En liten kommentar til folk i Rødt, og forsåvidt også mitt parti SV, som ennå ikke har forstått hva som foregår i Ukraina:

Enhver blidgjører som ønsker forhandlinger med Russland må forklare hvordan resultatet av slike forhandlinger liksom skal kunne bli mer troverdige enn: 1/
1. Den russisk-Ukrainske grensetraktaten
treaties.un.org/doc/Publicatio…
2. Den russisk- ukrainske vennskapstraktaten
en.wikipedia.org/wiki/Russian%E…
3. Budapest Memorandumet
snl.no/Budapest-memor…
4. NATO- Russland Founding Act
nato.int/cps/en/natohq/… 2/
5. Helsingfors-erklæringen (ikke forveksles med Helsingforsavtalen)
en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_…
6. FN-pakten
fn.no/om-fn/avtaler/… 3/
Vedlagt bilde er Putin sin signatur (til høyre) på 2003-avtalen mellom Russland og Ukraina som fastsetter de to landene sine grenser. Avtalen ble ratifisert i FN. Lenke ligger under pkt. 1.

Jeg har noen spørsmål til dem som ønsker fredsforhandlinger. 4/
Hva er det Ukraina skal forhandle om? Forhandle bort? Områder? Donetsk og Luhansk, og la folket der, de som fremdeles lever, bli overlatt til et terrorregime som driver tortur på bygdefolket deres? Krimhalvøya, der Russland har drevet folkemord på tatarene? 5/
Jeg lurer på om dere er helt sinnsyke. Jeg anbefaler:
- gå inn på United Nation Security Council, og se krisemøtene de har holdt siden start om Ukraina - og se hvordan den russiske delegaten oppfører seg. 6/
- Følg Julia Davies på hennes Youtube-kanal Russia Media Monitor og se folkemordsretorikken de holder på med der. Verre og verre, selv å snakke om å utrydde ukrainske barn ved drukning snakker de om. Dette er Putin sin kanal, direkte. 7/
- Les Timothy Snyder sin bok Bloodlands, undertittel Europe between Stalin and Hitler og les om Holodomyr og jødeutrydning, og forstå inn i hodet at dette var virkeligheten og her er vi, og DET KAN IKKE FÅ GJENTAS. ALDRI. 8/
Det går ikke å gjøre en avtale med Putin. Han lyver i annenhver setning. Hva skal være begrunnelsen for at disse eksisterende avtalene ikke skal gjelde lenger, men at bare vi skaffer en NY avtale, da blir alt så bra? 9/
Dette som foregår må allerede slik det står betegnes som folkemord, de har eksplisitt sagt på russisk TV, og nok høyerestående folk at de vil utrydde Ukraina som stat og som eget folk til at det ikke er grunn til å ikke tro dem. 10/
Se Timothy Snyder forklare hvorfor dette må kalles folkemord her: 11/
Der er ikke noe å forhandle bort. Ville vi forhandlet bort Finnmark for noen slags fred - vitende om hvordan ting fungerer for mennesker som lever inne i Putin sin terrorstat - med tortur og drap av politiske motstandere og behandling av urfolk? Nei. 12/
Ukraina har ingen å miste,ingen områder å forhandle bort. De kjemper for livet og for friheten, og ingen må lure seg selv til å tro at det handler om Ukraina og at de ville stoppet der. De sier rett ut på Russisk TV at dette handler om Vesten, det er Vesten de er i krig mot. 13/
Dette handler om oss alle, som Russlands naboer med dem hengende over oss som en trussel i alle oss sine levetider burde vi forstå. Planen deres har ikke vært å ta bare Ukraina, erobringskriger fungerer sjelden og aldri slik om de får suksess. 14/
Nå har man en mulighet for å ødelegge deres kampevne for årtier fremover, og vi bør gi Ukraina alt de trenger for å ta denne kampen og vinne den, drive Russland helt ut av sine områder og gjøre det så brutalt at de ikke kan plage andre på en lang stund. 15/
De jevnet Groznyj med jorden to ganger, mens vi satt her og så på, helt forjævlige krigsforbrytelser. Det er nok for lenge siden. 16/
Vedlagt ligger også hvordan det ukrainske folk stemte i folkeavstemningen i 1994, selv etter at Russland allerede over tid hadde forsøkt utrydde ukrainere og erstatte dem med russere, og særlig med folkemord i flere omganger på tatarene på Krimhalvøya. 18/
Send mer våpen og gi Ukraina det de trenger for å forsvare seg.
Jeg orker ikke sitte og se på at rashister bedriver krigsforbrytelser og folkemord på et fritt og selvstendig, demokratisk land uten at vi gjør noen ting. 19/
Min morfar brukte å si at der kommer en tid da du må velge side. Den tiden er her. Selv for oss fredselskende pasifister, så må vi innse at dette er en ekte situasjon. Det kunne like gjerne vært oss, vi er også Russland sine naboer, vi inngår også i Russland sitt fiendebilde.20/
“Let not any one pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part, and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends, than that good men should look on and do nothing. 21/
He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name, and with the means which he helps to supply, because he will not trouble himself to use his mind on the subject.”
- John Stuart Mill, 1867. 22/
(Sitatet "All it takes for evil to prevail, is for good men to do nothing" attribuert til Edmund Burke er trolig feil, og er trolig mer et sammendrag av hva Mill sa). 23/23
Å herregud dette var deilig å få skrevet av seg. Det har kokt i toppen i kveld, etter #dax18. Jeg er veldig glad i, og ofte enig med @JMollersen, men her bommer han, og mange med han i partiene våre.
Her skulle det stå 1991. Viktig å ha minst en faktafeil. Men det står jo på bildet, så jeg håper dette ikke ble helt vranglære.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Inger 🇧🇻🇺🇦

