Filiz'in Düşünceleri Profile picture
Aug 5, 2022 51 tweets 7 min read Read on X
6️⃣//#SABATEYİST
1•) #Ilgaz_Zorlu Röportajı: 2

👥 Günümüze dönelim.

🗣️ 1970’lerden itibaren CHP içinde bir değişim yaşandı. İsmet İnönü’nün ekibine karşı Rahşan Ecevit bir ekip kurdu. Bu ekibin önde gelen isimleri Bülent Tanla, İlter Turan ve Ahmet Yücekök’tü. Image
2•)Rahşan hanım, o tarihte, pek çok Sabetaycıyı bir araya getirdi.
Zaten, Robert Koleji yıllarında mesela Mehmet İsfan’la bu hanımefendi sınıf arkadaşıydı.
Mehmet İsfan Sabetaycıdır ve eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsfan’ın akrabasıdır.
3•)Benzer şekilde Neşe Derviş Deriş ya da Nur Derviş de Kemal Derviş’in akrabası olup, Rahşan Hanım’la Robert Kolej’den bağı olan insanlardır.
Kemal Derviş Türkiye’ye getirildiği zaman da belirttim, Türkiye yeni bir İttihat ve Terakki dönemi yaşıyor.
4•)Talat -Enver ve Cemal Paşaların yerine, İsmail Cem, Rahşan Ecevit ve Kemal Derviş getirilmiştir.
IMF heyetinde de Türkiye’de de Kemal Derviş’ten çok daha iyi iktisatçılar olduğu halde Kemal Derviş getirildi, çünkü Rahşan hanımın istediği biriydi ve Sabetaycıydı.
5•)Rahşan Ecevit, Kemal Derviş’le beraber Türkiye’ye yeni bir model getirmek istedi.
Bunu 1970’lerde denemiş fakat başaramamışlardı.
Önlerindeki en büyük engel de MHP’ydi. MHP durumun farkında değildi.
6•) CHP “Biz ortanı solundayız” ifadesiyle bir sol modeli geliştirmeyi çalışıyordu. Ve bu model aslında bir Çavuşesku Romanya’sı veya Tito Yugoslavya'sı modeli olacaktı fakat bu engellendi, ardından da #12Eylül ihtilali oldu.
7•)12 Eylül’de kaç tane Sabetaycı tutuklandı bakalım.
İsmail Cem o zaman aktif olarak siyasetin içindeydi, tutuklanmadı. Bülent Tanla tutuklanmadı. Haklarında dava dahi açılmadı.
8•)👥Ordu bilerek mi tutuklamadı yani?

🗣️ Askerlerin içinde de Sabetaycılar var. Mesela geçmişteki Genelkurmay Başkanlarından Refik Tulga Sabetaycı kökenliydi.
Belki de ailesi bunu yalanlar.
Burada ciddi bir problem var:
Bir Sabetaycı, “Ben Sabetaycı değilim” diyebilir.
9•) Mesela, Orhan Pamuk, Aksiyon dergisinde açıklama yapıyor ve “Ben Sabetaycı değilim” diyor.
Bu bey, eski İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ’ın akrabasıdır.
10•) Yalçın Küçük’ün söylediği çok ilginç bir şey var.
Diyor ki “Türkiye’de bir insanın bir yere gelebilmesi için Sabetaycı olması gerekiyor.”
Ben de buna katılıyorum.
11•) 👥 Orhan Pamuk’un “büyük romancı” olmasının yanında AB vb. konularda beyanatlar vermesi sizce, Sabetaycı oluşuyla mı alakalı?

🗣️ Sorarım size, mesela Can Paker kimdir? Henkel adlı firmanın genel müdürüdür. İşadamı değildir, maaşlı müdürdür.
12•) Can Paker aynı zamanda TESEV’in başkanıdır. Bu beyefendi her hafta NTV’ye çıkıyor, neden sizce?
Çünkü NTV’nin sahibi Şahenk ailesidir. Şahenk ailesi Niğde'lidir, ama Selanik göçmeni bir ailedir.
13•) Osmanlı Bankası ve Garanti Bankası da bu grubunudur ve demeç verebilecek birçok adamları olduğu halde neden Can Paker’i her hafta ağırlıyorlar?
Çünkü, Can Paker geleceğin başbakanı olarak yetiştirilen bir Sabetaycıdır.
14•)👥 Can Paker Başbakan olacak öyle mi? Bu kadar basit mi sizce?

