#YapayZeka #ChatGPT'yi nasıl kullanabilirsiniz? Merak edenler için Türkçe Derledik 👇

(Eng via @thealexbanks)
1. #ChatGPT, bu zamana kadar yapay zekanın yarattığı en güçlü "doğal dil". Hemen hemen her soruya yanıt verebiliyor veya herhangi bir konu hakkında yazılı iletişime geçebiliyor.

Peki, nasıl?
2. İstemler (Prompts)
Basit bir bilgi istemiyle başlayalım.

"Dünyanın en yüksek dağı hangisidir?"

•Metninizi yazın
•Enter'a basın
•Çıktınızı alın

"Regenerate response" tuşuyla bu istemin yeni halini elde edin.

Geri bildirim için de başparmak aşağı/yukarı butonunu kullanın.
3. Devam eden konuşmalar
Süresiz olarak konuşmaları devam ettirebilirsiniz çünkü daha önceki söylediklerinize atıfta bulunur ve bu bağlama göre yeni yanıtlar üretir.

Siz "O dağa tırmanan ilk kişi kimdir?" derseniz "o dağın" Everest Dağı olduğunu bilir.
4. Referanslar
Örneğin, yağ yakıp kas yapmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman #ChatGPT yemeniz gerekenlerin bir listesini oluşturur, bir alışveriş listesi ve yemek tarifi verebilir.

Yine geçmiş istemleriniz doğrultusunda bir konuşma alırsınız.
5. Kodlama
Daha ileri bir örnekle devam edelim.

"JavaScript'te nasıl HTTP isteği yapabilirim?"

ChatGPT:
• Ne yaptığına dair bir bağlam sağlar
• Kod parçacıklarını verir
• Kodun açıklamasını verir
6. Yasal şablonlar oluşturma
Kendi web sitenize "gizlilik politikası"yla ilgili bir düzenleme oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan belgenin tümünü kullanmayacak olsanız bile #ChatGPT ağır iş yükünü sizin yerinize yapmış olur.
7. Tablo oluşturmak
Kodlamanın yanı sıra tablo şeklinde de bilgi üretebilir.

Dünyanın en yüksek dağlarını ve yüksekliklerini bulalım.
8. Sınırlamalar
#ChatGPT'nin testleri 2022'nin başlarında tamamlandı. Yani henüz her konuya doğru/uygun yanıtlar veremeyebiliyor.

Önerim, onu yardımcı bir araç olarak kullanmak. Dikkatli olmak ve eleştirel tutumu elden bırakmamak gerekiyor.
9. Bırakın, #ChatGPT, hayal gücünüzü harekete geçirsin ve yaratıcılığınıza yardımcı olsun. @OpenAI 🙏☺️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. R.Erdem ERKUL

Dr. R.Erdem ERKUL Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ErdemErkul

Jan 6
1. #GenZ members are born into technology. So, they are the pioneer of the #metaverse. I guess we can call them "real digital natives".

They are interested in metaverse, but why?

via @HBRTTurkey
2. They want to escape from real world issues and problems. Hence, GenZ meets metaverse faster than older generations. Virtual experiences and social connections, fame and stability are influencing them a lot.
3. For example, they think that metaverse gives them more explicit, free, liberal and flexible world. Also, they are wanting to preserve those opportunities so that they could improve them.
Read 5 tweets
Mar 15, 2022
1) Web3 için çok önemli olan ve bununla birlikte #KriptoPara’ların kaderini belirleyen #Tokenomics her geçen gün önem kazanıyor ve daha çok merak ediliyor. Peki, nedir bu Tokenomics? Image
2) Tokenomics, bir #tokenin arz ve talebini etkileyen faktörleri inceleyen dala verilen isimdir. Tokenomicse girmeden önce tokenin ne olduğunu anlamakta yarar var. Token, kendi ekosistemi içerisinde değeri veya kullanışı olan, sahibine prestij sağlayan bir birimdir
3) Tokenleri genel olarak security, utility ve governance olarak üçe ayırabiliriz. Bir tokenin secuirty token olarak tanımlanması için Howey adı verilen testi geçmesi gerekir. Bu tokenler menkul kıymet olarak görülür ve genellikle bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Image
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(