Nå driver vi i Norge å krangler så busta fyker om hvordan vi kan spinkle og spare for å bevare noen få TWh.

Samtidig har Tyskland 65+ TWh kjernekraft de nettopp la ned eller har planlagt å legge ned. 🤯

Hva er det egentlig vi holder på med i Europa?

#Dax18
Hvorfor forlanger ikke norske politikere at Tyskland beholder kjernekraften sin i bytte mot norsk vannkraft?
Hvorfor skal vi tømme magasinene våre og betale blodpris for strøm når Tyskland bedriver aktiv sabotasje av europeisk energisikkerhet?
@jonasgahrstore @erna_solberg
De tyske kjernekraftverkene som enda kan reddes tilsvarer nesten halvparten av norges totale strømproduksjon.

Var det en tid for oss å "tvinge" gjennom litt storvett ved bruk av politisk påvirkning, så var det virkelig nå!
Vi er overbevist om at @frp_no med Sylvi Listhaug og @Hoyre med @nikolaiastrup vil få langt mer ut av en telefonsamtale med tyske myndigheter enn ved å krangle på #Dax18.

Vi kan ikke la Tyskland legge ned ren, stabil og billig kraft når vi trenger den som mest.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Klimavenner for Kjernekraft

Klimavenner for Kjernekraft Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Klimavenner

Aug 10
Med alle kablene vi nå har til våre naboland har europeisk energipolitikk blitt norsk energipolitikk

La oss se litt nærmere på tysk energipolitikk de siste 40 årene, med spesielt fokus på vår favoritt energikilde; kjernekraft

Her følger en tråd… Image
Ikke mange husker dette, men Tyskland hadde faktisk en av verdens mest kompetente nukleære industrier på 70- og 80-tallet

På tjue år bygde de 21 reaktorer som leverte nesten en tredjedel av strømmen Image
22 GW installert effekt

170 TWh per år

Dette tilsvarer omtrent den totale strømproduksjonen i Polen, eller 20 prosent mer enn norsk vannkraft

De siste reaktorene de bygde, Siemens Konvoi, blir av enkelte i industrien sett på som de beste reaktorene bygd noen gang
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(