🗣️ Evet. Bakın, Türkiye bu kadar basit yönetiliyor. 200 milyar dolara yakın iç ve dış borcu olan bir ülke, eğer öksürmek için Amerika’dan izin alıyorsa +
15•)Ve bugün Türkiye’de yaşayanların çoğu bir şekilde kapağı Amerika’ya atıp çoluğumu çocuğumu Amerika’da okutayım diye dua ediyorsa, Türkiye’de İngilizce eğitim veren okullardan çıkan insanlar birinci sınıf, geride kalanlar ikinci sınıf vatandaş oluyorsa, +
16•) Siz bunu seçseniz de seçmeseniz de bu olur.
Ya seçimle olur ya da #28Şubat süreci gibi, Çevik Bir gibi Sabetaycı bir subayın yaptığı bir hareketle...
17•) 👥 Bir saniye siz Çevik Bir’e Sabetaycı mı..

🗣️ Evet, bunu kendisi açıkladı zaten. Şimdi bana öyle sorular soruyorsunuz ki şaşırıyorum.
18•)👥 Yalçın Küçük de Çevik Bir'in Sabetaycı olduğunu ima ediyor ama açıkça söylemiyor.

🗣️ Çünkü çekiniyor. Ben bunları söylüyorum çünkü bir akademiye bağlı değilim, bir cemaat tarihçisiyim.
19•)👥 Söylediklerinize göre, Türkiye’de Sabetaycı bir siyasi ekip ve onların bir siyasi projesi var. Anladığım kadarıyla da Türkiye’nin ekonomik bunalımından istifade etmeye dayalı bir proje bu ve pek de
hayrına değil. Bunu mu diyorsunuz?
20•)🗣️ Sosyal bilimlerde olaylar bizi bir yere götürür. 1919’da Türkiye’de Wilson Prensipleri Cemiyeti adlı bir cemiyet kuruldu.
Bu cemiyeti kuranlardan biri Ahmet Emin Yalman ki Sabetaycıdır, öteki Rasih Nuri İleri o da Sabetaycıdır, Halide Edip Adıvar o da Sabetaycı kökenlidir
21•)👉Bu insanlar Türkiye’de Amerikan mandası kurulması için Başkan Wilson’a rapor hazırlayıp sunmuşlardır.O tarihlerde Atatürk, Sivas Kongresinde mandaya karşı çıkmıştır ve Nutuk’ta da Ahmet Emin Yalman’ı mandayı desteklediği için, isim vermeden eleştirmiştir.
Oku:Hangi Tarih
22•) Şimdi seksen sene sonrasına bakıyoruz:
Bugün Türk halkı arasında Amerikan mandası ister misiniz diye bir oylama yapılsa, ben sonucun isteriz şeklinde çıkacağını düşünüyorum.
23•)👥 Yani bu iyi bir durum mu?

🗣️ Ben bir araştırmacıyım, olayları iyi ya da kötü diye değerlendirmem.

👥 Nasıl yani? Bir ülkenin bağımsızlığından vazgeçmesi iyi bir şey olabilir mi?

🗣️ Bunu o ülkede yaşayan insanlara sormak gerek.
24•)👥 İnsanların politik olarak ümitlerinin tükenmesi ya da tüketilmesi söz konusu demek ki?

🗣️ Bu tamamen ayrı bir konu.

👥 Ayrı değil, bütünüyle bunun içine yerleşen, içinden çıkan bir konu.

🗣️ Biz Osmanlı’yı neyle suçladık?
Duyun-u Umumiye idaresiyle suçladık.
25•)Bugün Türkiye’de yeni bir Duyun-i Umumiye idaresi olarak IMF heyeti var
Osmanlı’yı vatana ihanetle suçlayanlar, yarın bu yönetimi de aynı sebeple suçlayabileceklerdir.
26•)👥 Şimdi neden bu durum açığa vurulmuyor?

🗣️Çünkü Sabetaycı kökenli politikacılar çok büyük miktarda para dağıtıyorlar. Çok merak ediyorum TESEV adlı vakıf ABD hükümetinden ya da ABD’deki sivil toplum örgütlerinden ne kadar para alıyor ve bu paralarla kimlere iş yaptırıyor?
27•)TESEV’in desteklediği bazı gazeteciler var.
Bunlardan biri kim biliyor musunuz? Can Paker’in kızkardeşi olan Canan Barlas’ın kocası Mehmet Barlas.
28•)👥 Mehmet Barlas şu anda Yeni Şafak’ta yazıyor ve gazete içinde muteber bir konumda. Eşi Sabetayist olduğu için Sabetayist kültürle yakından ilişkili olduğunu söylüyorsunuz yani Mehmet Barlas’ın

🗣️ Evet, bunu söylüyorum.
29•)👥Mehmet Barlas’la Yeni Şafak arasındaki

🗣️Bana sormayın, Mehmet Barlas’a 10 bin dolar maaş veren Yeni Şafak’ın idarecilerine sorun.

