قاسم چک VS ترامپ چک
طبیعیترین فرض این است که طرفدار #قاسم_سليماني موفق به پاس کردن ترامپ چک هم نباشد. قبلا دراینمورد گفتیم که باند نو اصلاحطلبان برای پاک کردن رد قاسم چک از مهره های جدیدی مثل رونقی و نازلی بنیادی و... که همه چکها را پاس میکنند استفاده کردند اما حتی آنها هم سر Image
ترامپ چک گیر می افتند. البته اینجا بحث ما چیز دیگریست. سوالی که احیانا ذهنهای باهوش با اون درگیر هستن اینه: چطور باند اصلاحطلبان اونروزها یکپارچه قاسم چک مثبت شدند!؟ چون باند اصلاحات و باند سپاه بهرحال رقابت خصمانه ای داشتند و این واقعا چیزی بود که کمتر کسی انتظار داشت. البته ImageImage
مثلا لباس سپاه پوشیدن اصلاحطلبان طویله مجلس اسلامی موضوعی قابل درک است. اما چرا اونوریها که اسم اپوزیسیون روی خود گذاشته بودند چنین ریسکی کردند!؟؟ اگر موضوع فقط پولهای برجام بود میتوانستند برای حفظ ظاهر لااقل سپاه چک مثبت نشن! این موضوع در عین پیچیدگی پاسخ ساده ایی دارد. پاسخ ImageImage
زدن ترامپ است! ترامپ چنان چپها را در مخمصه انداخته بود که اینها برای نجات به هر چیزی چنگ زدن. پیرو دستور ارباب باند اصلاحات با دشمن قدیمی یعنی سپاه برای زدن ترامپ همراه میشوند. من معتقدم زدن #هواپیمای_اوکراینی هم پروژه ایی در همین راستا برای گرو کشی و همراهی دو باند در زدن ترامپ ImageImage
است. باند ظریف و روحانی #جعبه_سیاه را نمیدادند و همه یکصدا میگفتند سپاه زده ولی علت ترامپ است! هنوز اسکرین شات و تعدادی از توئیتهایشان هست که چطور باند سپاه و ترامپ را همزمان میزدند و برای شجاعت و رشادت حاج قاطر مرثیه سرایی میکردند! درمورد دارو، واکسن و هرچیز دیگر هم همینکار را Image
کردند. همین الان هم البته همینکار را میکنند منتها با یک تفاوت. همون باند، الان قاسم چک رو تبدیل به برگی کرده اند تا داخلیها و آنهایی که احیانا دنبال راهی برای وارد کردن نظامیان غیر وابسته به پروسه براندازی هستند را بزنند!
اینجا نیاز هست باب مسأله را در حد اشاره و پرانتز باز کنم و ImageImage
در مورد اصطلاحاتی مثل پان قاسمیست، اسلامشهری و.. که ساخته و پرداخته همون باند اصلاحطلبان است مختصر بگوییم. اساسا برای کوبیدن جبهه #ناسیونالیسم_ایرانی است و اینکه بهرحال اینها دشمنی ایدئولوژیک با شیعیان دارند. تجمیع ناسیونالیستها و قاسمیستها زیر یک پرچم کابوسی است Image
که چپها و کمونیستها تاب حتی فکر کردن به آنرا ندارند. البته ذکر این توضیح ضروری است که منظور ما از قاسمیستها اون بخشی از نیروهای مذهبی شیعه که دستی در فساد و جنایت ندارند و احیانا فقط فریب خورده اند و پشیمانند است. وگرنه درمورد سرداران #ولایت_کودککش هیچ بحث قابل شنیدن وجود ندارد. Image
اما منظور آنها از قاسمیستها اساسا تمام درجه داران مسلح مسلمان ایرانی در سپاه و حتی ارتش است. فارق از اینکه اصلا طرفدار خامنه‌ای و ج ا و حتی قاسم سلیمانی باشند یا نباشند. بعنوان مثال من #حجت_کلاشی از اعضای معروف پان ایرانیست رو سالهاست فالو دارم. ندیدم جایی حتی بطور ضمنی از قاسم ImageImage
طرفداری کرده باشد اما خیلیها خلاف این فکر میکنند. اصولا حامی قاسم سلیمانی نمیتواند انسانی با شرف و وجدان باشد. روز کتلت شدن قاسم هنوز بهترین روز زندگی من در سالهای گذشته است. اینقدر از این آدم نفرت دارم که حتی حاضر نیستم از نام او برای اهداف سیاسی و زدن چپها استفاده کنم. اما اگر Image
