Discover and read the best of Twitter Threads about #Dax18

Most recents (10)

Godt levert i #dax18 i dag, @olavslettebo! En tråd med noen enkle grafer som illustrerer argumentene.
1/ Det enkleste først, som du jo påpekte: Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er «forbausende» stabil, når vi ser gjennom konjunkturene. Også en litt artig korrelasjon med produktivitetsveksten? (nei, jeg har ikke snudd y-aksen…). Image
2/ Så kan man uansett hevde at andelen byråkrater er for høyt, og at dette hemmer produktiviteten her hjemme. Men har vi særnorsk svak produktivitetsutvikling? Nei, den er helt på linje med OECD. Ville heller vært bekymret for Storbritannia og Eurosonen… Image
Read 13 tweets
Canada blir stadig oftere nevnt i debatten om regulering av cannabis, senest i dagens #dax18. Jeg har lest evalueringen fra den kanadiske regjeringen det ble referert til fra oktober 2022 så du slipper og her er høydepunktene. Det er en del av dem. 1/10 Image
Andelen som har brukt cannabis siste år har økt noe og er nå 20%. Det var en oppadgående trend før legalisering og den har fortsatt, så økningen skyldes ikke nødvendigvis legalisering. 2/10 Image
Men: Bruken har ikke økt blant de under 19 år. Gjennomsnittsalder for debut har økt. Kunnskapen blant mindreårige om skadevirkninger har økt etter intense informasjonskampanjer rettet mot tenåringer og de er mer informerte enn de som er over 25. 3/10 Image
Read 11 tweets
En liten kommentar til folk i Rødt, og forsåvidt også mitt parti SV, som ennå ikke har forstått hva som foregår i Ukraina:

Enhver blidgjører som ønsker forhandlinger med Russland må forklare hvordan resultatet av slike forhandlinger liksom skal kunne bli mer troverdige enn: 1/
1. Den russisk-Ukrainske grensetraktaten
treaties.un.org/doc/Publicatio…
2. Den russisk- ukrainske vennskapstraktaten
en.wikipedia.org/wiki/Russian%E…
3. Budapest Memorandumet
snl.no/Budapest-memor…
4. NATO- Russland Founding Act
nato.int/cps/en/natohq/… 2/
5. Helsingfors-erklæringen (ikke forveksles med Helsingforsavtalen)
en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_…
6. FN-pakten
fn.no/om-fn/avtaler/… 3/
Read 24 tweets
Signe Flottorp og noen av hennes kolleger ved Folkehelseinstituttet, jobber hardt, både nasjonalt og internasjonalt, for å opprettholde synet på ME som en såkalt psykosomatisk sykdom som bør behandles med kognitiv adferdsterapi og gradert trening. #dax18 1/
Dette miljøet har f.eks. stått for metaanalysen i Cochrane Library vedr. effekt av treningsterapi ved Kronisk utmattelsessyndrom; «Exercise therapy for chronic fatigue syndrome» tilbake til 2010. I forbindelse med kritikk av denne, der kritikerne mente det 2/
var omfattende feil både mht. metode, utvalg, tolkning og konklusjoner i den publiserte versjonen, har FHI-ansatte kjempet hardt for å hindre at disse forskningsresultatene skal fremstå som at gradert treningsterapi har en «nulleffekt» for ME-syke. 3/
Read 29 tweets
[Tråd 🧵] Å skyve grunnloven foran seg i et forsøk på å vri seg unna en sak, er ufint politisk spill. Kun for å slippe å ta stilling til regjeringens smutthull i havneforbudet. Jeg tar ikke kritikken tungt, men synd at de vil stemme ned forslaget vårt.
dagbladet.no/nyheter/skjult…
Det hele er ganske enkelt: Ukrainerne selv har bedt Norge om å fjerne smutthullet i havneforbudet for å hindre russiske skip adgang til norske havner, slik resten av EU har gjort. Det nekter regjeringen å gjøre, og støttes av Høyre, FrP, Rødt, Krf og SV.
nrk.no/nordland/ukrai…
Hvis noen er irriterte på meg eller Venstre for å pushe regjeringen i Ukraina-spørsmål: Jeg kan gjerne ta en ny runde mot dere i åpent lende. Tidligere i høst møtte jeg Dagsavisen i #dax18 og jeg synes vi fikk en god debatt.
Read 11 tweets
Nå driver vi i Norge å krangler så busta fyker om hvordan vi kan spinkle og spare for å bevare noen få TWh.