👥Sizin yorumunuzu soruyorum
Yani İslamcılarla

🗣️Türkiyede 1.sınıf vatandaşlar ve 2.sınıf vatandaşlar var.Diğer ayrımlar bunun gerisindedir
30•)👥 İslamcıların konumunu ve fonksiyonunu hesap dışı tutamazsınız.

🗣️ Erbakan, orduyla en çok didişen kişi olduğu halde 28 Şubat kararlarının altına imza atmadı mı? Bugün en çok tartışılan meselelerden biri de bu.
Ben Türkiye’de bir model olduğunu söylüyorum. +
31•)Bunu kabul etmek size ağır geliyor. 1970’lerde Vietnam bu modeli kabul etmedi ve Amerika'yla savaştı. Bağımsızlığını korudu.
İran ve Küba da bunu yaptı, şimdi de Kuzey Kore yapıyor.
32•)Bu ülkelerin halini görüyorsunuz. Amerikalılar, her ülkede kendilerine destek olacak adamları bulurlar, seçerler.
Bu insanlarla birtakım maddi ilişkiler kurarlar, ABD’de yaşama imkanı ve benzeri avantajlar sağlarlar. Sadece Türkiye’de değil, her yerde böyledir.
33•)Türk halkı, kendisinin bağımsız olduğu gibi yanlış bir inancı taşıyor. Halbuki bağımsızlık maddiyatla olur. Ben bu duruma Türkiye’de yaşayan biri olarak üzülüyorum.Aksi takdirde bu insanları böyle açıkça deşifre etmezdim. Yine de benim size bunları anlatmamın bir anlamı yok.
34•) Çünkü yarın Mehmet Barlas çıkıp “Ben Sabetaycı değilim” diyecek. Söyledi de zaten. Benzer şekilde ben iki sene önce DSP’yi Rahşan Ecevit’in yönettiğini söylediğimde Mehmet Şevket Eygi de Abdurrahman Dilipak da buna gülüp geçerdi. Bugün Rahşan hanımın konumunu görüyorsunuz.
35•)Milletvekili olmayan, hükümet içinde hiçbir ağırlığı olmayan biri olduğu halde bugün bir partiyi fiilen yönetmektedir. Ve 30 Ağustos’a kadar Silahlı Kuvvetler’den Kıvrıkoğlu’nun gitmesi ve sonra da Rahşan Ecevit’in cumhurbaşkanı olması sağlanacaktır.
36•)👥 Yapmayın lütfen bu Muppet Show [Tv.’de yayınlanan bir kukla şovu] gibi bir şey.

🗣️ Göreceksiniz.

👥 Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı, 81 yaşını aşmış Rahşan hanım mı olacak yani?
37•)🗣️ Kıvrıkoğlu gittikten sonra, orduda yükselecek Sabetaycı subaylar var. Gene 28 Şubat benzeri bir süreç yaşanacak.
Libya Lideri Muammer Kaddafi “28 Şubat sürecinde Sabetaycıların parmağı var” dediğinde bu adamlar Libya’yla ilişkileri kesmeye kalktılar.
38•)Aynı askerler, Çevik Bir Amerika’da Yahudi olduğunu söylediği zaman neden bir şey yapmadılar?
Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Rahşan Ecevit Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. +
39•) Ben bunları 1998’de yazdım ama Türkiye’de yazmadım çünkü bunlar beni Türk siyasi hayatı açısından değil Yahudi coğrafyası açısından ilgilendiriyor.
40•)👥 Yani Yahudilere durumu bildirmek için mi yazıyorsunuz?

🗣️ Ben Yahudilere şunu söyledim: Türkiye, dünyada anti-semitizmin olmadığı ender ülkelerden biri.
Ve Türkiye’de Yahudilerin ve Sabetaycıların hiçbir problemi yoktur.
41•)👥 İsmail Cem, Yunan Dışişleri Bakanıyla birlikte Cenin’deki katliam ve Ramallah’ta yaşananlardan ötürü İsrail’e gitti.

🗣️ Yorgo Papandreu’nun annesi de Musevi’dir. Bir Yunan gazetesi, 1999’da, Türk-Yunan barışını Yahudiler sağlayacak şeklinde bir yazı yayınlamış.
42•)👥 Bahsettiğim ziyaretin Filistinliler açısından hiçbir işlevi olmadı.