قاسم چک+ با هردیدگاهی زیر #پرچم_ملی_شیر_و_خورشید قرار بگیرد بشرط تلاش برای جبران گذشته مخالفتی ندارم. درمورد چپها هم همینطور است. شیروخورشید یک سپر محافظ است! سپری برای محافظت از هرکسی که منافع ایران و ایرانی برایش اولویت است. اگر ما هم طرفدار ترامپ بودیم به این دلیل نبوده که او Image
منافع ایران برایش در اولیت بوده. کسی اینطور فکر کند حتما یک تخته اش کم است. اما ترامپ در راستای منافع ما در ضدیت با ج ا بود. صادقانه قضاوت کنیم ترامپ که لقب پرزیدنت دلها رو از ما گرفت سوتی زیاد داشت. ترامپ هم میخواست با کسانی در داخل همکاری کند. اصلا دلیل که چپها الان برانداز Image
شده اند ترس از بازگشت ترامپ است. آنها بیشتر از ما به براندازی نیاز دارند! ج ا بیشتر از ما به براندازی نیاز دارد! آنها بازی میکنند ما بالاتر بازی میکنیم. حالا که چپها و سپاه در داخل به جان هم افتاده اند اجازه بدهید همدیگرو حسابی بکوبند! ما هم پرچم بدست در ضلع سوم ایستاده ایم و Image
هردو رو میزنیم. هر انگی بزنید باکی نیست! ما هردو رو میزنیم. میزنیم تا هر که خسته شد زیر پرچم بیاید. هم چپها را میزنیم هم تفکرات شیعه رو اما قائل به حذف هیچکدام نیستیم. چون برای حذف کامل هر دوی آنها باید صدها هزار آدم بکشیم که نه صلاح است و نه اصلا امکانپذیر! ما با معضلی به نام ImageImage
بربرهای #سرخ و #سیاه طرف هستیم. صدها هزار بربر چریک آدمکش کمونیست و صدها هزار مسلمان آدمکش شیعه! تمام اعضای هر دو گروه رو آدمهای بیمار ذهن و روان تشکیل میدهند! دو گروه بسیار خطرناک که از بخت سیاه ما مدتی در جریان شورش۵۷ متحد شدند. وگرنه معمولا از این دو گروه برای کنترل یکدیگر ImageImage
استفاده میکنند. کاری که در آینده ایران آزاد میکنیم هم همین است. یعنی اولا همزمان که ایده ها نیروهای ملی میهنی را تقویت میکنیم. کنترل این شامپانزه های تکامل نیافته رو به احزاب میانه میسپاریم. پرتاب سنگ و گلوله بین مومنین و کفار را تبدیل به برگ رای برای احزاب چپ و راست میکنیم درست ImageImage
مثل همه دنیا! در کشورهای متمدن دنیا بیماران سادیستی مذهبی و ضد اجتماع و ضدملی همدیگر رو نمیکشن! رای میدهند! در ایران ما حتی از این پتانسیل میتوانیم در مسائل امنیتی استفاده کنیم. اینکه ما چرا تعداد زیادی چپ ایرانستیز بویژه اینقدر لکاته زبان دراز متخاصم داریم خود داستان طولانیتری Image
دارد که سر فرصت درموردش یک رشته توئیت تحلیلی اجتماعی سیاسی خواهم زد. اطلاعات جالبی از ریزش در جبهه چپها بویژه زنان چپ دارم. در مجموع اینکه اینطور ما فهمیدیم اینطور که غریزه ما میگوید همه در حال توافق بر سر پادشاهی بعنوان یک راه حل ناگزیر و ناگریز برای تمام معضلات هستند. البته این ImageImageImageImage
راحت بدست نخواهد آمد. تا همینجا هم راحت و ارزان بدست نیامده است. جان کلام اینکه راه را برای آمدن زیر پرچم ملی میهنی نبندید! ترامپ چک قاسم چک یا هرچی... معیار تلاش برای جبران گذشته است. هرچه طرف ما سنگینتر بهتر!✋
#جاویدشاه_رمز_پیروزی Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 👑Shayan👊

👑Shayan👊 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @shayan_shahnazi

Dec 23
جاوید نام #شهریار_شفیق «#رشته_توئیت»
همه انسانها بخشی از تاریخند. بعضی تاثیرگذارتر بعضی کمتر. همه آدمها بخشی از تاریخند اما فقط بعضی از آنها بخشی جدا نشدنی از سرنوشت و هدف ما هستند. ما میوه ایی هستیم که فراموش نکرده از کدام درخت افتاده.