Samtidig har Tyskland 65+ TWh kjernekraft de nettopp la ned eller har planlagt å legge ned. 🤯

Hva er det egentlig vi holder på med i Europa?

#Dax18
Hvorfor forlanger ikke norske politikere at Tyskland beholder kjernekraften sin i bytte mot norsk vannkraft?
Hvorfor skal vi tømme magasinene våre og betale blodpris for strøm når Tyskland bedriver aktiv sabotasje av europeisk energisikkerhet?
@jonasgahrstore @erna_solberg
De tyske kjernekraftverkene som enda kan reddes tilsvarer nesten halvparten av norges totale strømproduksjon.

Var det en tid for oss å "tvinge" gjennom litt storvett ved bruk av politisk påvirkning, så var det virkelig nå!
Read 4 tweets
[Lang tråd] Om sanksjoner mot Russland, havneforbud, regjeringens usannheter og FrPs pussige beskyldning 🧵
Utover våpenleveranser, er sanksjoner kanskje vårt sterkeste kort for å avslutte krigen i Ukraina. Da må de ikke uthules slik regjeringen gjør med havneforbudet mot Russland.
dagbladet.no/nyheter/ber-er…
Venstre har foreslått i Stortinget å fjerne regjeringens spesialunntak for russiske supertrålere. Russland blokkerer og minelegger ukrainske havner – men regjeringen lar russiske supertrålere legge til land i Norge. stortinget.no/no/Saker-og-pu…
Read 19 tweets
Avgrunnsakrobater. Et ord vi trengte. Les Kjetil Ansgar Jakobsen i dagens Morgenbladet, lenke under Image
I dag har jeg forøvrig sagt til #dax18 at jeg ikke syns det er så interessant å stille i en samtale med Vebjørn Selbekk og et «panel», når jeg har skrevet en kritikk av en rekke journalister og redaktører som ikke inkluderer Selbekk. aftenposten.no/meninger/debat…
Read 6 tweets
At #Dax18 tar opp den groteske antisemittismen som ble sendt på NRK13 er ganske naturlig. Det er svært betenkelig at de tar med seg en skribent og samfunnsdebatant for å forsvare bruken av "ræva land", som om det er DET som er problemet. Problemet er innlegget som helhet, ...
...og hva det sier om arbeidsmiljøet som gjør at dette i det hele tatt vurderes sendt. Da er det fint å ha en Etikkredaktør som sitter der og ufortrødent forteller oss at neida, selvfølgelig er det ikke noe antisemittisme hos @NRKno. Det må han selvfølgelig gjerne mene, men ...
...jeg husker. Jeg husker jødesvin-sketsjen som det tok lang tid før de fjernet, og aldri beklaget skikkelig. Jeg husker at de spilte Kaveh på radio etter at han hadde vist seg å være antisemitt. Jeg husker små og store angrep på jøder og jødedom under dekket av...
Read 16 tweets
1/ Spiller det egentlig noen stor rolle om HRS-bloggen får 1,8 mill i statsstøtte?
JA! Det spiller en stor rolle, og dette er farlig.
2/Vi må alle stå opp for ytr.frih, også for de vi ikke deler tankegods m. Men at staten støtter ekstr tenketanker gir signaler & legitimitet
3/Det vi er vitne til i disse dager er en farlig hvitvask av brunt grums. Grensene skyves raskt. Vi kan bremse nå, men ikke reversere senere
Read 529 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!