🗣️ Hatırlarsınız, cumhurbaşkanlığı seçimine İsmail Cem girmişti.
Ben o tarihte İsmail Cem’in Cumhurbaşkanı olmak istediğini yazdım, az kalsın seçiliyordu.
43•)👥 Fakat seçilmedi?

🗣️ Meclis’teki adamlar, Türkiye’yi kendilerinin yönettiği zannına kapıldılar ve biz bu adamı seçmiyoruz dediler. E, seçmezsen Rahşan Ecevit’i seçersin birkaç yıl sonra.
44•)👥 Sözünü ettiğiniz Sabetayistler, Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesine ne diyorlar? Yoksa daha ziyade ABD ve İsrail eksenli bir dış politikayı mı benimsiyorlar?

🗣️AB’ye girilmesini istiyorlar ve zaten en çok da Sabetaycı politikacılar destekliyor bunu +
45•) Çünkü AB süreci Türkiye’nin çehresini değiştirecek ve muhtemelen de Bosna-Hersek’te yaşananları yaşayacağız.
46•)👥 İç savaş mı çıkacak sizce?

🗣️Türkiye zaten buna doğru gidiyor.

👥 Ne kadar iç karartıcı ve sinir bozucu sözler sarf ediyorsun.

🗣️ Beni görevim sizi mutlu edecek sözler değil gerçekleri söylemek.
47•)👥 Peki, iç savaşın tarafları kim olacak?

🗣️ Bu konu o kadar tuhaf ki, 1980 öncesinde çatışan taraflar ne oldu? Bir anda yok oldular. Türkiye’de bu tip olaylar her zaman suni olarak üretilir. Bizim insanlarımız da saf ve temiz oldukları için aldanırlar.
48•)👥 AB’yle bunun ne alakası var? Yani nüfusunuzun bir kısmını yok edin öyle gelin mi diyecekler?

🗣️ Bilmiyorum. Bosna olayı benim çok ilgimi çekmişti. Avrupa’nın ortasında bir soykırım yapıldı. Ve buna İngilizler karşı çıktı.
+
49•)Teatcher “Bu bir soykırım”dedi ama Avrupalılar hiçbirşey yapmadı. Bugün Sırbistanın AB’ye girmesi tartışılıyor

👥Türkiye’deki Sabetayistleri müthiş bir güç odağı olarak sunuyorsunuz. Bu insanların karşısında yer alan bir başka güçlü unsur yok mu?

🗣️Var,mesela Çerkezler var
50•)👥 Nasıl yani?

🗣️ Devlet yönetiminde görev alan Çerkez kökenli insanlar var.

👥İdeolojik bir ayrım yapmak gerekirse...

🗣️ Sabetaycıların karşısında onlar kadar kuvvetli hiçbir kesim yok.

👥 Abarttınız.

🗣️ Abartmadım.
51•) Kaynak:
Gerçek Hayat dergisi,
Ilgaz Zorlu röportajı.
*2002*

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Filiz'in Düşünceleri

Filiz'in Düşünceleri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @filiz175