همرزمان شهریار شفیق اورا جوانی پاکدست، شجاع Image
توانمند و خاکی مینامند. افسری که حتی بعد از ۲۲بهمن از ایران خارج نشد. او میگفت کاری جز خدمت به ایران نکرده است اما نهایتا به اصرار درست دوستان وطن را ترک میکند.
خمینی خلخالی رجوی و دیگر سران مارکسیست شورش ۵۷ بشدت از شهریار وحشت داشتند. دلیل این بود که جاوید نام بسیار زیرک و شجاع Image
و توانمند بود. توان رزم او زبانزد بود. او کسی بود که در میانه میدان و در صورت تنهایی محض، حاضر بود و «می‌توانست» یک‌تنه حمله‌ای دلیرانه و پیروزمندانه را با تاکتیکی خاص و زیرکانه ترتیب دهد. او به همین دلیل فرمانده بزرگترین ناوگان #هاورکرافت جهان بود. شناورهای آبی خاکی اولین خط Image
Read 8 tweets
Dec 19
پاسخ به یک سوال احتمالی ذهن شما: ما داریم چپ میانه، چپ ملی میسازیم! ما کاری نمیکنیم خودشان میسازند، اما فشار و استواری ما عاملش است. و این اولینبار است که در ایران اتفاق می‌افتد. مثلا در انگلستان چپ میانه دشمن پادشاهی نیست حامی آن است! آینده ایران پادشاهی است و اینو البته صندوق
رای مشخص میکند نه من. اما همه از الان میدانند! و میخواهند زودتر صندلیهای ردیف جلو رو تصاحب کنن. چپ ایرانستیز و ضد ملی باید برود! مقداری سروصداها بخاطر همین است. خیلی به آدمهایی که میان کنار ما گیر ندین. البته ما آدمهارو بدقت وزن میکنیم. جایگاه آدمها براساس وزنشون تعیین میشه. به
دقت و نکته سنجی شما هواداران سامانه پادشاهی افتخار میکنیم. ما قدردان وفاداری و تعصب شما هستیم. همچنان که از همه از جمله من کمترین انتظار دقت و هوشیاری است، انتظار است که بازی سیاست رو بشناسیم. واقعا نیاز هست به افراد وزنشان یادآوری شود. ولی این نباید مانع جذب حداکثری شود. از صمیم
Read 17 tweets
Dec 15
غروب ستاره قمیکلا و آغاز فصل #ائتلاف_اپوزیسیون
نخستین باری که در محافل چپی صحبت از جایگزینی قمیکلا با یک مهره جدید مطرح شد هنوز نه از رسوایی #غرامت، نه از دادگاه آبان، نه از آدم ربایی قلابی و... اصلا خبری نبود. ما از مهره جایگزین خبر داشتیم و آماده پذیرایی بودیم اما ورود مهره
جدید همزمان با قیام ۱۴۰۱ بود از اینرو توجه ما معطوف متن بود نه حاشیه. اما اینبار قمیکلا به رقیبش رکب میزند! گلشیفته که موجودی فاقد شعور سیاسی است در تله قمیکلا می افتد. او به تشویق حامیان قمیکلا پست ایرانستیز و پهلوی ستیز منتشر میکند. قمیکلا پیروز میشود و گلیشفته میسوزد!
