#GlobalConcern Profile picture
Dec 2, 2022 9 tweets 8 min read Read on X
Een vreemde ontwikkeling in #Bloemendaal doet voor nu de heer Prins van Stichting Middenduin, voorstander van versmallen Zeeweg tot een baan en lagere maximumsnelheid v 60km/u wil, zich plots opwerpt als gesprekspartner met wethouder Wijkhuizen #D66 , om geluidsoverlast namens . ImageImage
de inwoners van Overveen, meer in het bijzonder degene die aan de #N200 wonen, te bespreken. Hier lijkt mij een geval van conflicterende belangen. De heer Prins niet woonachtig in de bebouwde kom v Overveen, is geen belanghebbende. Ook is het niet juist om te stellen dat bewoners
met plannen moeten komen of #geluidsoverlast moeten aangeven. Dat staat keurig in #Geluidskaarten Bloemendaal vermeldt. Ik wil wethouder Wijkhuisen erop attenderen dat de heer Prins niet namens de inwoners v Overveen spreekt niet namens omwonenden v N200 in bebouwde kom Overveen
De #Geluidsbelastingkaart 2022 laat zien dat er 4300 woningen met > 55dB in #Bloemendaal staan. Dat zijn 9200 inwoners in Bloemendaal met geluidsoverlast door doorgaand verkeer. 1600 inwoners worden ernstig door geluid verstoord. 300 inwoners worden in hun slaap gestoord. Image
Het is aan B&W Bloemendaal om met een #actieplan te komen. Het is niet aan Stichting_MiddenDuin om onder de noemer van geluidsoverlast de plannen van ten aanzien vd #Zeeweg binnen te fietsen. De problemen rond #N200 kunt slechts #integraal mbv de 3 wegbeheerders #provincieNH
#Haarlem en de gemeente #Bloemendaal worden opgelost. #ProvincieNH heeft al aangeboden om bij plannen van herindeling v Zeeweg te kijken naar het verkeer op Militaireweg Julianalaan naar overlast door opstropen v verkeer
Ter verduidelijking waarom het mij bevreemdt dat #NGO #vriendenvanMiddenduin zich bemoeit met geluidsoverlast binnen de bebouwde kom in #Overveen. De statuten laten zien dat de Stichting hiertoe niet bevoegd is & maken dit duidelijk. Image
Effecten van opstropen van het wegverkeer naar Zandvoort. Bij terugbrengen naar één rijbaan van de #Zeeweg zal het verkeer binnen de bebouwde kom van #Overveen en #Haarlem verder ophopen. Zonder Overlast Zeewaarts #ZOZ ImageImageImage
De oplossing voor overlast van overvolle wegen naar Zandvoort is actief #verkeersmanagement . Net zoals ten tijde van corona het verkeer naar Zandvoort werd gestopt zodra de parkeerplaatsen in #Zandvoort vol waren, kan dat nu ook. #bloemendaaltwit Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with #GlobalConcern

#GlobalConcern Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Pjurjen

Feb 21
@overlistener The Party for Freedom (PVV) is a nationalist and right-wing populist political party in the Netherlands[1]. While some researchers have argued that the PVV contains some radical right-wing elements, it is not classified as an extreme right-wing party.
@overlistener The PVV's ideology combines conservative, right, and left standpoints in a populist program. On certain themes like healthcare, social services, and elderly care, the PVV can be seen as left and social, though selective. Regarding immigration and culture,
@overlistener the party is nationalistic. It believes that the Judeo-Christian and humanist traditions should be taken as the dominant culture in the Netherlands, and that immigrants should adapt accordingly. The party wants a halt to immigration, especially from non-Western countries, and is
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(