Apr 9
1👁️‍🗨️Sık sık hiç kimsenin tesadüfen bir yerlere gelemeyeceğini defalarca dile getirdim.
Bunlardan biri de Acun Ilıcalı...
Edirne'de ticaretle uğraşan bir babanın oğlu. TV, medya vs eğitim almamış, İngilizce öğretmenliği bölümünü bile yarım bırakarak, iş hayatına atılmıştır. Image
2👁️‍🗨️Tam 12 yıl ülke ülke gezerek spor muhabiri ve spiker olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında yani 10 sene önce Acun Medya'yı kurmuştur.
3👁️‍🗨️İlk olarak İngiltere'de yayınlanan ve gay haklarını savunan medya patronu Charlie Parsons'un yaptığı Survivor yarışmasını ithal ederek yarı çıplak insanların ödül uğruna birbirini nasıl sattıklarını, birlikteliğin nasıl bozulduğunu yanı sıra dedikodu...+
Read 15 tweets
Mar 6
1◾Gülen hareketine önemli katkı sunan Barış Manço ve Cem Karaca Kardeştir
Birisi sağcı diğeri solcudur
Ermenidirler
Barış Manço ölmeden önce canlı yayında Türkiyede gerçekleşen 4 darbeden sonra müzik piyasasına gizli bir el tarafından dizayn edilmiştir dedikten bir ay sonra öldü Image
2◾İLKİM KARACA;
Evet Cem'in ağabeyi Barış Manço'ydu.
Peki İbrahim Hızlı'nın Cem Karaca'dan iki yaş büyük olan
ve 'ismini açıklayamam' dediği
tüm Türkiye'nin tanıdığı kişi kimdi? İbrahim Hızlı'yı telefonla aradık.
Hızlı 'özel mektubun' elimize geçmesinden dolayı şaşkındı.
Image
Image
3◾Ama Evet o mektubu ben yazdım ancak Cem'in ağabeyinin ismini ben açıklayamam. Başka bilenler de var Onlar açıklasın dedi
Biz de mektubun izini sürmeye devam ettik.Cem bana bundan çok kez bahsetti. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'yı aradık ve Cem Karaca'nın ağabeyi varmı?
Read 15 tweets
Feb 21
1✳️Resimde görmüş olduğunuz bu şahıs bir Cizvit rahibidir, ama öyle sıradan bir rahip değil, ismi "Thomas Michel" kendisi Türkiye'de bir çok İlahiyat Fakültesinde hırıstiyanlık derslerine giren öğretim üyesidir... Image
2✳️ Vatikan'ın ilk olarak 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile imzalamış olduğu anlaşmayla bu Rahip Türkiye'ye geliyor ve İlahiyat fakültesinde, Hırıstiyanlık derslerine giriyor, bu arada boş kalmıyor dinler arası diyalog çalışmalarındada önemli rol oynuyor.
3✳️Bu adamla ilgili en çarpıcı bilgi ise Vatikan'da oldukça ünlü bir misyoner tarikat olan "Cizvit Sekreteryasının Genel Sekreteri ve Asyalı Piskoposlar Konferansları Federasyonunun Ekümenik Sekreteri olmasıdır" yani basit tanımıyla ünlü bir Misyoner olmasıdır.
Read 14 tweets
Feb 19
1◾Mehmet Şevket Eygi'nin
15 Haziran 2010 tarihli yazısı:
Osmanlı'yı kim yıktı, Türkiye'yi kim kurdu?
Yahudiler, Sabetayist Yahudilerle Bir Olup iki devlet kurdular;
Biri Türkiye, Diğeri İsrail...
Sözde Cumhuriyetiz ama Anayasamızın gizli maddeleri var? Image
2◾Merkez Bankamız çok ortaklı bir Anonim şirket... Ne statüsü ne ortakları doğru düzgün belli değil... Paralarımızın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ifadesi bile yazmıyor...
Genel Kurmay başkanlarımız Yahudilerin ibadethanesi Ağlama Duvarında ağlayıp duruyorlar...
3◾Türkiye’yi kurduğu iddia edilen Mustafa Kemal’den tutun da, günümüze gelene kadar, meşhur idarecilerimiz, askerlerimiz, bürokratlarımız hep Sabetaycı Yahudi kökenden çıkıyorlar...
% 99’u Müslüman olan bir ülkede başörtüsünü bunlar mı yasaklıyorlar.?
Read 6 tweets
Dec 30, 2023
1👁️‍🗨️Karınca yuvasının içi görüntülendi otoban bile var:
Brezilya'da dev bir karınca yuvasını görüntülemek isteyen bilim insanları müthiş bir operasyona imza attı. Terk edilmiş olan yuvayı ortaya çıkarmak için 3 gün boyunca beton döküldü.

Image
Image
Image
2👁️‍🗨️Dökülen beton sayesinde karınca yuvasının daha doğrusu karınca şehrinin eşsiz görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülenen karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması dikkat çekti.

Image
Image
Image
3👁️‍🗨️Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla birlikte ortaya çıkan karınca şehri herkesi hayran bıraktı.
Karınca yuvasının 67 metre karelik bir alanı kapsıyordu ve eşsiz bir mimarisi bulunuyordu.
Yuvanın içinde havalandırma, odalar hatta bahçeler bile vardı.
Read 7 tweets
Jun 15, 2023
1◾Okumadan Geçmeyin;
90’lı yılların ortalarında İzmir’de çok yakın bir kız arkadaşım vardı, babası kamyon şoförü. Annesiyle yalnız olurlardı genelde evde. Babası işe gittiği zaman 1-2 aydan önce dönmezdi çünkü. ImageImage
2◾Annesinin siması hala öyle canlıdır ki gözümde, sanki daha dün rastlaşmışım ya da gitmişim evlerine gibi.
Çok evhamlı bir kadıncağızdı. Evladının üstüne titreyen çok anne baba gördüm elbette ama böylesini ilk kez görüyordum.
3◾Düşünün lise sondayız, koskoca insanlarız ama okul çıkışlarına bile gelirdi çoğu kez. Ancak bilenler bilir, bizim zamanımızda kredili sistem diye bir şey vardı. Yani ders saatleri karmaşıktı, o yüzden kandırmamız kolaydı anne babalarımızı.
Read 31 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(