عده ایی معتقدند که قمیکلا ارزش پرداختن ندارد. من نظری متفاوت دارم. قمیکلا کاملا پتانسیل یک #خمینی_ماده را دارد. قمیکلا یک شوخی بیمزه است که ممکن است واقعا جدی شود. در ماتریکس چپ پلشت بودن نمره منفی محسوب نمیشود امتیاز است! اما در رابطه با ایران یک اشتباه رخ میدهد! اینکه کمونیستها
Read 13 tweets
Dec 13
قیام سر ایستادن ندارد! #رشته_توئیت ۲۱ آذر
ونزوئلا آب و هوای خوبی دارد. مراتع عالی برای چریدن آخوندها دارد. بسیار هیجان زده بودم بدانم خبر آماده شدن ونزوئلا برای پذیرش آخوندها فقط یک بازی رسانه‌ای است یا واقعیت دارد!؟ سرانجام خبر توسط دوستانمان تائید شد! جالب است بدانید افشای این
خبر به عنیناموس و... اصلا ربط ندارد. منبع ما گفته موضوع مربوط به حدود ۲۰روز پیش در جریان دیدار مادورا و شخصی به نام شیائوکی نماینده ویژه چین، مادورا اشاره ایی تلویحی میکند که ایرانیها دنبال سرمایه‌گذاری در اینجا هستند. یک اشاره کافیست تا پرده از طرح انتقال گسترده سرمایه سران رژیم
برداشته شود. بلافاصله چینیها دوان دوان به سراغ بن سلمان میروند تا جای پای خودرا در منطقه برای روزهایی که ج ا وجود ندارد محکم کنند. بن سلمان در این بین بسیار هوشمندانه عمل میکند. هم اجازه نمیدهد رابطه با چین رابطه نه چندان عالی با بایدن را تحت تاثیر قرار دهد و هم چین را مجبور به
Read 27 tweets
Dec 9
چرا #راهپیمایی_سکوت!؟؟ #رشتو_کوتاه
هنوز جای قبلی درد میکند. هنوز حسرت آنروزها تمام نشده است. اینکه در پس ایده راهپیمایی سکوت طرحهای مشمئز کننده ایی وجود دارد کمترین تردیدی نیست. تردید اصلی این است که چیزحسین و باند ۳% اصلا توانایی کشیدن میلیونی ملت را کف خیابان دارند؟ میدان سیاست
محل دگم اندیشی و جزم اندیشی نیست. برندگان آن تصمیمگیران شجاع و تیزهوش هستند. بویژه که الان شرایط قفل شده (مثل قبل از مهسا) هر شوک و تغییری میتواند مثبت باشد (یا نباشد). و همیشه تاکید بر این است که شرایط سخت تصمیمات سخت را موجب میشود. من معتقدم خاتمی چیها نمیتوانند نسل دهه هشتاد
رو جذب کنند. اینها مثل نوار کاست و سی دی عمرشان تمام شده است و هیچ جذابیتی برای هیچ کسی ندارند. میدانید من بدون استدلال حرف نمیزنم. اینبار استدلال من چیست؟
شماره ۵: نیاز فوری به شوک: بعد از قتل #محسن_شکاری و همینطور دو اعتصاب بیسابقه با امتیاز بالای مدنی و سیاسی اما بدون نتیجه
Read 12 tweets
Dec 8
سقوطی که رخ داده، انقلابی که ناگذیر است! #رشتو
شکست یک رژیم در بعد اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک یعنی پایان. برای رژیم ایران این نه یکبار که فقط در این چند سال چندبار رخ داده است. فقط یک نمونه کشتن #قاسم_سليماني و عدم توانایی پاسخ نظامی به آن برای فروپاشی ایدئولوژیک نظام کافی بود.
این نظام نه به اعتقاد من بنا به هر تعریفی که هرکسی از یک نظام حکومتی داشته باشد مدتهاست فروپاشیده. اینکه هنوز سرپاست بدلیل اینه که هنوز برای حکومت بعدی به اجماع داخلی و خارجی نرسیده اند. این بویژه در ایران بدلیل ثروت هنگفت و حکومت چند اربابی و چند باندی توافق بدون خونریزی غیرممکن
است. بویژه که نیروهای ملی و ضد ملی را نمیشود با کلکی یکجا جمع کرد. یا باید نیروهای ملی سرکار باشند یا یکی از گروههای ضدملی در قالب یک دیکتاتوری جدید یا درلباس یک دولت ملی با فریب ملت قدرت را کانالیزه کند. پیروزی نیروهای ملی میهنی صرفا از مسیر #قیام رخ میدهد. برای بقیه راههای دیگر
Read 28 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(