Roma, daha sonra hristiyan olduğunda, Hristiyanlık da Romalı olmuştu. Image
2-Bilahere Vatikana karşı çıkan İngiltere Hristiyanlığı İngilizleştirdi.
Luther Alman Hristiyanlığının kurucusu oldu.
Ruslar Leningrad'da hristiyanlığı Slavlaştırdılar.
Brezilya Arjantin ve Meksika'da Latin Dini oldu.
Read 60 tweets
25 Dec 20
AHİM kararlarını tanımıyorsan, Avukatların Sır Saklama yükümlülüğünü kaldırıyorsan,
yeni bir geçim kapısı yapılan partili kayyumlara ayda 35-40 bin lira maaş çıkartmak için Derneklere bile Kayyum atarsan, sigortalarda atar. İsyan eden hukukçu vekilime de helal olsun. Olay Budur.
1-Hukukçu vekilimiz, 'Antik Yunan'dan beri gelen binlerce yıllık gelenekleriyle birlikte, Avukatlık mesleğini bitirmeye isteyen sarayın seçili vekillerine çok güzel hukuk dersi verdi. Peki alırlar mı?
2-"Orantısız Zeka Örnekleri.."
Read 33 tweets
24 Dec 20
Prof dr Nevzat Yalçıntaş: Peygamberimizin türbesini yıkılmaktan Atatürk kurtarmıştı. Atatürk'ün Vahhabileri uyarmak için çektiği ihtarnameleri bulduk.
1-Atatürk ile savaşan mankurtlara tarihin en komik savaşından bir hatırlatma yapayım...
2-Olaylar 1788 yılının 17 Eylül akşamında gerçekleşir. Yaklaşık olarak 100.000 kişilik Avusturya ordusu, Osmanlı ile savaşmak için Karánsebes kasabası (Günümüz Romanyasında Caransebeş) yakınlarında kamp kurar...
Read 15 tweets
23 Dec 20
Prof. Ercüment Ovalı: 25 milyon doz aşı hazır bakanlık onay süreçleri devam ediyor, 15 Ocak ile 1 Şubat arasında klinik testlere başlayabileceğimizi planlıyoruz. Üstelik aşımız adjuvan içermeyen covid19 karşı geliştirilmiş ilk inaktif aşı. Yani güvenliği sonderece yüksek bir aşı. Image
1-Dornaz makalesi üzerinden Türkçü hocamıza lüzumsuz yere ve maksatlı bir şekilde yüklendiler, yıpratmaya çalıştılar ama o sessizce çalışmalarına devam etti, korkuları yeneceğiz diyor.

Merak edenler için terimlerin karşılığı:

Inaktif: ölü virüs aşısı,
Adjuvan: güçlendirici.
2-Üzerinde spekülasyon yapılan Dornaz makalesini de ekleyelim bilüm insanları kullanabilsin.

Cahiller de yorumlarından utansın, tabi yüz varsa kendilerinde biraz! ImageImageImageImage
Read 13 tweets
22 Dec 20
Araplara Kuteybe'nin faturasını kesen Hülagü Han'ın,Halep meliki Melik-ün Nasır'a yazdığı mektup:
Melik-ün Nasır bilsin ki, Bağdad üzerine yürüyüp Tanrı’nın kılıcıyla burasını aldık ve oranın sahibini yanımıza çağırarak kendisine iki sorgu sorduk, sorgularımıza karşılık veremedi, Image
1-bundan dolayı Kur’anınızda
‘Tanrı hiçbir kavmin elindeki nimeti,
bu kavmin kendi kendisini bozmayınca, almaz’ denildiği gibi, kendisinin yapmış olduğu işler yüzünden bizim gazabımıza müstahak oldu.
Bundan sonra, Tanrı’nın buyurduğu gibi, her ne yaptılarsa cezasını buldular. ...
2-Çünkü biz, Tanrı’nın kuvvetiyle kaldık ve onun kuvvetiyle muvaffak olduk ve olmaktayız.

Hiç şüphe yoktur ki biz, Tanrı’nın yeryüzündeki askeriyiz; kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir. Hadiseler, size ibret ve sözümüz size nasihat olsun....
Read 53 tweets
10 Dec 20
Bulgarların eski kurucu liderleri Kubrat & Asparuh gibi liderler Khan yani Han ünvanını kullanırdılar çünkü Bulgarların kök atası gerçek "OĞUZLARIN KAYI BOYU" idi.
Yıllarca bize 'Osmanlı Hanedanı'nı Kayı Boyu diye yutturmuşlar ya! Bulgarlara da Slav olduklarını yutturmuşlar...
1-Bulgaristan yıllarca Kayı Boyu damgasını saklamıştı.
Bulgar arkeologlar, 1961'de Pliska'da gerçekleştirdikleri kazılarda bu yerleşimin kalıntılarına ulaşmışlar, yapıların duvarlarını ortaya çıkartmışlar ve köklerine ulaşmışlar idi ama yıllarca sakladılar. Nerde Bilimin Namusu?
2-Bu kazılarda KAYI,ların 1500 yıl önce kullandıkları bir takım eşyaları bulmuşlar.
Pliska kazısının Türk tarihi için önemi, ortaya çıkartılan duvarlarda ve kimi eşyalar üzerinde, Orhun yazıtlarına benzer yazıların ve Oğuzların Kayı boyunun damgasının bulunmasıdır.
Read 45 tweets
5 Dec 20
Sevimli Kırgız Türk’ü, teyzeler
"Yıldızların Altında" söylerse 😍😍

Eski zamanlarda ki kahraman 'Türk Kadınları'nın durumunu okuyup,
Sonra bir de dönüp şimdi ki kadınımızın toplumda niye ve/veya neden "dış kapının mandalı" konumuna düşürüldüğünü anlayıp, üzerinde düşünelim..
1-Bu paylaşım, Dr tarihçi @ESonnurOzcan hocamızın
ekte ki şahane eserinin,
105-111 inci sayfalarından,
eski Türklerde ki "kadının konumu" bölümündendir.
2-Stanford Ünv.den Adrienne Mayor, İskit-Amazonlar üzerine kaleme aldığı kitabını, Yunan mitolojisinün kadın kahramanı Atalanta'nın neden Yunan değil de İskit yaşam tarzı unsurlarıyla tasvir edildiği sorusuyla başlatmıştır.
Read 55 tweets