#آئینها_و_رسوم_مازندران

#جشن_نورگون

#نورگون یکی از مراسم برگزار شده در ماه پایانی تبری (عیدماه) است که در ۲۱ تیرماه (غروب ۲۰ تیر) در روستای #نوا در #آمل برگزار میشود.
مردم این روستا که نزدیک‌ کوه دماوند است اولین کسانی بودند که شاهد پیروزی فریدون بر ضحاک در کوه دماوند بودند۷/۱
نام رایج این جشن «نورگوهون» است به معنی نور گون(گون در لهجه محلی گوهون نامیده می‌شود).
مردم این روستا معتقدند که #فریدون بعد از شکست #ضحاک و از آنجائیکه می‌بایستی او را در غاری در کوه دماوند به زنجیر بکشد به سمت قله دماوند به راه افتاد.۷/۲
اما طرفداران ضحاک نیز در تلاش برای رهانیدن او بودند و بارها به لشکریان فریدون شبیخون زدند و او ضمن شکست آنان به سمت قله می‌رفت
تا زمانی که به روستای #نوا که درست مقابل #قله_دماوند بوده رسید. روستایی که از آنجا #دماوند مانند مادری مهربان نشسته است. ۷/۳
بعد از چندروز استراحت، فریدون و لشکریانش روانه قله دماوند می‌شوند و قرار می‌گذارند که بعد از به بند کشیدن ضحاک در دامنه کوه ، آتش روشن خواهند کرد تا همگان بدانند که کار ضحاک به پایان رسیده‌ اما با وجود فاصله کم روستای نوا تا قله دماوند هر چه مردم منتظر ماندند اثری ازآتش نبود۷/۴
و همه نگران بودندکه لشگریان ضحاک با کشتن فریدون و یارانش ضحاک را از بند رهانیده باشند.مردم به بلندترین نقطه روستا به قلاپیش(جلوی قلعه)رفته و چشم به دماوند دوخته بودند آفتاب آرام غروب می‌کرد اما از علامت آتشین خبری نبود. تا آنکه اوایل شب ناگهان نور آتش از دامنه دماوند درخشید۷/۵
و مردم نوا نیز در پاسخ آن آتش، گون‌ها رابر سر طنابی بسته و پس از آتش زدن، آن را بالای سر به گردش درآوردند تا پاسخ دلگرم‌کننده‌ای باشد برای یاران فریدون. جوان‌ها به رقص و پایکوبی مشغول شدند و نقل و شیرینی پخش کردند؛ و از آن زمان به بعد این مراسم به جشنی بزرگ تبدیل شد.۷/۶
مردم روستای #نوا هرسال در همان زمان و در همان محل قلاپیش گرد هم می‌آیند و جشن می‌گیرند و گون‌های خشک را آتش زده و به دور سر می‌چرخانند.۷/۷

بیاورد ضحاک را چون نوند   
به کوه #دماوند و کردش به بند
از او نام ضحاک چون خاک شد   
جهان از بد او همه پاک شد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mazandaran - Iran

Mazandaran - Iran Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Mazandaran15

Jul 10
با درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیر و گرامی.
سه سال پیش در چنین روزهایی با ایجاد صفحه مازندران به میان شما آمدم تا بتوانم گوشه ای از فرهنگ ،هنر ،تاریخ ،معماری،آئینها و رسمهای #مازندران را معرفی و‌ با هم‌ برای حفظ آنها در کنار حفظ محیط زیست و‌میراث طبیعی مازندران تلاش کنیم .۴/۱
هرچندفقط پیشنهاد ایجاد این صفحه با بنده بود وقرار بود عزیزانی دیگر ادمین این صفحه باشند اما به دلائلی همه آنها انصراف داده و‌به ناچار بنده با اطلاعات بسیار کم و‌ناقص در خدمت شما بودم.
برای همه کاستیها ،نواقص،زیاده رویها و کلا اشتباهاتی را که از بنده سر زده است،عذرخواهی میکنم .۴/۲
که مازندران شهر ما (شاه را) یاد باد
همیشه بر و بومش آباد باد
که در بوستانش همیشه گل است
به کوه اندرون لاله و سنبل است
هوا خوشگوار و زمین پرنگار
نه سرد و نه گرم و همیشه بهار
دی و‌بهمن و‌آذر و فروردین
همیشه پر از لاله بینی زمین
۴/۳
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(