Inger 🇧🇻🇺🇦 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @trengerkaffe

Jan 9
20-åring anholdt for drap i stedet for å få skryt for å ha kontaktet politiet, på de to jentene som hadde tatt overdose. Når er det vi får nok av dette, vi vet går galt? Signalet politiet sender er at vi aldri skal melde fra til nødetater om noen er i fare i forbindelse med rus.
I dette tilfellet var de tre jentene (hun ene overlevde heldigvis), rømt fra barnevernsinstitusjon, der barnevernet og politiet hadde ansvaret for de. I stedet finner de en sivilist å skylde på for sin fuck-up.
De to jentene var innlagt på en avrusningsklinikk for unge mennesker, i regi av BUFETAT, og hadde klart rømme fra denne for å ruse seg.
Draps-siktelsen mot mannen som fremstår å ha bare vært tilstede fremstår for meg som en beleilig avledning mot hvem som hadde ansvar for dem.
Read 5 tweets
Jun 12, 2022
TRÅD, introduksjon til
JANUARY 6 INSURRECTION HEARINGS
1. De neste ukene kommer jeg til å følge og tweete fra
høringene.
06. jan kommisjonen skal bevise at Trump har stått bak planleggingen og gjennomføringen av statskuppet på US. capitol-bygningen/kongressen 6. januar.
2. Denne tråden blir lang, og jeg skal forsøke gjøre en grundig jobb. Derfor kommer jeg ikke til å live-tweete, men legge ut tweetene til hver høring dagen etter.
Høring 1 var torsdag 09.06.
Høring 2 blir mandag 13.06. kl. 19
Høring 3 blir onsdag 15. 06. kl. 19
3. Det er planlagt for 8 høringer i løpet av juni, og den siste høringen blir i september. Datoer for disse er ikke satt, men blir kunngjort underveis.

Jeg kommer til å nummerere høringene med "Dag 1", "Dag 2" osv, samt at jeg kommer til å numerere hver egen tweet i tråden.
Read 74 tweets
May 12, 2022
Hører på en forelesning om middelalderen, og blir like frustrert hver gang vikingene fremstilles som at de plyndret av opportunistiske grunner. I Europa drev Charlemagne med tvangskristning av germanske stammer, som blant annet førte til massakren ved Verden (Nord-Tyskland).>
Angrepet på Lindisfarne, som man kaller starten på vikingtiden, var et målretta hit for å ramme Charlemagne (Karl den store). Det var nemlig intel om at hans nærmeste rådgiver og premissleverandør for den kristendommen Charlemagne drev med, skulle være der. Dessverre ikke. >
Ser man på hva vikingene angrep nedover i Europa, så er det geriljakrigføring på kirker og klostre, som også var politiske maktsentre, i alle fall for den tvangskristiningen som ble bedrevet for å utslette germanske stammers kulturer og demokratier. >
Read 11 tweets
May 11, 2022
På legekontoret, i luka etter timen (svaiende pga utmattelse):
Jeg: Hei, jeg hadde time i går egentlig, men var for syk til å komme. Jeg fikk beskjed om at det ville bli sendt ut faktura, men det er urimelig å bli straffet for å være syk.
Hun: Ja, men da må du si fra i god tid.>
Jeg: Jeg får ikke sagt fra i god tid, for jeg har anfallsvise plager.
Hun: Ja, men du merker jo når de kommer, du må si fra dagen før.
Jeg: Jeg må si fra dagen før om at det er fare for migreneanfall eller katapleksi dagen etter? Det vet dere jo, det står i journalen. >
Hun: Ja, men du skjønner at det handler om lønna til legen, når du ikke møter til timen.
Jeg: ...
Jeg: Jeg er ufør og minstetrygdet. I årets oppgjør har jeg 220 000 å leve av.
Hun: ...
Hun: Ja jeg vet ikke jeg, du må jo si fra eller møte opp uansett hvor syk.>
Read 4 tweets
Feb 21, 2022
Jeg klarer liksom ikke å slippe denne saken ut av tankene.
136 ulike Nav-ansatte hadde snoket i mappen til Janne Cecilie, både ledere og kolleger. NAV-ansatte er også pasienter. Når jeg skrev om dette var det mange som oppga at bekjente hadde snoket.

frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/n…
Det er gjort 1500 søk i opplysningene hennes, av 136 ulike Nav-ansatte.

Hun har krav på vern! Når hennes helseopplysninger blir misbrukt, faktisk brukt mot henne, som oppga i forrige artikkel, hvordan er det da med oss andre? Snoker folk i våre dokumenter fordi nysgjerrig?
"Retten konkluderer med at Nav har brutt regelverket for personvernopplysninger (GDPR) fram til etaten gjorde endringer i systemene sine i 2020. Bruddet gjelder først og fremst at Thorenfeldt ikke har fått innsyn i hvilke kolleger som har vært inne i hennes
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(