De FNV roept het al langer: de lonen moeten veel meer omhoog! Nu schaart ook het @cpb zich hierachter.
 
Het fors verhogen van de lonen is prima te betalen voor bedrijven en absoluut noodzakelijk om de huidige inkomenscrisis te bezweren.
 
Een draadje (1/12)
Het @cpb laat zien dat de baten en lasten van inflatie nu ongelijk verdeeld worden, en kijkt naar de oplossing. De conclusie: verhoog de lonen.
(2/12)
Volgens het @cpb kunnen bedrijven het verhogen van de lonen prima betalen. Want: “de winsten van bedrijven zijn ondanks de gestegen energieprijzen nog niet gedaald.” Ze kiezen daar alleen niet voor.
(3/12)
Het zou wel een goede oplossing zijn, aldus het @cpb: “Als de winsten gebruikt worden om werknemers te compenseren, wordt de pijn van hogere prijzen gedeeld tussen werknemers en werkgevers”.
(4/12)
Door de hoge winsten is het voor bedrijven ook niet nodig om de kosten hiervan door te berekenen in hogere prijzen. Een loon-prijs-spiraal is dus niet aan de orde.
(5/12)
Ook laten ze zien dat het wel meevalt met de “collectieve” verarming, die het compenseren voor inflatie lastig zou maken. Doordat de inflatie deels gedreven wordt door stijgende prijzen van geïmporteerde energie, zou veel geld naar het buitenland vloeien.
(6/12)
Wat blijkt? NLse bedrijven blijken prima in staat om de gestegen grondstofprijzen door te berekenen in hun (export)-producten, maar voorkomen tegelijkertijd dat huishoudens via hogere lonen hun energieprijzen kunnen compenseren.
(7/12)
Er is dus niet sprake van “collectieve” verarming, maar van gerichte verarming van huishoudens. Werknemers dragen nu het grootste deel van de kosten, terwijl bedrijven hun winstmarge vergroten.
(8/12)
Dit kan zo niet langer. Het CPB rapporteerde eerder dat 1.2 miljoen huishoudens in de knel dreigen te komen. Ook uit ons eigen onderzoek onder 20.000 leden blijkt: het is al twee na twaalf. 63% van de respondenten kan geen buffers meer opbouwen, 29% komt geld tekort.
(9/12) Image
Ik heb daarom een duidelijke boodschap aan werkgevers: kom maar op met die loongolf. De overheid kan volgens het CPB dit proces helpen versnellen door het minimumloon direct te verhogen. Het is nu echt tijd voor actie.
(10/12)
Aan alle werkenden: laten we dit niet langer pikken. Om collega’s uit de sector handel te quoten: ‘Alles wordt duurder’. Nu jij nog!’ Word lid van de vakbond! Samen dwingen we meer af. #FNV
(11/12) Image
De relevante onderzoeken kan je hier vinden: (1) cpb.nl/sites/default/… en (2) cpb.nl/sites/default/…
(12/12)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Zakaria Boufangacha

Zakaria Boufangacha Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ZakariaBOUF

Apr 15
Daar is-ie weer! Onze minister-president roept op om de lonen te verhogen. Terwijl de oorzaken van achterblijvende lonen t.o.v. de steeds maar toenemende bedrijfswinsten door Rutte1, 2, 3 en 4 NIET zijn aangepakt, maar juist zijn verergerd. Wat moet Rutte4 doen? Draadje...1/10
1. Stop met politiek bedrijven voor de bühne. Mooie woorden, applaus, daar hebben de gewone mensen niks aan, kopen ze niks voor en draagt niet echt bij aan het vertrouwen in de politiek. 2/10

ioresearch.nl/actueel/weinig…
2. Pak de doorgeslagen flexibilisering aan! Mensen met onzekere contracten en kwetsbare zelfstandigen lopen miljarden aan inkomsten mis en het kost de staat miljarden aan gemiste loonbelasting en premies. Dat verdwijnt in de zakken van aandeelhouders.3/10

nporadio1.nl/fragmenten/de-…
Read 10 tweets
Sep 17, 2021
Need to know!👇🏾

Er is krapte op de arbeidsmarkt en volgens sommige economen, columnisten en beleidsmakers moeten we daarom maar meer gaan werken. Een draadje over waarom dit niet klopt en wat wél de oplossing is. 1/11
Er wordt vaak gesteld dat Nederlanders weinig uren werken: logisch dat zoveel vacatures open staan toch?

Eén probleem: dat idee berust op een misvatting. 2/11

trouw.nl/verdieping/de-…
De Nederlandse werkweek is inderdaad relatief kort. Maar wie beter kijkt ziet dat we de afgelopen decennia met elkaar steeds méér zijn gaan werken. 

Hoe kan dat dan? 3/11
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(